La Olteniţa s-au stabilit taxele pentru bâlciul anual

Bâlciul anual se va organiza la Olteniţa în perioada 16 august – 30 august 2010. Cu această ocazie s-au stabilit şi taxele speciale pentru ocuparea terenului în perimetrul „Obor” Olteniţa, unde se va desfăşura târgul de vară anual.

Taxa de ocupare teren persoane fizice şi juridice prestatoare de servicii altele decât alimentaţia publică va fi de 3 lei/mp/zi.

Taxa de ocupare teren pentru bufet, restaurant, grătar, patiserie va fi de 5 lei/mp/zi pentru suprafeţe mai mici sau egale cu 100 mp şi de 2,5 lei/mp/zi pentru suprafeţele ce depăşesc 100 mp.

Taxa ocupare teren pentru amplasare tonete, mese şi tarabe pentru comercializare de mărfuri va fi de 7 lei/mp/zi.

Taxa pentru autoturisme şi remorci aferente s-a stabilit la 5 lei/zi.

Taxa de ocupare teren de către autocamioane, vagoane microbuze şi remorci aferente ajunge la 11 lei/mp/zi.

Taxa de ocupare teren zina bâlci anual de către parcuri distractive (carusel, maşinuţe electrice, căluşei, etc) s-a stabilit pentru zilele de sâmbătă şi duminică la 0,9 lei/mp/zi iar de luni până vineri inclusiv taxa va fi 0,5 lei/mp/zi.

Taxele de mai sus se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care folosesc terenurile pentru care s-au instituit taxele respective, se încasează în cont deschis în afara bugetului local, fiind utilizate integral pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a Serviciului Piaţă, Târg, Obor din subordinea Consiliului Local al municipiului Olteniţa.

Organizarea bâlciului se va realiza numai în perimetrul oborului din partea de sud a oraşului în Bd. Republicii nr. 1, iar taxele vor fi achitate numai la casieria Primăriei Olteniţa. Intrarea comercianţilor în incinta târgului va fi coordonată de Poliţia Comunitară şi se va face pe bază de chitanţă plătită pe toată perioada şi pe toată suprafaţa ocupată.