Inspectoratul de Poliţie Judeţean Călăraşi- la ora bilanţului

Cooperarea interinstituţională

Parteneriatele tradiţionale cu Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Călăraşi, Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Călăraşi şi Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Călăraşi au cunoscut transformări, sprijinul acordat poliţiei de către aceşti parteneri fiind consecvent, mai ales prin realizarea obiectivului prevenirii şi combaterii faptelor antisociale în sistem integrat, în sensul organizării şi funcţionării patrulelor mixte care acţionează în contextul Planului general de acţiune STRADA 2009.
Totodată, se remarcă modul în care structurile judeţene ale Ministerului Public, Ministerului Justiţiei şi altor instituţii abilitate cu aplicarea legii (Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii şi Protecţie Internă Călăraşi, D.G.A.- Serviciul de Anticorupţie Judeţean Călăraşi) au susţinut activitatea inspectoratului, dialogul şi informările reciproce constituind vectorii principali.
Pentru implementarea Planului general de acţiune – “STRADA 2009”- , la nivelul judeţului Călăraşi, s-a remarcat disponibilitatea şefilor structurilor M.A.I. de a se implica în activităţile de prevenire şi combatere, în sistem integrat, a faptelor antisociale, contribuind cu efective, în limita activităţilor operative proprii, la organizarea unor activităţi specifice în locurile şi zonele cu risc criminogen.

Managementul resurselor umane

În perioada 01.01-31.12.2009, inspectoratul a înregistrat 36 ieşiri din sistem (13 ofiţeri, 21 agenţi şi 2P.C.), motivele fiind după cum urmează:
 6 ofiţeri, 11 agenţi şi 1 P.C. – medical, cu drept la pensie;
 6 ofiţeri, 7 agenţi – ca urmare a împlinirii vârstei şi vechimii în serviciu, cu drept la pensie;
 1 agent, 1 P.C. – la limită de vârstă, cu drept la pensie;
 1 ofiţer – deces;
 2 agenţi – deces
În perioada de referinţă s-au efectuat încadrări după cum urmează:
 5 ofiţeri, 21 agenţi, 1 P.C.
Situaţia mutărilor se prezintă după cum urmează:
 au venit de la alte unităţi M.A.I. 4 ofiţeri şi 35 agenţi de poliţie;
 au plecat la alte unităţi M.A.I. 66 ofiţeri şi 12 agenţi de poliţie.
Media de vârstă a poliţiştilor este în prezent de 37,70 ani (39,93 ani la ofiţeri şi 37,09 ani la agenţi).
Media de vârstă a personalului contractual este în prezent de 46,19 ani.
Deficitul de personal al I.P.J. Călăraşi, la data de 31.12.2009, era de 139 funcţii vacante, reprezentând 18,6%.

Politica de prevenire

În anul 2009, activitatea Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii s-a concretizat în :
– elaborarea în baza priorităţilor naţionale a următoarelor programe:
• Programul de prevenire şi combatere a criminalităţii în mediul rural “Sate fără criminalitate”
• Programul de prevenire şi combatere a accidentelor rutiere “Stop accidentelor rutiere. Viaţa are prioritate”
• Programul de prevenire şi combatere a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor
Iar în baza priorităţilor locale:
• Programul de prevenire şi combatere a furturilor din locuinţe
• Programul de prevenire şi combatere a furturilor din auto
În vederea implementării, monitorizării şi evaluării programelor de prevenire şi combatere menţionate mai sus au fost constituite grupuri de lucru, atât la nivelul inspectoratului cât şi la nivelul subunităţilor.
Au fost desfăşurate activităţi specifice în cadrul acestor programe şi anume: întâlniri cu grupuri ţintă, informări ale cetăţenilor prin intermediul materialelor cu caracter preventiv realizate de lucrătorii compartimentului atât în mediul urban cât şi în mediul rural, deplasarea la subunităţi în vederea prezentării modului de lucru în cadrul programelor naţionale şi locale, încheierea unor protocoale de colaborare cu instituţiile partenere.
De asemenea, a fost realizată analiza socio-demografică, economică şi infracţională în mediul rural şi completată baza de date a minorilor dispăruţi.
În cadrul Programului de prevenire a criminalităţii în mediul rural ”Sate fără criminalitate” au fost elaborate 3 proiecte de prevenire şi combatere care vizează următoarele genuri de infracţiuni: furt din locuinţă, furt de animale şi loviri sau alte violenţe, acestea fiind implementate în comunele ce se confruntă cu problematica sus-menţionată. A fost derulat şi Proiectul de prevenire a dispariţiilor de minori din cadrul Programului de prevenire şi combatere a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor.

