Analiza activităţii Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi pe semestrul I 2009

Efectivele Inspectoratului de poliţie al judeţului Călăraşi şi-au continuat, cu rigoare şi consecvenţă, eforturile de îndeplinire a standardelor de performanţă, întreaga activitate derulându-se în baza principiilor privind apararea drepturilor si libertaţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirii şi descoperirii infracţiunilor, respectării ordinii şi liniştii publice, în condiţiile legii, pe teritoriul de competenţă.

Managementul resurselor umane

În perioada 01.01- 30.06.2009, inspectoratul a înregistrat 25 ieşiri din sistem (10 ofiţeri, 13 agenţi şi 2 personal contractual) , motivele fiind după cum urmează:
– 4 ofiţeri, 6 agenţi şi 1 personal contractual – medical, cu drept la pensie;
– 5 ofiţeri, 5 agenţi şi 1 personal contractual.– ca urmare a împlinirii vârstei şi vechimii în serviciu, cu drept la pensie;
– 1 agent, la limită de vârstă, cu drept la pensie;
– 1 ofiţer şi 1 agent decedaţi;
În perioada de referinţă nu s-au realizat încadrări.
Media de vârstă a poliţiştilor este în prezent de 37,53 ani (39,34 ani la ofiţeri şi 37,01 ani la agenţi).
Deficitul de personal al I.P.J. Călăraşi, la data de 30.06.2009, era de 158 funcţii vacante (37 ofiţeri, 114 agenţi şi 7 personal contractual).

Politica de prevenire

În semestrul I/2009, activitatea Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii, în baza priorităţilor naţionale, s-a concretizat prin elaborarea, următoarelor programe:
• Programul de prevenire şi combatere a criminalităţii în mediul rural “Sate fără criminalitate”
• Programul de prevenire şi combatere a accidentelor rutiere “Stop accidentelor rutiere. Viaţa are prioritate”
• Programul de prevenire şi combatere a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor
Iar în baza priorităţilor locale:
• Programul de prevenire şi combatere a furturilor din locuinţe
• Programul de prevenire şi combatere a furturilor din auto
În vederea implementării, monitorizării şi evaluării programelor au fost constituite grupuri de lucru, atât la nivelul inspectoratului cât şi la nivelul subunităţilor.
Până în prezent au fost desfăşurate activităţi specifice în cadrul acestor programe şi anume: întâlniri cu grupuri ţintă, informări ale cetăţenilor prin intermediul materialelor cu caracter preventiv realizate de lucrătorii compartimentului atât în mediul urban cât şi în mediul rural, deplasarea la subunităţi în vederea prezentării modului de lucru în cadrul programelor naţionale şi locale, încheierea unor protocoale de colaborare cu instituţiile partenere.
De asemenea a fost realizată analiza socio-demografică, economică şi infracţională în mediul rural şi completată baza de date a minorilor dispăruţi în 2008.

Consideraţii generale privind evoluţia criminalităţii

În primul semestru al anului 2009, poliţia a fost sesizată cu privire la comiterea a 5452 infracţiuni, din care 735 economico-financiare, 2561 judiciare şi 2157 de altă natură.
De asemenea, au fost constatate un număr de 3183 de infracţiuni, din care 449 economico-financiare, 1454 judiciare, iar 1280 infracţiuni sunt de altă natură.
La nivelul Judeţului Călăraşi, în primele 3 luni ale acestui an au fost soluţionate un număr de 3096 infracţiuni, din care 184 economico-financiare, 1695 judiciare, iar 1217 infracţiuni sunt de altă natură.

Infracţiunile de natură judiciară

În semestrul I/2009, la nivelul inspectoratului au fost sesizate un număr de 2561 de infracţiuni de natură judiciară. Poliţia de Investigaţii Criminale a constatat 857 de infracţiuni, dintre acestea 640 de natură judiciară, 17 de natură economico-financiară, 200 de altă natură, fiind soluţionate 781 de infracţiuni, respectiv 13 de natură economico-financiară, 497 judiciare şi 271 de altă natură. Au fost cercetate 464 persoane şi au fost puse sub învinuire 686, fiind 53 de persoane reţinute sau arestate.

