Poliţiştii călărăşeni şi-au intensificat activităţile de investigare a fraudelor

În primele 5 luni ale anului, ofiţerii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor
au iniţiat 58 acţiuni care s-au materializat în 30 dosare penale înregistrate, 22 dosare penale soluţionate, 54 persoane cercetate, 4 grupuri de infractori identificate şi cercetate, 1 funcţionar bancar cercetat, 67 entităţi verificate, 10 contravenţii aplicate în valoare de 12.000 lei, 173 infracţiuni constatate, din care 32 fals material în înscrisuri oficiale, 12 uz de fals, 36 înşelăciune, 12 complicitate la înşelăciune, 21 fals în înscrisuri sub semnătură privată, 40 uz de fals, 2 fals în declaraţii, 18 evaziune fiscală, prejudiciul cauzat fiind de 2.627.154 RON. Faţă de aceste persoane se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor înşelăciune, uz de fals, fals material în înscrisuri oficiale.
Prejudiciul cauzat Casei Judeţene de Pensii Călăraşi a fost stabilit la suma totală de 111.308 lei.
Suspectului M. IONEL i s-a emis mandat de arestare preventivă pentru 29 zile, pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi fals material în înscrisuri oficiale.
Acesta a fost depus în arestul I.P.J. Călăraşi.

Casa Judeţeană de Pensii Călăraşi a sesizat Inspectoratul de Poliţie al
Judeţului Călăraşi, în cursul lunii aprilie a.c., cu privire la faptul că 12 persoane de pe raza localităţilor Crivăţ şi Budeşti, din Judeţul Călăraşi, au depus dosare de pensionare, în urma analizării acestora constatându-se nereguli şi neconcordanţe cu privire la veridicitatea înscrisurilor din carnetele de muncă, adeverinţele eliberate de unităţile angajatoare, ştampilele folosite şi semnăturile anumitor persoane, pe diferite documente.
În urma verificărilor efectuate de poliţiştii Serviciului de Investigarea Fraudelor Călăraşi, a fost identificat M. IONEL, de 57 ani, din Municipiul Bucureşti, suspect de efectuarea de menţiuni, în fals, în carnetele de muncă, şi eliberarea de adeverinţe false mai multor persoane.
Poliţiştii au identificat alte 13 persoane de pe raza comunelor Crivăţ, Radovanu şi Căscioarele, Judeţul Călăraşi, care beneficiau de pensii, ca urmare a unor menţiuni, în fals, în carnetele de muncă şi a adeverinţelor false eliberate de M. IONEL.

Poliţiştii Serviciului de Investigarea Fraudelor Călăraşi au identificat pe
A. CONSTANTIN, I. STELICĂ, N. DANIELA, M. PETRUŢA, C. MARIANA, V. VIOREL, I. NECULAE, toţi fără ocupaţie, din judeţul Călăraşi, care în complicitate cu B. VASILICĂ ZAMFIR, în perioada: decembrie 2006 – ianuarie 2007 au indus şi menţinut in eroare reprezentanţii mai multor instituţii bancare din Municipiul Bucureşti, judeţele Ialomiţa şi Călăraşi, cu ocazia obţinerii unor credite bancare prin prezentarea în fals a unor documente de angajare, respectiv adeverinţe de salariu şi cărţi de muncă, întocmite de numita D. ANA-MĂDĂLINA, din Oraşul Lehliu-Gară, Judeţul Călăraşi.
Suspecţii sunt cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, complicitate la înşelăciune şi uz de fals.

