Strategia Locală de Gestionare a Deşeurilor pentru 2010-2013 în municipiul Olteniţa a fost însuşită şi aprobată de consilierii olteniţeni

Un control tematic efectuat de Garda Naţională de Mediu a avut ca scop verificarea implementării sistemului de colectare selectivă la nivelul administraţiilor locale din judeţ.

Verificarea a fost făcută în zonele cu o populaţie de peste 25.000 de locuitori. La Olteniţa nu se întocmise la acea dată Programul Local de Gestiune a Deşeurilor pentru perioada 2010-2013, obligaţie care este prevăzută în prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor.

Strategia Locală de Gestionare a Deşeurilor în municipiul Olteniţa a fost elaborată de SC Atelier 3AU Design SRL Bucureşti

La controlul efectuat la SPS Ecosal Olteniţa s-a constatat că nu se asigură o colectare selectivă a deşeurilor valorificabile, prin care să se asigure reciclarea unor cantităţi de deşeuri. Pentru încălcarea prevederilor OUG 78/2000, Consiliul Local a fost sancţionat cu avertisment.

Strategia locală de gestionare a deşeurilor în municipiul Olteniţa este un document de planificare elaborat în scopul de a asigura cadrul, pentru crearea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor la nivelul municipiului Olteniţa, care să asigure îndeplinirea obiectivelor şi ţintelor legislative şi a celor prevăzute în planurile de nivel superior (judeţean, regional şi naţional).

Consilierul PSD Lungu Gheorghe a felicitat conducerea Primăriei pentru CD-ul pus la dispoziţia consilierilor privind această strategie, considerând lucrarea de pe CD extrem de laborioasă şi de bine documentată. Acesta spune că din material reies eforturile şi munca uriaşă a edililor olteniţeni şi a funcţionarilor Primăriei Olteniţa pentru o bună gestionare a deşeurilor în municipiu.

Mai rău stăm la capitolul “însuşirea educaţiei de gestionare a deşeurilor” în rândul locuitorilor din municipiu, care, fie din neputinţă, fie din ignoranţă, anumite incapacităţi sau pur şi simplu din indolenţă, nu triază deşeurile sau alţii care le depozitează lângă recipientele de reziduuri.