Clasele de informatică ale liceelor din Olteniţa sunt pregătite pentru simulare

La sfârşitul acestei luni, pe data de 20 ianuarie, liceenii din clasele terminale de liceu vor susţine o primă simulare a probei de evaluare a competenţelor digitale. Profesorii de specialitate atât de la Liceul „Neagoe Basarab” cât şi de la „Nicolae Bălcescu” declară că laboratoarele de informatică sunt pregătite pentru simularea ce se anunţă.
Stând de vorbă cu profesorii de informatică din liceu, aceştia au declarat că sunt puţin dezorientaţi de cum va decurge examenul. Coordonatorii simulării nu ştiu încă cum să aplice calificativele impuse de Ministerul Educaţiei şi nici dacă elevii vor intra cu toţii în sălile de informatică. Profesorii spun că aceştia vor verifica fişierul numit „Examen“ care trebuie să se regăsească pe desktopul fiecărui computer din sala de examen, iar de la ora 13.00 elevii vor primi subiectul tipărit şi tipizat pentru completarea răspunsurilor. La finalul susţinerii biletului extras, elevii vor primi un certificat cu una dintre mentiunile „utilizator mediu”, „avansat” sau „experimentat”.

Potrivit regulei impuse de ministerul de resort, elevii care deţin deja un certificat de competenţă digitală sau lingvistică recunoscut de Ministerul Educaţiei nu vor mai susţine aceste probe, nota atestată de certificat fiind echivalată cu proba de la Bacalaureat. Aceştia trebuie doar să depună la secretariatul şcolii unde susţin examenul de Bacalaureat 2010, o cerere şi o copie legalizată a certificatului
Elevii au fost înştiinţaţi despre proceduri, calculatoarele sunt conectate la internet, iar programele necesare sunt pregătite, astfel că simularea privind competenţele digitale poate să se desfăşoare.
Elevii trebuie numai să demonstreze că ştiu să folosească Internetul, dar şi softurile pentru redactare şi calcul, instalate pe un computer: să scrie un document în „word” şi să lucreze un tabel în „excel”.
Timp de 30 de minute elevii vor avea acces la internet pentru rezolvarea unor cerinţe, după acest timp accesul va fi restricţionat.
Fiecare elev va primi subiectul tipărit şi foaia tipizată pentru completarea răspunsurilor.
Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute, de la momentul când toţi elevii au primit subiectele.
Testarea propriu-zisă a competenţelor digitale se va susţine în perioada 19-29 aprilie 2010. La finalul evaluării propriu-zise, care va avea loc la jumătatea lunii aprilie, elevii se vor alege cu unul dintre certificatele recunoscute la nivel internaţional. În funcţie de abilităţi, vor primi fie un certificat de tip ECDL Start (European Computer Driving Licence), fie ECDL Complet. Evaluarea competenţelor digitale va fi urmată de evaluarea competenţelor de comunicare în limba română şi într-o limbă străină. Elevii vor obţine un certificat Europass.