Starea şi practica disciplinară

În ceea ce priveşte starea disciplinară, la nivelul inspectoratului au fost sancţionaţi un ofiţer şi 11 agenţi, care au comis 12 abateri disciplinare (9 de neglijenţă manifestată în îndeplinirea atribuţiunilor de serviciu, 2 de comportare necorespunzătoare şi o absenţă nemotivată) fiind aplicate 12 sancţiuni (5 cu mustrare scrisă şi 7 cu reducerea salariului pentru funcţia îndeplinită cu 5 – 20% pe o perioadă de 1 – 3 luni).

Compartimentul juridic

În anul 2009 s-au înregistrat la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi- Compartimentul Juridic 1809 de dosare civile.
În cadrul Compartimentului juridic îşi desfăşoară activitatea un consilier juridic şi un agent procedural.
Din totalul de 1809 de dosare, un număr de 1794 îl reprezintă acţiunile introduse în faţa Judecătoriilor Călăraşi, Olteniţa şi Lehliu-Gară, acţiuni ce au ca obiect plângerile contravenţionale şi recursurile împotriva sentinţelor date în dosarele ce au ca obiect plângeri contravenţionale. Din cele 1794 de acţiuni având ca obiect plângerile contravenţionale, 1352 au ca obiect anularea unor procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la regimul circulaţiei, 425 au ca obiect anularea unor procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la regimul ordinii şi liniştii publice, iar 17 privesc alte cauze.
Din cele 2152 dosare lucrate la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi – Compartimentul Juridic în cursul anului 2009, au fost soluţionate 1236 de dosare, din care 1231 reprezintă plângeri contravenţionale, 3 sunt de contencios administrativ şi 2 alte cauze.

Consideraţii generale privind evoluţia criminalităţii

În anul 2009, poliţia a fost sesizată cu privire la comiterea a 10.973 (+1.151) infracţiuni, din care 1.351 (+231) economico-financiare, 5.251 (+54) judiciare şi 4.371 (+866) de altă natură, situând judeţul Călăraşi pe locul 10, peste media pe ţară.
De asemenea au fost constatate 6.095 (+555) de infracţiuni, din care 948 (-1) economico-financiare, 2.792 (+381) judiciare, iar 2.355 (+175) infracţiuni sunt de altă natură. La acest indicator al activităţii, judeţul se clasează pe locul 5, peste media pe ţară.
La nivelul Judeţului Călăraşi, în perioada evaluată, au fost soluţionate 5.850 (+586) infracţiuni, din care 600 (+8) economico-financiare, 3.125 (+195) judiciare, iar 2.125 (+383) infracţiuni sunt de altă natură, situând judeţul Călăraşi la nivel naţional pe locul 5, tot peste media pe ţară.

Infracţiunile de natură judiciară

În anul 2009, la nivelul unităţii au fost sesizate 5251 infracţiuni de natură judiciară. Poliţia de Investigaţii Criminale a constatat 1541 de infracţiuni, dintre acestea 1168 de natură judiciară, 28 de natură economico-financiară, 345 de altă natură, au fost soluţionate 1413 de infracţiuni.
Au fost cercetate 837 persoane şi au fost puse sub învinuire 1190 persoane, fiind reţinute sau arestate 80 de persoane.
În ceea ce priveşte violenţa intrafamilială au fost constatate 113 infracţiuni şi au fost soluţionate 80.
În domeniul delincvenţei juvenile se constată că 63 minori cu vârsta de până la 14 ani a comis 50 fapte penale, dintre aceştia 35 sunt elevi, 28 se află în abandon şcolar, 28 au domiciliul în mediul urban şi 35 în mediul rural; 83 de minori cu vârsta intre 14 şi 16 au comis 68 de infracţiuni iar 177 de minori cu vârsta între 16 şi 18 ani au comis 145 de infracţiuni.
Existau în evidenţă 23 de copii cu comportament deviant şi au fost depistaţi 44 şi de asemenea existau 15 copii ai străzii şi au fost depistaţi 13. Au fost depistate 12 grupuri de minori infractori din care 7 cu majori. Au fost sancţionaţi 15 părinţi şi alte persoane conform art. 2 pct. 36 din Legea 61/1991.

