Se modifică regimul juridic al locuinţelor ANL de la Olteniţa

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a decis necesitatea modificării regimului juridic al locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii. Modificările se vor face cu scopul de a se crea cadrul legal pentru vânzarea locuinţelor către titularii contractelor de închiriere şi pentru trecerea valorilor de inventar. Municipiul Olteniţa se află şi el printre oraşele şi municipiile cu locuinţe construite prin ANL.

Bunul imobil bloc Sahia II, sc. B şi C are 48 de spaţii locative şi este situat în Olteniţa, în Bd. Tineretului, nr. 93-103 cu suprafaţa construită de 834,66 mp, iar suprafaţa de teren aferentă de 965,93 mp şi aparţine domeniului public conform HCL 21/2009. Celălalt bun imobil, Blocul G40 cu 10 spaţii locative, este situat în Olteniţa, Bd. 1 Decembrie, nr. 82, are suprafaţa construită de 155 mp, iar suprafaţa de teren aferentă de 209,84 mp şi aparţine domeniului public, potrivit aceleiaşi Hotărâri de Consiliu Local.

În anul 2009 s-a emis o hotărâre prin care locuinţe pentru tineri, situate în Olteniţa, au trecut din proprietatea publică a municipiului în proprietatea publică a statului şi s-a făcut reglementarea juridică a terenurilor aferente. Este vorba de blocurile Sahia II, scările B şi C şi G40.

Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului transmisă Primăriei Olteniţa precizează înscrierea în anexele la hotărârea din 2009 a valorii de inventar şi înscrierea numerelor cadastrale pentru cele 2 imobile.

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Olteniţa, împreună cu hotărârile altor consilii locale care administrează astfel de locuinţe pentru tineri, vor însoţi şi vor sta la baza proiectului de hotărâre a Guvernului privind trecerea în proprietatea privată a statului, a blocurilor de locuinţe pentru tineri în vederea vânzării acestora. Acestea trebuie să fie unitare şi să reflecte situaţia reală, actualizată la zi a imobilelor respective.