Primarul Costinel Milescu şi viceprimarul Florian Cercel cer realizarea unui audit financiar la Spitalul Municipal Olteniţa

Ce au găsit şi constatat edilii noştri în Spitalul Municipal Olteniţa?

Executivul Primăriei Olteniţa nu doreşte ca instituţia publică să ajungă în faliment preluând spitalul olteniţean, ce, potrivit documentelor prezentate de biroul economic al spitalului, acesta se găseşte într-o situaţie financiară critică. Primarul municipiului Olteniţa, Costinel Milescu, prezintă întreaga situaţie ca urmare a unei analize, atât după vizita celor doi edili în spital, cât şi după documentarea financiar-economică, pusă la dispoziţie de conducerea spitalului Olteniţa.

Astfel, conform prevederilor OMS 910/2010, veniturile spitalului prevăzute în bugetul pe anul 2010 sunt în sumă de 8.263.930 lei. Acestea se compun în primul rând din 7.518.430 lei de la Casa de Asigurări pentru prestări de servicii, sumă ce se virează eşalonat lunar, în funcţie de îndeplinirea criteriilor stabilite prin contract. Urmează sumele încasate pentru fişe auto, taxe vizitare de 205.000 lei venituri proprii şi 540.500 lei de la bugetul de stat alocată pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate.

Potrivit situaţiei prezentate, la 30 iunie 2010 veniturile s-au încasat în proporţie de 56,62%, adică din totalul de 8.263.930 lei s-au încasat 4.679.018 lei.

Primarul Milescu le prezintă consilierilor inclusiv cheltuielile spitalului prevăzute în bugetul pe anul 2010 care sunt în valoare de 8.263.930 lei. Cheltuielile cu personalul ajung la 6.989.030 lei. Până la 30 iunie 2010 s-au cheltuit 3.962.790 lei şi au rămas disponibili pentru semestrul II al anului 3.026.240 lei, în condiţiile în care necesarul până la sfârşitul anului este de 3.674.736 lei. Cheltuielile lunare cu salariile sunt de 612.456 lei. Suma neasigurată prin buget pentru cheltuieli de personal este de 648.496 lei, sumă ce depăşeşte bugetul alocat. Cheltuielile cu bunurile şi serviciile ajung la 1.274.900 lei. Până la 30 iunie s-au decontat 716.790 lei, iar facturile înregistrate şi nedecontate pentru aceleaşi cheltuieli până la aceeaşi dată sunt de 1.235.146 lei. Necesarul lunar de cheltuieli cu bunuri şi servicii este de 169.800 lei, conform mediei pe primele 5 luni ale anului 2010 pentru gaze, energie electrică, apă gunoi, medicamente, materiale sanitare, reactivi, alimente, prestări servicii, întreţinere, reparaţii, combustibil.

Necesarul pentru semestrul II al anului este de 1.018.800 lei. În această situaţie, suma neasigurată prin buget pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii este de 1.695.836 lei, diferenţa dintre bugetul aprobat şi plăţi, datorii la 30 iunie 2010 şi necesar până la 31 decembrie 2010.

Suma totală neasigurată prin bugetul pe 2010 cumulat pentru cheltuieli de personal, cât şi pentru bunuri şi servicii este de 2.344.332 lei.

La 31 decembrie 2009 furnizorii neachitaţi erau de 893.654 lei. Datoriile înregistrate la 30 martie 2010 erau de 980.537 lei, iar la 30 iunie 2010 sunt de 1.235.146 lei, din care 747.116 lei restanţe din 2009, şi 488.030 lei datorii aferente anului 2010. Din suma de 893.654 lei s-au achitat 146.538 lei. Datoriile spitalului la 31 martie 2010 erau de 980.537 lei.

Potrivit aceleiaşi situaţii financiare, pentru desfăşurarea activităţii instituţiei pentru anul 2010 este necesară suma de 2.344.332 lei, din care cheltuielile cu personalul ajung la 648.496 lei şi cu bunuri şi servicii de 1.695.836 lei.

Ascultă înregistrarea:

Spitalul Municipal Olteniţa are un număr de 254 de angajaţi din care 18 medici, 3 personal medical cu studii superioare, 103 personal mediu sanitar, 2 statisticieni, 3 registratori, 60 de angajaţi în rândul personalului auxiliar sanitar, 20 TESA, 19 muncitori, 8 bucătari şi paznici, 3 medici din afară pentru gărzi. Potrivit lui Costinel Milescu sunt 239 plătiţi de Casa de Asigurări de Sănătate şi 8 medici rezidenţi care se pregătesc la Bucureşti şi de ale căror servicii spitalul nu beneficiază, 7 angajaţi la dispensarul TBC, 15 plătiţi de la bugetul de stat.

Ţinând cont că spitalul are cca 240 de paturi, gradul de ocupare al spitalului minus o singură secţie este de 60%. Singura secţie cu grad de ocupare 100% este TBC. În rest, toate secţiile spitalului sunt cu gradul de ocupare undeva la 60%, mai precizează primarul Milescu. Acesta a prezentat consilierilor defalcat, modul de organizare al spitalului.

După o analiză minuţioasă şi generalizată a spitalului, edilul şef propune misiunea unui audit, acesta considerând că există cheltuieli fantastice în spital nejustificate. Costinel Milescu a expus şi situaţia exterioară a spitalului, le-a arătat consilierilor starea de degradare fizică a instituţiei. Milescu afirmă că la început a fost de acord cu preluarea spitalului considerând-o o provocare, dar după analiza generală acesta consideră că vor prelua un dezastru, specificând inclusiv faptul că CAS nu are sursele financiare necesare să finanţeze spitalul. De aceea este nevoie de un audit financiar, pentru care consilierii, prezenţi în şedinţa extraordinară de saptamana trecuta, au votat ca fiind de acord.

Ascultă audio:

Comentarii

  1. MARIAN M. spune:

    Mi-e groaza de spitalul nostru, de la intrare miroase a medicamente parca, urat prin interior si trist!Pacat,pentru ca , nici mic nu este, si am avut si doctori buni, sa nu ai spunem de doctorul GERAVELA, cunoscut in intreaga Romanie si peste hotare! Adevarat este , ca ar mai trebui si niste schimbari noi prin spital, dar astea, fara bani, nu se pot face! Normal, nu ?!