Arme, Explozivi, Substanţe Toxice

La nivelul judeţului Călăraşi, în perioada evaluată s-au organizat şi executat un număr de 472 acţiuni şi controale pe toate liniile de muncă avute în responsabilitatea serviciului care au cuprins atât deţinătorii legali şi ilegali de arme letale şi neletale cât şi societăţile comerciale.
La nivelul judetului Călăraşi există 1712 persoane fizice care deţin 2016 arme din care 1118 letale şi 898 neletale, iar 34 persoane juridice deţin 369 arme din care 318 pentru pază, 10 arme de tir sportiv şi 41 arme de vânătoare.
Au fost ridicate în vederea confiscării 94 arme provenite din infracţiuni, astfel: 16 arme letale (10 arme de vânatoare si 6 de aparare si paza), 14 arme neletale de autoapărare (6 pistoale cu gaze si 8 cu bile de cauciuc), 64 de arme pentru tir sportiv, 1350 cartuşe, 3 kg mercur, 27 kg explozivi, iar pentru casare au fost ridicate 56 de arme care prezentau pericol în exploatare.

Poliţia de Proximitate

Poliţiştii de proximitate au continuat activităţile de prevenire a faptelor antisociale, apropierea de comunitate şi cetăţeni, prin prezenţa activă în mediul comunitar, conceptul continuând a se implementa şi în mediul rural
La nivelul compartimentelor de proximitate au crescut reclamaţiile repartizate şi soluţionate, poliţiştii de proximitate implicându-se şi în executarea unor activităţi operative în zonele de responsabilitate.
Infracţionalitatea sesizată din mediul şcolar, a scăzut de la 199 infracţiuni în anul 2008, la 76 în anul 2009, – 83 (-52%), iar în afara şcolilor de la 154 infracţiuni în anul 2008, la 67, – 87 (-56%)
Pe linia asigurării siguranţei în unităţile de învăţământ poliţiştii de proximitate au obţinut rezultate foarte bune, apreciate de cadrele didactice şi mass-media locale, din punct de vedere statistic scăzând infracţiunile comise de autori elevi de la 143 la 62, cu 81 (-56%).

Analiza timpului de răspuns la apelurile 112

În perioada de referinţă au fost primite şi dispecerizate un număr de 20845 apeluri preluate prin Dispeceratul 112, din care 9018 din mediul urban şi 11827 din mediul rural.
Prin măsurile organizatorice luate la nivelul Centrului Operaţional dar şi prin cele dispuse la subunităţile teritoriale şi posturile comunale, timpul de reacţie se află pe un trend descrescător comparativ cu perioada anterioară, astfel:
– sub 10 minute = 19043 apeluri, reprezentând 91,3%;
– 10 – 15 minute = 594 apeluri;
– 15 – 20 minute = 119 apeluri;
– peste 20 minute = 89 apeluri;

Acţiuni şi Intervenţii

Serviciul de intervenţie rapidă a desfăşurat activităţi specifice independent şi ca forţă complementară împreună cu subunităţile şi serviciile operative ale I.P.J. Călăraşi, pentru realizarea unui climat de ordine si siguranţă publică, prevenirea şi combaterea criminalităţii, a fenomenului infracţional în general.
Evoluţia situaţiei operative înregistrată de la începutul anului şi până în prezent, a formelor de manifestare şi tendinţele acesteia pe raza judeţului Călăraşi, a determinat prezenţa activă a S.I.R., materializată prin executarea unui număr de 460 de misiuni operative.

