Rectificare bugetară pentru modernizarea Termourban, cheltuieli cu asistenţii comunitari, muzeul de arheologie şi pentru şcoli

Societatea Termourban Olteniţa a solicitat sprijin din partea Consiliului Local Olteniţa pentru unele modernizări. Conducerea Termourban arată printr-o adresă ce schimbări ar trebui făcute pentru eficientizarea producerii agentului termic şi scăderii costurilor de producţie. La CT8 şi CT9 se va face legătura între reţelele de apă caldă menajeră ale celor două centrale, pentru a beneficia de energia produsă de panourile solare montate la CT8. Schema fiind şi cu funcţionare separată a centralei CT9, vase de acumulare de 15 mc total urmând a fi montate în această centrală. Apoi pentru CT2, CT10, CT5, CT6 se vor monta vase de acumulare şi se vor introduce în schemă. Această tehnologie va asigura un timp de funcţionare mai scăzut al cazanului-consum mai scăzut de gaz şi o temperatură constantă pentru apa caldă menajeră.

La cerere a fost ataşat un deviz estimativ pe aceste lucrări şi schemele de funcţionare pentru propuneri. Potrivit devizului, totalul general estimat este de 85.004 lei.

Pentru aceasta, a fost nevoie de rectificarea bugetului local, la care s-au mai adăugat şi alte cerinţe. Pentru finanţarea cheltuielilor de personal pentru asistenţii comunitari, sumele virate de Direcţia de Sănătate Publică sunt cu 4.900 de lei mai mari decât bugetul local iniţial, ceea ce a dus la necesitatea suplimentării bugetului, atât la partea de venituri cât şi la cea de cheltuieli cu suma de 4.900 lei.

Pentru respectarea normelor PSI a fost de asemenea necesară alocarea de fonduri suplimentare unităţilor şcolare şi muzeului din Olteniţa. Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor impuse de reglementările legale în vigoare necesită majorarea bugetelor locale alocate, suma totală necesară la instituţiile de învăţământ fiind de 44.900 lei.