A fost depistată T. NICOLETA, de 22 ani, din Comuna Luica, Judeţul
Călăraşi, care in calitate de funcţionar bancar a încheiat un contract de mandat cu V. MIHAIL, în vârstă de 40 ani, din Comuna Nana, Judeţul Călăraşi, administratorul unei societăţi.
T.NICOLETA a primit de la acesta suma de 15.000 EURO pentru obţinerea unui fond de investiţii, in valoare de 50.000 EURO, fond provenit din fonduri europene, lucru pe care aceasta nu l-a mai realizat, nedeschizând cont acestei persoane juridice şi emiţând în fals un extras de cont in valoare de 15.000 EURO, sumă pe care in realitate şi-a însuşit-o in interes personal. A indus şi menţinut în eroare pe V.MIHAIL, creându-i un prejudiciu în cuantum de 15.000 EURO.
S-a întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de fals material în înscrisuri oficiale şi înşelăciune.

O. AUREL-NICOLAE, în perioada decembrie 2007 – februarie 2008, în
baza unei cărţi de identitate false, pe numele E. Ştefan şi a mai multor documente false, împreună cu numitul C. TEODOR HARI, in calitate de reprezentanţi legali ai unei societăţi comerciale, au indus şi menţinut în eroare reprezentanţii mai multor societăţi comerciale furnizoare, cu ocazia încheierii şi derulării unor contracte comerciale „achitând” mărfurile procurate cu 34 instrumente de plată, fără a avea disponibil bancar in contul societăţii. Au creat astfel un prejudiciu în cuantum de 828.558 RON.
Celor doi li s-a întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunile de înşelăciune, fals privind identitatea, fals în declaraţii şi uz de fals.

Poliţiştii l-au depistat şi pe S. PETRE, în vârstă de 34 ani, din Comuna
Curcani, Judeţul Călăraşi, care în baza unei adeverinţe de salariat falsificată, care atestă calitatea de angajat al unei societăţi comerciale, a obţinut un credit auto de la o instituţie bancară, in valoare de 25.197 RON, in baza căruia a achiziţionat un autoturism.
S.PETRE este cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals.

Poliţiştii de investigare a fraudelor au identificat pe T. NICU şi R.
MIRELA, din Comuna Dragalina, Judeţul Călăraşi, care in baza unor documente false, au solicitat şi obţinut credite de nevoi personale de la o instituţie bancară, creând un prejudiciu de 48.500 RON.
S-a dispus începerea urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi uz de fals.

V. DUMITRU şi C. MIHAELA, din municipiul Călăraşi, in baza unor
adeverinţe de venit falsificate au încheiat cu o instituţie bancară contracte de credite, creând un prejudiciu în cuantum de 26.150 RON.
S-a început urmărirea penală faţă de cei doi pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi uz de fals.

Ofiţeri din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor, în data de 03 iunie
2009, au prins în flagrant pe M.VIRGIL, din comuna Independenţa, Judeţul Călăraşi, fără ocupaţie, care în baza unor documente falsificate emise în numele unei societăţi angajatoare (adeverinţe de salariu, cărţi de muncă, contract individual de muncă, fişa fiscală) procurate de M.NICU, din Călăraşi, Judeţul Călăraşi, a încheiat un contract de credit nevoi personale pentru suma de 22.000 RON de la o instituţie bancară, ridicând în data de 03 iunie a.c., suma de 20.497 RON (fără comisioanele aferente).
Poliţiştii au restituit unităţii bancare prejudiciul recuperat integral.
În cauză s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de M. VIRGIL pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi uz de fals şi faţă de M.NICU pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la înşelăciune şi uz de fals.
Pentru descoperirea şi strângerea unor probe suplimentare în cauză s-a impus efectuarea unor percheziţii domiciliare, întrucât au rezultat indicii că la domiciliul celor doi suspecţi se află documente, ştampile falsificate şi alte instrumente folosite la falsificarea de înscrisuri.
În urma efectuării percheziţiilor domiciliare efectuate în baza autorizaţiilor de percheziţie emise de Judecătoria Călăraşi, de la domiciliile suspecţilor s-au identificat şi ridicat mai multe documente falsificate, în alb, cărţi de muncă „în alb”, contracte individuale de muncă, fişe fiscale, adeverinţe de venit emise în numele unor societăţi comerciale din municipiile Călăraşi şi Constanţa, precum şi o ştampilă aparţinând unei societăţi comerciale.
În cauză s-au extins cercetărilor cu privire şi la alţi făptuitori.

