Amânarea la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen

Contribuabilii trebuie să ştie că a fost adoptată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 92/2009 pentru amânarea la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457/1 iulie 2009. În articolul de mai jos, prezentăm principalele prevederi.

Beneficiari
Prin noul act normativ, pentru obligaţiile fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se acordă înlesniri sub forma amânării la plată, în condiţiile OUG nr. 92/2009.
Amânarea la plată se poate solicita de contribuabili, prin cerere, pentru obligaţiile fiscale datorate şi neachitate în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii.
În cerere contribuabilii vor indica perioada pentru care se solicită amânarea la plată, care nu poate fi mai mare de 6 luni. Amânarea la plată nu poate depăşi data de 20 decembrie a anului fiscal în care se acordă.

Condiţii
Pentru a beneficia de amânarea la plată a obligaţiilor fiscale, contribuabilii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
a) nu înregistrează obligaţii fiscale restante la data de 30 septembrie 2008;
b) şi-au depus toate declaraţiile fiscale;
c) nu au înscrise fapte în cazierul fiscal;
d) nu s-a stabilit răspunderea potrivit prevederilor Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 27 şi 28 din OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile prevăzute mai sus trebuiesc îndeplinite la data depunerii cererii.
Odată cu depunerea cererii de amânare la plată contribuabilul va solicita şi eliberarea certificatului de atestare fiscală prin care se vor individualiza sumele care vor face obiectul amânării la plată.
În termen de 15 zile de la data comunicării deciziei de amânare la plată, contribuabilii vor constitui garanţii sub forma scrisorii de garanţie bancară şi/sau vor oferi bunuri libere de orice sarcini în vederea instituirii măsurilor asiguratorii.
Garanţiile constituite şi/sau bunurile oferite în vederea instituirii măsurilor asiguratorii vor acoperi sumele amânate la plată, precum şi majorările de întârziere datorate pe perioada amânării.
Bunurile oferite în vederea instituirii măsurilor asiguratorii vor fi evaluate de un expert independent, iar pentru bunurile constând în terenuri şi clădiri evaluarea se va realiza conform Comunicării Comisiei privind elementele de ajutor de stat în vânzările de terenuri şi clădiri de către autorităţile publice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 209/1997.

Valabilitate
Amânările la plată îşi pierd valabilitatea:
a) în cazul în care contribuabilii nu îşi achită, conform legii, obligaţiile fiscale cu termene de plată începând cu data emiterii deciziei de amânare la plată;
b) în cazul în care nu sunt îndeplinite obligaţiile prevăzute la art. 4 al O.U.G. nr. 92/2009.
Pierderea valabilităţii amânării la plată se constată de organul fiscal competent, prin decizie.
Pierderea valabilităţii amânării la plată atrage anularea acesteia, precum şi începerea sau continuarea, după caz, a executării silite.
Amânarea la plată se acordă unui contribuabil o singură dată într-un an calendaristic.

Aplicabilitate
Dispoziţiile OUG nr. 92/2009 au aplicabilitate până la 30 iunie 2010.

Norme

În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a OUG nr. 92/2009 vor fi emise normele metodologice de aplicare.

Comentarii

  1. rey_mariano spune:

    CONTRIBUABILUL TREBUIE SA MAI STIE SI DACA MAI ARE ANUMITE FACILITATI DIN PARTEA STATULUI, NU NUMAI DARI SI IMPOZITE, DACA ARE SI UN LOC DE MUNCA CU CARE SA ISI PERMITA SA PLATEASCA CELE MENTIONATE MAI SUS, PENTRU CEI MAI IN VARSTA CU PENSII MICI, REDUCERI LA BILETELE DE CALATORIE CU TRANSPORTUL IN COMUN SI BILETE CU PRET REDUS LA STATIUNILE DE TRATAMENT…NU DOAR SA INVETE CIFRE SI LEGI CARE NICI MACAR CEI CARE LE-AU VOTAT NU LE MAI CUNOSC !MI SE PARE FOARTE FIRESC SI NORMAL !…