Foc de Artificii 2009

Activităţi ce urmează a fi întreprinse de poliţişti în perioada sărbătorilor de iarnă pentru respectarea prevederilor legale referitoare la deţinerea, transportul, manipularea, depozitarea şi comercializarea obiectelor artizanale de distracţie, pe bază de amestecuri pirotehnice

Poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, împreună cu poliţişti de ordine publică de la subunităţile din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi, vor desfăşura, în perioada 25 noiembrie 2009 – 15 ianuarie 2010, activităţi care se înscriu în acţiunea naţională FOC DE ARTIFICII 2009 – 2010, pentru verificarea modului de respectare a dispoziţiilor legale privind regimul materiilor explozive.
Scopul acţiunii constă în creşterea siguranţei cetăţeanului, prin prevenirea şi combaterea evenimentelor negative, generate de încălcarea normelor legislative ce reglementează regimul materiilor explozive şi desfăşurarea operaţiunilor cu obiecte artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice.
În cadrul acţiunii vor fi efectuate verificări la societăţile comerciale autorizate să efectueze operaţiuni cu obiecte pirotehnice, urmărindu-se în mod special stocurile faptice şi scriptice, respectarea legalităţii operaţiunilor derulate, conform prevederilor H.G. 536/20002.
Prin activităţile pe care le vor desfăşura, poliţiştii vor avea în vedere:
– identificarea importatorilor de obiecte pirotehnice de pe raza de competenţă, verificarea legalităţii operaţiunilor de import-export, a evidenţierii în actele financiar-contabile a veniturilor realizate;
– verificarea şi clasificarea obiectelor pirotehnice conform claselor şi categoriilor din care fac parte, având în vedere respectarea legalităţii privind obiectul de activitate pentru care a fost autorizat;
– verificarea termenelor de garanţie înscrise pe ambalaje, a traducerilor în limba română şi a categoriilor din care fac parte, precum şi a modului de păstrare, depozitare, manipulare şi folosire a obiectelor artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice;
– efectuarea unor verificări încrucişate la societăţile comerciale identificate că au achiziţionat articole pirotehnice, urmărindu-se destinaţiile finale şi traseul de la importator la vânzător;
– efectuarea unor controale la locurile de desfăşurare a jocurilor de artificii în vederea verificării modului de respectare a normelor legale privind transportul, depozitarea şi manipularea articolelor pirotehnice, precum şi a condiţiilor de executare a focurilor de artificii;
– identificarea persoanelor fizice de pe raza Judeţului Călăraşi care desfăşoară operaţiuni cu obiecte pirotehnice fără autorizaţia legală, documentarea activităţilor ilegale şi luarea măsurilor prevăzute de lege.

Poliţiştii urmează să dispună toate măsurile necesare pentru prevenirea şi combaterea, cu fermitate, atât a comerţului ilegal cu obiecte artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice, cât şi a folosirii ilegale a acestora.

Activităţile desfăşurate de poliţişti vor viza asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă civică şi prevenirea producerii unor accidente sau pagube materiale pe fondul folosirii necorespunzătoare sau ilegale a obiectelor artizanale, cu accent deosebit pe factorul preventiv.