Primarul Costinel Milescu urmăreşte creşterea coeziunii spaţiale şi dezvoltării durabile

Primăria municipiului Olteniţa va finanţa un proiect pentru strategia de definire şi afirmare a identităţii locale. Contribuţia instituţiei publice locale pentru proiectul “Municipiul Olteniţa, strategie de definire şi afirmare a identităţii locale, creşterea coeziunii spaţiale şi dezvoltării durabile. Agenda locală 21”, va fi în cuantum de 2% din valoarea totală a finanţării necesare. Cuantumul reprezintă un buget total de 980.000 de lei fără TVA şi o contribuţie proprie de 19.600 lei fără TVA.

Potrivit Hotărârii de Consiliu Local, acesta va asigura resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării sau decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. Primarul municipiului Olteniţa, Costinel Milescu, doreşte ca prin aceste cofinanţări să demareze un proiect pe termen mediu şi lung, a cărui finalitate să fie modernizarea primăriei prin mai multe măsuri. Este vorba de crearea unei strategii multianuale, coerente şi realiste care să garanteze dezvoltarea competenţelor şi capabilităţilor Primăriei Olteniţa pentru o mai bună îndeplinire a obiectivelor trasate de Consiliul Local. Apoi se va discuta despre retehnologizarea primăriei şi adaptarea metodologiilor de lucru şi a infrastructurilor la realităţile activităţilor curente ale serviciului. De asemenea, prin acest proiect, Costinel Milescu doreşte creşterea nivelului de pregătire tehnico-profesională a personalului angajat al Primăriei Olteniţa. Se vor adapta metodologii de lucru, competenţe şi capabilităţi conform strategiilor enunţate de Uniunea Europeană şi adoptarea de bune practice, iar un alt punct vizat prin acest proiect va fi creşterea competenţelor şi gradului de implicare a Primăriei municipiului Olteniţa în dezvoltarea armonioasă a municipiului prin metode specifice. Ministerul Administraţiei şi Internelor va lansa în această lună cererea deschisă de proiecte, cu termen limită de depunere pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa prioritară 1 “Îmbunătăţiri de structură şi process ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul 1.1 “Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilorla nivel politico-administrativ, Strategii de dezvoltare locală”.

Olteniţa se va număra aşadar printre localităţile care doresc să-şi dezvolte capacitatea administrativă.

distribuie pe facebook