Persoanelele cu handicap din Olteniţa vor avea legitimaţii şi locuri de parcare gratuite

Implementarea şi eliberarea formatului unic al modelului card-legitimaţie pentru persoanele cu handicap şi aprobarea executării lucărilor necesare marcării locurilor de parcare pentru persoanele cu handicap erau necesare şi pentru Olteniţa. Parcarea în aceste locuri special amenajate a mijloacelor de transport pentru astfel de persoane va fi gratuită.

Conducerea Primăriei Olteniţa împreună cu Serviciul de Asistenţă Socială au constatat necesitatea adaptării, rezervării şi semnalizării prin semn internaţional a spaţiilor de parcare de pe lângă clădirile de utilitate publică, precum şi în cele organizate, cel puţin 4% din numărul total al locurilor de parcare, dar nu mai puţin de două locuri, pentru parcarea gratuită a mijloacelor de transport pentru persoane cu handicap.

Potrivit Regulamentului întocmit, persoanele cu handicap sunt cele cărora, datorită unei afecţiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi cotidiene, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii sociale.

Pentru obţinerea cardului-legitimaţie, persoanele cu handicap cu domiciliul în Olteniţa care se încadrează în prevederile Legii 448/2006 sau reprezentanţii legali ai acestora, vor depune la Serviciul Public de Asistenţă Socială o cerere „tip”. La cerere se vor ataşa:

  • documentul care atestă încadrarea în grad de handicap (vizibil);
  • actul de identitate;
  • actul de identitate al reprezentantului legal în cazul copiilor sau persoanelor adulte fără discernământ;
  • fotografie tip,
  • carte de identitate sau buletin de identitate.

Eliberarea acestor carduri se va face de Serviciul Public de Asistenţă Socială Olteniţa, în termen de 30 de zile de la cererea persoanei cu handicap. Cardul-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap este acceptat pe perioada de valabilitate a documentului, care atestă încadrarea în gradul de handicap, iar în cazul deteriorării persoana în cauză beneficiază de schimbarea acestuia.

Costurile pentru eliberarea cardului-legitimaţie pentru locurile gratuite de parcare se suportă din bugetul local.