Florian Cercel va reprezenta Consiliul Etic al Spitalului Olteniţa din partea consilierilor

Potrivit unui ordin al Ministerului Sănătăţii, în cadrul spitalelor publice se constituie consiliul etic, format din 5 membri, pentru o perioadă de 3 ani.

Componenţa acestuia este următoarea:

* un medic cu cel mai mare grad didactic sau decanul de vârstă al medicilor din spital;
* un reprezentant al consiliului local ori judeţean sau, după caz, consilierul juridic;
* directorul de îngrijiri sau, după caz, asistenta-şefă din secţia cu cel mai mare număr de paturi;
* un reprezentant al autorităţii de sănătate publică judeţene;
* un secretar fără drept de vot

Consiliul Etic analizează cazurile de încălcare a normelor de conduită în relaţia pacient-medic-asistentă, a normelor de comportament, a disciplinei în unitatea sanitară. De asemenea, consiliul verifică dacă, prin conduita lui, personalul medico-sanitar şi auxiliar încalcă drepturile pacienţilor prevăzute de legislaţia în vigoare dar sesizează şi organele abilitate ale statului în situaţia când se constată încălcări ale codului de deontologie medicală, ale drepturilor pacienţilor, precum şi ale normelor de conduită profesională aprobate potrivit legii. Consiliul Etic al spitalului olteniţean va analiza sesizările ce privesc plăţi informale ale pacienţilor către personalul medico-sanitar ori auxiliar, sau condiţionarea exercitării actului medical de obţinere a unor foloase şi mai propune, după caz, măsuri de intrare în legalitate.

Consiliul Etic va veghea pentru respectarea, în cazuri terminale, a demnităţii umane şi propune măsuri cu caracter profesional pentru acordarea tuturor îngrijirilor medicale.

Viceprimarul municipiului Olteniţa, Florian Cercel, este cel care va face parte din comisia pentru sănătate din cadrul Consiliului Local.

Până la momentul numirii lui Florian Cercel în Consiliul Etic al spitalului Olteniţa, aici a figurat Laura Munteanu, fost consilier local din partea PSD.

Managerul Spitalului, dr. Liana Petculescu, este cea care va duce la îndeplinire prevederile hotărârii consilierilor privind desemnarea lui Florian Cercel în Consiliul Etic.

distribuie pe facebook