Arme, Explozivi, Substanţe Toxice

La nivelul judeţului Călăraşi, în perioada evaluată s-au organizat şi executat un număr de 344 acţiuni şi controale pe toate liniile de muncă avute în responsabilitatea biroului care au cuprins atât deţinătorii legali şi ilegali de arme letale şi neletale, cât şi societăţile comerciale.
Au fost ridicate în vederea confiscării 39 arme de foc provenite din infracţiuni, 8 arme de autoapărare, 29 arme de tir sportiv, 126 de cartuşe, 27 kg explozivi şi, totodată, s-au ridicat în vederea casării 50 arme de vânătoare.
În prezent se derulează planul de acţiune „VIZA 2009” privind deţinătorii de arme letale

Activităţi desfăşurate în sistem integrat potrivit Acţiunii Strada 2009

În cadrul acestor acţiuni s-au obţinut următoarele rezultate: 402 – infracţiuni constatate, din care 203 în flagrant, 382 de infractori prinşi, 160 de infracţiuni la regimul circulaţiei rutiere, 80 de autori identificaţi în cauze cu autor necunoscut, 1034 de persoane cercetate, 28 de persoane reţinute /arestate, 19 urmăriţi prinşi, 674 de stări conflictuale aplanate, 6661 de sancţiuni contravenţionale aplicate, valoarea amenzilor aplicate 1.067.702 lei, valoarea bunurilor confiscate 23.616 lei.
În această perioada evaluată nu s-au înregistrat infracţiuni stradale de omor şi ultraj.

Analiza timpului de răspuns la apelurile 112

În perioada de referinţă au fost primite şi dispecerizate un număr de 7598 apeluri preluate prin Dispeceratul 112, din care 3272 din mediul urban şi 4326 din mediul rural.
Prin măsurile organizatorice luate la nivelul Centrului Operaţional, dar şi prin cele dispuse la subunităţile teritoriale şi posturile comunale, timpul de reacţie se prezintă astfel:
– sub 10 minute = 7459 apeluri;
– 10 – 15 minute = 97 apeluri;
– 15 – 20 minute = 19 apeluri;
– peste 20 minute = 23 apeluri.

Poliţia rutieră

Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2008, numărul acţiunilor efectuate a crescut cu 273 de la 1049 la 1322, din care 1046 cu efective proprii, 155 împreună cu alte formaţiuni de poliţie şi 121 în colaborare cu alte instituţii ori reprezentanţi ai societăţii civile.
În ceea ce priveşte latura contravenţională comparativ cu 2008, se constată o creştere a numărului constatărilor de la 17648 la 18556. Din totalul sancţiunilor contravenţionale, 4839 s-au aplicat pentru nerespectarea vitezei legale şi 1646 pentru abaterile pietonilor, cele două principale cauze generatoare de accidente grave.
Sancţiunile contravenţionale au implicat şi măsuri complementare constând în reţinerea a 1136 de permise de conducere şi retragerea a 648 de certificate de înmatriculare.
S-au înregistrat 76( 0 ) accidente grave, consecinţele acestora fiind 17(-7) persoane decedate, 66(-2) persoane rănite grav si 20 (+1) persoane rănite uşor. Cele mai multe accidente grave s-au comis pe : D.N. 4 (Bucureşti-Olteniţa) şi pe străzi din interiorul localităţilor.
Principalele cauze ale accidentelor grave la nivelul întregului judeţ au fost: conducerea imprudentă 20 (+5); viteza neadaptată : 11(0); traversarea neregulamentara pietoni : 10(0); conducerea fără permis : 5(+4); conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice : 5(+1) si abaterile biciclistilor : 5(-2)

BIROUL DE PRESĂ AL I.P.J. CĂLĂRAŞI