Anunt – Primaria Oltenita

Potrivit art. 1 din HCL nr. 30/30.03.2010 pentru aprobarea scutirii de la plata unor obligaţii fiscale – majorări de întârziere  a impozitului pe teren agricol extravilan datorate de contribuabilii persoane fizice, aferente anilor 2006 şi 2007, se aprobă scutirea de la plata unor obligaţii fiscale – majorări de întârziere a impozitului pe teren agricol extravilan, datorate de contribuabilii persoane fizice, aferente anilor 2006-2007, calculate până la data de 30 septembrie 2010, celor care achită integral sumele datorate bugetului local, până la 30 septembrie 2010,. Este vorba de impozitele pe clădiri, pe teren, amenzi, etc, aferente anilor 2007, 2008, 2009, 2010, prin depunerea unor cereri temeinic justificate.

Mai multe relaţii se obţin la camera 15 din incinta Primăriei Olteniţa.