Biserica Sf. Nicolae centru adăposteşte moaştele a 7 sfinţi martiri

Părintele paroh Marcel Veşteman a adus la biserica pe care cu drag o păstoreşte nici mai mult nici mai puţin decât moaştele a 7 sfinţi. Este vorba de moaştele Sfinţilor Mina, Fanurie, Stelian, Mercurie, Sofronie, Teodosie şi Ciprian. În urmă cu o săptămână, în sfântul locaş s-a desfăşurat slujba de aşezare a moaştelor în racla din argint, special concepută la Bucureşti.

Preoţii tuturor bisericilor din Olteniţa au fost prezenţi la slujba de duminică pentru a cinsti sfintele moaşte. Părintele Veşteman a ales Acatistul Sf. Stelian, considerând că dintre toţi cei 7 sfinţi ce vor apăra oraşul, biserica şi olteniţenii, Sf. Stelian este cel de care au nevoie copiii, elevii şi studenţii în această perioadă de examene.

Sfântul Mare Mucenic Mina este protectorul celor păgubiţi, al celor nedreptăţiţi, săracilor şi celor care singuri. La biserica ce-i poartă hramul din Bucureşti se fac dezlegări de cununie sub oblăduirea sfântului, astfel că Sfântul Mina este şi protectorul celor care doresc să se căsătorească.

Sfântul Mina a trăit pe vremea împărăţiei lui Diocletian şi Maximian (286-305). Mii de oameni, fiecare cu durerea pierderii a ceva sau a cuiva se pot ruga sfântului care este prăznuit la 11 noiembrie. Prezent în Cotyaeum la celebrarea unei sărbători pagâne, mărturiseşte fără ezitare că este creştin. Este luat de soldaţi şi dus înaintea prefectului Pyrrhus. Pentru că a refuzat să se lepede de credinţa în Hristos, i s-a taiat capul.

Sfântul Mucenic Fanurie, este ajutorul celor în nevoie şi mare făcător de minuni. Acesta este sărbătorit de Biserica Ortodoxă pe 27 august. A trăit în Insula Ro­dos, din Grecia şi a murit de tânăr, ca martir.
Ca şi Sf. Mina, Sf. Fanurie aju­tă mai ales la descoperirea obiec­te­lor sau animaleleor dispărute! Sfântul Fanurie a rămas în conştiinţa oamenilor mai ales pentru dragostea pe care i-o purta mamei sale. Ma­ma sa nu fusese botezată şi nici nu vroia să audă de biserică sau de o viaţă curată şi sfântă. Ca un fiu bun şi drept, Sfântul Fanurie a purtat-o mereu pe mama sa în inimă, rugându-se permanent pentru ea. De aceea se spune că atunci când vrei ca Sfântul Mucenic Fanurie să te scoată dintr-un mare necaz, e bines ă împarţi merinde pentru pomenirea mamei lui.

Sfântul Stelian este ocrotitorul copiilor şi este prăznuit pe 26 noiembrie. Sfântul a împărţit bogăţia pe care o avea săracilor şi, făcându-se monah, a întrecut pe toţi monahii de atunci prin aspra vieţuire şi ostenitoarea sihăstrie. Vrând mai mult a se adânci în rugăciune şi să cunoască pe Dumnezeu, el s-a dus în pustie şi a intrat într-o peşteră în care primea hrană de la dumnezeiescul înger. Sfântul Stelian vine în întâmpinarea copiilor care au nevoie de ajutor, dar şi a mamelor acestora. El îi ocroteşte cu rugăciunile lui pe copii şi pe familiile lor, trebuie numai să i se ceară ajutorul. Sfântul Stelian este şi vindecător de boli.

Sfântul Mare Mucenic Mercurie este prăznuit la 25 noiembrie. Sf. Mucenic Mercurie a trăit pe vremea împăraţilor Deciu şi Valerian în anii 255 şi se trăgea după neam din Răsărit, fiind fiu al unui oarecare scit ce se numea Gardian. Fiindcă odată a biruit pe barbari, căci se arătase înaintea lui îngerul Domnului, şi a insuflat în inima lui îndrăzneală şi bărbăţie, pentru aceasta a fost ridicat la vrednicia de arhistrateg, adică general ori voievod. Sfântul Mucenic Mercurie este unul dintre cei mai mari mucenici din primele veacuri creştine. Este mucenicul biruinţei creştine prin excelenţă. În Sfânta Episcopie din Râmnicu Vâlcea unde este „Capul” său se cinsteşte îndeosebi, atât de preoţii slujitori, cât şi de credincioşi. I se citeşte şi Acatistul adesea, mai ales când se cere de către diferiţi bolnavi şi la diferite necazuri.

Sfântul Sofronie al Ierusalimului (550-638), patriarh al Ierusalimului din anul 634, s-a născut la Damasc în anul 550 (dupa unii în 560). Înainte de a îmbrăţişa viaţa monahală, a predat retorica, de unde şi denumirea de Scolasticul. Sfantul Patriarh Sofronie al Ierusalimului este sărbătorit în Biserica Ortodoxă pe 11 martie. Moaştele sale au fost aduse în România anul trecut, în perioada 23 noiembrie-2 decembrie. Sfântul Sofronie a fost un apărător al ortodoxiei, cu multe cunoştinţe teologice, filosofice şi ale ştiinţelor vremii, care au contribuit la formarea sa intelectuală şi duhovnicească.

Sfântul Teodosie cel Mare, începătorul vieţii de obşte cum mai este numit, este cinstit pe 11 ianuarie. Ajungînd la înţelepciunea cea desăvîrşită şi învăţînd dumnezeiasca Scriptură bine, i s-a poruncit ca să citească din sfintele cărţi în biserică, către popor, pentru că era dulce grăitor şi iscusit cititor, ca nimeni altul.

Sfântul Ciprian este cel care dezleagă de farmece şi blesteme. Oamenii îl cinstesc pentru partea luminoasă a vieţii sale: convertirea la creştinism, viata închinată slujirii lui Hristos şi pentru cununa de martir pe care a primit-o în vremea când era episcop. Sfântul Ciprian este cinstit ca cel care înlătura farmecele şi vrăjile, blestemele. Mâna dreaptă a Sfântului Ciprian, făcătoare de minuni, se afla în partea stângă a altarului bisericii ce-i poartă hramul din Calea Victoriei, într-o casetă de mici dimensiuni. Orice credincios se poate închina Sfintelor Moaşte ale lui Cirpian acum şi la Olteniţa. Sfântul Ciprian, Episcopul Cartaginei a primit moarte muceniceasca în data de 14 septembrie. Din cauza faptului că la aceeaşi dată Biserica Ortodoxă prăznuieşte Praznicul Înălţării Sfintei Cruci, sărbătorirea Sfântului Ciprian se face, cu o zi înainte, pe 13 septembrie.

Comentarii

  1. elena dima spune:

    ma bucur descoperirlos in internet. eu sint din ulmeni si acum traiesc in spania