Proiectul pentru sistemul de management al deşeurilor solide aprobat

Judeţul Călăraşi va acoperi toate costurile eligibile aferente proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Călăraşi”, TVA-ul integral, precum şi costurile neeligibile rezultate din analiza cost-beneficiu, ca fiind în afara deficitului de finanţare. Judeţul va suporta contribuţia aferentă lucrărilor şi serviciilor necesare pentru închiderea depozitelor neconforme ale municipiilor Călăraşi şi Olteniţa şi ale oraşelor Lehliu-Gară, Budeşti şi Fundulea. Consiliul Judeţean va repartiza anual unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ, în totalitate, sursele de finanţare aferente cofinanţărilor şi cheltuielilor neeligibile.

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară constituită între judeţul Călăraşi şi toate unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Călăraşi, este structura de bază ce a dus la oportunitatea unui contract de asociere. Contractul de asociere are ca obiective îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ca urmare a înlocuirii şi dezvoltării infrastructurii locale în domeniul deşeurilor, stabilirea unui for de cooperare între părţi în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Ecomanagement Salubris”. Un alt obiectiv al asocierii este dezvoltarea unei strategii comune privind operarea viitoare a sistemului de salubrizare, precum şi a mecanismului de operare a infrastructurii – colectare, transport, transfer, tratare, depozitare. Realizarea unui acord între părţi asupra mai multor aspecte importante, precum şi dezvoltarea unei strategii privind garantarea şi rambursarea fondurilor pentru cofinanţare şi a cheltuielilor neeligibile sunt alte obiective ale asocierii.

Existenţa contractului de asociere reprezintă o condiţie de eligibilitate în vederea obţinerii finanţării din fonduri europene. Părţile din contract sunt judeţul Călăraşi prin Consiliul Judeţean Călăraşi, municipiile Călăraşi şi Olteniţa, oraşele Budeşti, Fundulea, Lehliu Gară şi 50 de comune prin Consiliile Locale.

Contractul de asociere a avut ca scop crearea unei asocieri între părţi în vederea realizării proiectului de interes comun menţionat mai sus precum şi pentru gestionarea activităţilor specifice serviciului de salubrizare privind colectarea, transportul, transferul, prelucrarea şi depozitarea deşeurilor de tip municipal.