Centru de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare la Grădiniţa nr. 3 din Olteniţa

Consiliul Local Olteniţa şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi au încheiat un protocol de colaborare pentru înfiinţarea şi funcţionarea Centrului de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare (CRED) la Grădiniţa nr. 3 Olteniţa. Astfel de centre sunt înfiinţate în sediul unei grădiniţe din fiecare oraş din ţară. Iniţiativa înfiinţării acestor centre aparţine Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă. Astfel, în baza acordului de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei aprobat în anul 2007 printr-o hotărâre de guvern, ministerul derulează Proiectul pentru Reforma Educaţiei Timpurii. Scopul acestuia este îmbunătăţirea calităţii infrastructurii sistemului de educaţie preşcolară, perfecţionarea personalului ce lucrează în grădiniţe, dotarea instituţiilor cu materiale didactice şi crearea de servicii educaţionale complementare grădiniţei pentru asigurarea unei educaţii de calitate centrate pe nevoile, interesele şi potenţialul copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 şi 6/7 ani şi a familiilor acestora.
Ministerul de resort va susţine reţeaua un an de zile prin dotarea centrelor cu echipamente TIC, asigurarea unui minim de mobilier necesar desfăşurării activităţilor din centru, formarea de resurse umane pentru derularea activităţilor specifice, precum şi un ghid de implementare a serviciilor CRED. În cadrul centrului va exista şi un regulament de funcţionare. Grădiniţa nr. 3 din Olteniţa îndeplineşte toate criteriile de selecţie impuse de minister prin Inspectoratul Şcolar Judeţean. Nina Marinaş, director al Grădiniţei nr. 3 Olteniţa, declară că instituţia pe care o conduce respectă regula, locaţia găsindu-se într-o zonă cu acces la serviciile oferite de comunitate şi la utilităţi: energie electrică şi termică, accesul la apă potabilă curentă, telefonie şi internet. Nina Marinaş mai spune că spaţiul este bine organizat iar grădiniţa este reabilitată complet şi face parte din reţeaua de Centre de Resurse pentru Părinţi/Centre Educaţionale de Resurse şi Perfecţionare. Organizarea metodologică este bine puă la punct, aici există proceduri de lucru cu părinţii şi programe de consiliere şi formare pentru părinţi.
Potrivit protocolului încheiat între cele două părţi, Consiliul Local va asigura întreţinerea spaţiului, echipamentelor furnizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, materiale necesare pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute pe întreaga durată de funcţionare a grădiniţei nr. 3.
Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării sprijină în cadrul acestui proiect înfiinţarea unei reţele de 325 de astfel de centre.