Ministerul Administraţiei şi Internelor vrea să fenteze Olteniţa. Administraţia locală olteniţeană îl acţionează în instanţă

Primarul municipiului Olteniţa, Costinel Milescu, va reprezenta interesele Consiliului Local în faţa instanţei de judecată în litigiul cu Ministerul Administraţiei şi Internelor. Acţiunea în instanţă a fost înaintată pentru recuperarea sumei de 1.140.988 lei, ce reprezintă diferenţa dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei de către Termourban Olteniţa şi preţul local de referinţă. Suma ar fi trebuit prevăzută, în conformitate cu normele legale în vigoare, în bugetul de stat, iar acestea nu au fost alocate. Direcţia pentru Comunităţi Locale, Zone Asistate, Ajutor de Stat şi Parteneriat cu Structurile Asociative din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor a informat administraţia locală, printr-o adresă trimisă, că alocarea sumelor restante nu este posibilă. Motivul invocat în adresa ministerului este încălcarea principiului anualităţii, potrivit căruia „veniturile şi cheltuielile bugetare sunt aprobate prin lege pe o perioadă de un an, ce corespunde exerciţiului bugetar, fără posibilitatea reportării”. Direcţia pentru Comunităţi Locale arată prin această adresă că în anul 2009 s-a acordat Primăriei Olteniţa, conform OG 36/2006 suma de 1.553.000 lei, care corespunde energiei termice furnizate populaţiei pentru cantitatea de 17.481 Gcal. „Compensaţiile de la bugetul de stat nu se pot acorda decât strict în limita sumelor prevăzute cu această destinaţie în Legea bugetului de stat şi pentru că bugetul de stat este limitat, acordarea sumelor respective se face procentual pentru toate unităţile administrativ-teritoriale solicitante” se subliniază în comunicarea scrisă. Reprezentanţii direcţiei din cadrul MAI jonglează cu anumiţi termeni juridici pentru a se eschiva de la plată şi de asemenea sunt menţionate prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 36/2006, cu art. 4, alin. 4. Prin aceste prevederi astfel se transferă întreaga sumă ce trebuia achitată de minister pe spatele administraţiei locale olteniţene.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. 2 din Legea 215/2001 administraţiei publice locale, în justiţie unităţile administrativ-teritoriale sunt reprezentate după caz de primar sau de preşedintele consiliului judeţean. Art. 12, alin. 5 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, prevede că în astfel de litigii, unităţile administrative teritoriale sunt reprezentate de consiliile locale, care dau mandat scris în fiecare caz primarului.

distribuie pe facebook


Comentarii

  1. Giulia Rachel spune:

    Bravo domnul Primar!