Poliţia rutieră

Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2008, numărul acţiunilor efectuate a crescut cu 672 de la 2315 la 2987, din care 2358 cu efective proprii, 368 împreună cu alte formaţiuni de poliţie şi 261 în colaborare cu alte instituţii ori reprezentanţi ai societăţii civile.
Acţiunile efectuate au avut ca rezultate, descoperirea a 949 infracţiuni cu 156 (16,43%) mai multe faţă de aceeaşi perioadă a anului 2008.
Acţiunile efectuate au avut ca rezultate, descoperirea a 1222 infracţiuni, cu 156(10,72%) mai multe faţă de anul 2008.
A crescut atât numărul infracţiunilor sesizate la regimul circulaţiei 739 (+7,17%) cât şi numărul infracţiunilor sesizate de altă natură 483 (+16,14%). De asemenea a crescut numărul infracţiunilor soluţionate 518(+31,08%)
În ceea ce priveşte latura contravenţională comparativ cu 2008, se constată o scădere a numărului constatărilor de la 39507 în anul 2008 la 33696 în anul 2009 (-17,24%).
Din totalul sancţiunilor contravenţionale, 9499 (28,19%) s-au aplicat pentru nerespectarea vitezei legale şi 2749 (8,15%) pentru abaterile pietonilor, cele două principale cauze generatoare de accidente grave atât în anul 2008 cât şi în anul 2009.
Comparativ cu anul anterior se constată o scădere cu 2406 (25,32%) a abaterilor constatate privind viteza nelegală şi o scădere cu 1156(42,05%) a abaterilor constatate privind indisciplina pietonilor.
Sancţiunile contravenţionale au implicat şi măsuri complementare constând în reţinerea a 1978(-5,40%) permise de conducere şi retragerea a 1222(+15,30%) certificate de înmatriculare .
Astfel, s-au înregistrat 184(-23) accidente grave,consecinţele acestora fiind 58(-4) persoane decedate, 151(-27) persoane rănite grav şi 58(-14) răniţi uşor.
Principalele cauze ale accidentelor grave la nivelul intregului judeţ au fost: abateri pietoni 39(-7); conducerea imprudentă 38(-23); neacordare prioritate 23( -6); viteza 20 (+4); conducerea fără permis 14(+2) şi imprudenţa biciclişti 12(-4).
Cu excepţia vitezei şi a conducerii fără permis se constată că în perioada analizată a scăzut numărul accidentelor grave pentru principalele cauze generatoare de accidente comparativ cu anul 2008.

ŞEFUL INSPECTORATULUI,
Comisar şef de poliţie,
ŞOHAN ALEXANDRU

Comentarii

 1. popica spune:

  tot opresori au ramas

 2. popica spune:

  Or Bohaltea Romu,inspector la revolutie or asta de azi tot un drac

 3. popica spune:

  Bohâlţea Romu

 4. rey_mariano spune:

  …Vorbe , bilanturi si iar vorbe…Dar de schimbarea mentalitatii sistemului in politie si atributiunile care trebuie sa le indeplineasca acesti domni ocrotitori ai legii in Romania, nimic…Mai se stie ceva despre coruptul anului 2009 din politia de circulatie de pe la noi?…Infractor in temnitza sau porumbel al pacii in 2010 care zboara precum o pasare libera a cerului?…Unii prea le au, si altii prea se chinuie, cu sau fara voia lor…Si ne mai miram de ce se intampla atatea zi de zi!?…Daca cei de sus pushi nu respecta legea , de ce ar respecta-o clasa de jos, daca nu au de unde sa urmeze un exemplu, daca cei din politie, vorbesc la telefon cand sunt in trafic cu masinile de politie, noi de ce am face altfel?!…Legea este scrisa si trebuie respecrata doar de unii, sau de toata populatia Romaniei ?!…Respecta tu, organ al statului legea, pentru ca eu, cetateanul de rand , sa am ce invata de la tine, si la randul meu sa iti urmez sfatul!… Si nu ma intreba de ce fumez daca insusi tu, esti un impatimit al fumatului, in ciuda faptului caci constientizezi caci tutunul este foarte nociv si daunator pentru tine si familia ta!