Contul anual de execuţie bugetară pe scaunul electric al crizei economice

Conform datelor oferite prin hotărârea de Consiliu Local privind contul anual de execuţie bugetară, bugetul iniţial al municipiului Olteniţa a fost în anul 2009 de 45.715.000 lei. În cursul anului 2009 au apărut modificări ale veniturilor. Astfel, la 31 decembrie 2009 bugetul local a ajuns la suma de 45.400.600 lei. Încasările realizate până la 31 decembrie 2009 au fost de 33.382.153 lei, ceea ce reprezintă 73,52% faţă de prevederile bugetare.

Veniturile curente s-au realizat în procent de 70,84% prevăzut în buget 44.239.000 lei şi realizat 31.340.110 lei. Veniturile proprii s-au realizat în procent de 54,36%, prevăzut în buget 25.069.000 lei şi realizat 13.626.895 lei. La impozitul pe clădiri, procentul de realizare este de 24,73%, impozitul pe teren este de 26,64% ca procent de realizare, taxa pe mijloacele de transport a ajuns la o realizare de 41,88%. Impozitul pe teren extravilan este de 65,75%. Veniturile nefiscale ajung la 40,83%, iar cele de capital s-au realizat în procent de 71,11%. Subvenţiile au avut un ajuns la 95,09%.

Din bugetul detaliat pe anul 2009 de la persoanele fizice a fost prevăzut să se încaseze suma de 4.314.000 lei şi s-a încasat suma de 1.781.679 lei în procent de 41,3%. Impozitul şi taxele de la persoanele juridice au fost realizate în anul 2008 în procent de 21,96%, programat 10.929.000 lei şi realizat 2.399.701 lei.

Suma rămasă neutilizată la finele anului care a suplimentat fondul de rulment este de 433.443 lei. Cheltuielile efectuate la 31 decembrie 2009 au fost de 32.948.710 lei. Cheltuielile curente au fost realizate în proporţie de peste 80%.

Cheltuielile efectuate de primărie anul trecut până la 31 decembrie au fost de 32.948.710 lei. Maria Măcău, şef birou urmarire , încasare impozite şi taxe locale le-a arătat consilierilor în şedinţă cum potrivit situaţiei întocmite de specialiştii de la impozite şi taxe şi de la biroul economic, la impozitul pe clădiri sunt însumate şi debitele pe persoane fizice şi juridice, dar din 10.049.000 lei, suma de 5.625.367 lei reprezintă litigii.

Maria Măcău, şef birou urmarire , încasare impozite şi taxe locale:

„În exerciţiul bugetar intră toate sumele rezultate pe fiecare rol în parte, persoană fizică şi juridică, rămăşiţă şi actual pe ultimii 5-6 ani ai prescripţiei. Din ce vedeţi dumneavoastră acele procente de 73 şi 27% înseamnă 73% veniturile noastre pe anul bugetar 2009 de încasat şi prevăzut, iar mai jos sunt defalcate inclusiv litigiile persoanelor fizice şi juridice. Per total insolvabil persoană juridică pe legea insolvenţei sunt pe mai multe conturi şi sunt 74 miliarde 188 de mii 160 de lei în litigiu. În anul 2009 am reuşit să scădem din evidenţa fiscală la finele anului 2009, 56 contribuabili persoane juridice, deci tot ce înseamnă sentinţă comercială, tribunal Călăraşi, societăţi de pe raza municipiului Olteniţa, firme radiate. La nivel de persoane fizice avem 6.982 de dosare de executare. Deci noi ne confruntăm cu aceste dosare. Avem 347 popriţi persoane fizice, 118 angajamente de plată persoane care din minimul realizat îşi eşalonează această plată. Cu asta ne confruntăm la nivel de an pe prescripţie pe 5 ani fiscali. S-a făcut un efort enorm de colectare a celor 73% în ani de criză. De exemplu societatea Foneast are poprire, nu s-a recuperat nimic. Este un volum enorm de verificare a fiecărui contribuabil. Suntem 4 inşi şi am îndeplinit procedura de comunicare, am fost curieri, suprapuşi pe muncă de urmărire, interogare la alte 6982 de dosare de executare. La lună se emit aproape 400 de somaţii pe aceste amenzi.”

Din cauza Ordonanţei de Guvern care interzice achiziţionarea de birotică, calculatoare şi echipamente IT, în primăria olteniţeană nu s-a mai investit nimic. Din analiza structurii cheltuielilor pe anul 2009 s-a constatat că s-a urmărit asigurarea cheltuielilor curente. Acestea au fost realizate în proporţie de 80%. S-a avut astfel în vedere plata salariilor, a utilităţilor, atât pentru sediul primăriei, cât şi pentru unităţile din subordinea primăriei.

Din cauza neîncasării integrale a veniturilor nu s-a putut realiza cea mai mare parte a investiţiilor prevăzute în cadrul capitolelor „Cultură (modernizarea parcurilor şi capela cimitirului Eternitatea), Servicii şi dezvoltare publică (PUG, PUZ, Studii de fezabilitate, proiecte tehnice, modernizări) şi Transporturi (Drum de centură, parcări, străzi).

Ordonatorii principali de credite întocmesc şi prezintă spre aprobare consiliilor locale conturile anuale de execuţie a bugetului local, până la 31 mai a anului următor.