Poliţiştii au identificat-o pe N. MARINELA, de 22 ani, din Municipiul
Olteniţa, Judeţul Călăraşi, care în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, în perioada august 2005 – aprilie 2006, a livrat către alte societăţi comerciale din municipiile Bucureşti, Constanţa şi Călăraşi, cantitatea totală de 11396,78 tone deşeuri feroase ( fier vechi) în valoare de 6442775,6 lei, operaţiuni comerciale pe care nu le-a evidenţiat în contabilitatea societăţii, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 952186,6 lei,
Pentru a se sustrage de la efectuarea verificărilor financiare şi fiscale a declarat o adresă fictivă a sediului societăţii pe care o administra.
De asemenea, N.MARINELA, pentru a putea ridica sumele de bani existente în contul societăţii, aferente vânzărilor deşeurilor feroase, a uzat de documente false, depunând la unitatea bancară autorizaţie de colectare deşeuri metalice feroase provenite de la persoane fizice şi autorizaţii de mediu false, precum şi borderourile de achiziţie deşeuri metalice în care erau trecute persoane fizice fictive.
Pentru a se sustrage de la plata obligaţiilor datorate către stat şi pentru a şterge urmele infracţiunilor comise, a falsificat decizia asociatului unic şi contractul de cesiune, documente pe care, împreună cu declaraţia pe propria răspundere întocmită pe un alt nume şi o copie de pe paşaportul emis pe acelaşi nume, toate false, le-a folosit în faţa Tribunalului Călăraşi, în acest mod cesionând fictiv părţile sociale şi schimbând denumirea şi sediul social.
În cauză s-a început urmărirea penală pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.

În urma activităţilor de cercetare penală desfăşurate de poliţiştii de
investigare a fraudelor, s-a început urmărirea penală împotriva suspectei N. CONSTANTINA, de 56 ani, din Municipiul Olteniţa, Judeţul Călăraşi, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, constând în aceea că, în calitate de asociat unic al unor societăţi comerciale, s-a sustras de la efectuarea verificărilor financiar – contabile, prin declararea fictivă la Oficiul Registrului Comerţului Călăraşi, a sediilor societăţilor, în condiţiile în care imobilul de la adresa menţionată fusese înstrăinat de către N. NICOLAE şi N. MARIA (ginerele şi fiica suspectei, împuterniciţi de aceasta), la data de 30.10.2004, numiţilor C. NICUŞOR şi N. IRINA, ambii din oraşul Budeşti, Judeţul Călăraşi.
De asemenea, s-a început urmărirea penală împotriva suspecţilor N. MARIA, de 39 ani, din Oraşul Budeşti, Judeţul Călăraşi şi N. NICOLAE, de 42 ani, din aceeaşi localitate, reţinându-se în fapt că prima, în calitate de administrator împuternicit al societăţii comerciale, iar cel de-al doilea, în calitate de director general al aceleiaşi societăţi,
– în perioada 01 ianuarie 2006 – 30 iunie 2006 nu au înregistrat în contabilitatea societăţii venituri în valoare de 323403 RON, rezultate din vânzarea de deşeuri metalice feroase, sustrăgându-se de la plata impozitului pe profit cu suma de 51745 RON ;
– în perioada 01 ianuarie 2006 – 30 iunie 2006, nu au virat la fondul de mediu cota de 3 % din veniturile realizate din vânzările de deşeuri metalice efectuate de societate, în cuantum total de 205334 RON ;
– în perioada 01 ianuarie 2006 – 30 iunie 2006, cu intenţie, au reţinut şi nu au vărsat în termen de cel mult 30 de zile de la scadenţă, sumele reprezentând contribuţiile cu reţinere la sursă ale salariaţilor societăţii către sistemul bugetelor de asigurări sociale, asigurări sociale de sănătate şi fond de şomaj, creând un prejudiciu de 4213 lei.
În sarcina suspectei N. MARIA, având calitatea de administrator, s-a mai reţinut faptul că în perioada 01 aprilie 2006 – 30 iunie 2006, s-a sustras de la plata impozitului pe profit cu suma de 33277 lei, prin neînregistrarea în contabilitate a veniturilor obţinute din vânzarea deşeurilor metalice feroase.
În aceeaşi calitate, N.MARIA, în perioada 01 aprilie 2006 – 30 septembrie 2006, nu a virat la fondul de mediu contribuţia de 3 % din veniturile aferente vânzărilor de deşeuri metalice efectuate de societatea comercială, în cuantum total de 36720 RON.
Totodată, N. MARIA, administrator împuternicit la cele două societăţi, în mod repetat, prin intermediul unor declaraţii pe proprie răspundere neconforme cu realitatea şi prin uz de acte false, a retras sume de bani din conturile celor două societăţi.
S-a mai constatat şi faptul că suspecta a folosit în relaţiile cu partenerii de afaceri şi în relaţiile cu unităţi bancare, în scopul producerii unor consecinţe juridice, autorizaţia de colectare a deşeurilor metalice feroase provenite de la persoane fizice, precum şi autorizaţii de mediu false.
De asemenea, în sarcina lui N. NICOLAE s-a mai reţinut faptul că, în calitate de împuternicit al societăţii comerciale, în cursul anului 2004 a retras în repetate rânduri sume de bani din contul bancar al societăţii, prin întocmirea unor declaraţii pe proprie răspundere necorespunzătoare adevărului şi depunerea acestora alături de borderoul de achiziţie deşeuri metalice în care erau inserate nume fictive de persoane..
Cei doi au fost puşi sub urmărire penală pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, uz de fals, fals în declaraţii.

În continuare, ofiţerii acestei structuri vor desfăşura activităţi de prevenire şi combatere a faptelor de natură penală, constând în încălcări ale legislaţiei şi disciplinei economico – financiare şi fiscale.

BIROUL DE PRESĂ AL I.P.J. CĂLĂRAŞI

Comentarii

 1. maryus spune:

  Ajea nu se poate decat in Romania toti vor sa fure ………………… huuuuuu de capul lor sa fie

 2. sabina spune:

  asa e

 3. Mihai Ceauşu spune:

  D’aia au inceput politistii sa dea amenzi? 😀

 4. pavel_chinezu spune:

  io’te frate ca a descoperit Politia netu’ si s-a apucat de reclama. Baieti ridicati putin capul poate vedeti si nume sonore din localitate care fura ca’n codru si nimeni nu-i vede. As da si nume dar nu ma mai obosesc pt. ca am dat pe alte topicuri si am fost cenzurat, dar sunt sigur ca-i stiti si singuri, motiv pt. care va intreb cand va luati de lucruri serioase?

 5. decs spune:

  sunt infractiuni depistate in ultimii 5 ani, sau recente?

 6. unu' spune:

  Domnilor politisti,poate nu va vine sa credeti,dar ia faceti d-le o verificare si pe la biserica din Oltenita Veche.Sa vedeti ce surprinsi o sa fiti.

 7. DANIEL T spune:

  Nu va mai amagiti cu apa rece…E doar praf in ochii prostimii, adevaratii crocodili sunt bine ascunsi de catre autoritatile locale si nationale in urma spagilor de miliarde…voi chiar credeti k se va face primavara pe deplin in Romania?

 8. 90210aca spune:

  si lista aia de mai sus nu e nici pe sfert din cat ar trebui sa fie…asa ca spor la treaba in continuare:))

 9. emanuel spune:

  de i-ar lua pe toti sa-i ascunda ca asa le trebuie saraciile dracu!!