Administratorii de imobile vor fi atestaţi de o comisie formată din cinci membri

Regulamentul de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administratori de imobile din municipiul Olteniţa a fost aprobat de consilierii olteniţeni. Pentru atestare se va constitui o comisie formată din cinci membri, specialişti în domeniul juridic, tehnic, financiar contabil, al legislaţiei muncii şi a raporturilor de muncă, desemnaţi prin Dispoziţie emisă de primarul municipiului Olteniţa, la propunerea Compartimentului administrarea unităţilor locative.

Potrivit regulamentului vor fi atestate ca administratori de imobile numai persoanele fizice care au capacitate deplină de exerciţiu, prezintă garanţii morale pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor ce revin administratorilor, prezintă garanţii materiale, stabilite în condiţiile legii, au domiciliul pe raza municipiului Olteniţa. În afara acestor condiţii, persoanele care nu au desfăşurat activitatea de administrare în cadrul unei asociaţii de proprietari, trebuie să urmeze un curs de pregătire profesională organizat de instituţii specializate. Nu pot fi administratori de imobile persoanele care au suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească, rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni. Comisia care examinează cererea de atestare şi documentele anexate, va fi sprijinită în desfăşurarea activităţii de Compartimentul de administrarea unităţilor locative din cadrul Primăriei Olteniţa. Examenul pentru atestarea administratorului constă într-o probă scrisă şi un interviu, iar rezultatele probelor vor fi afişate la sediul Primăriei Olteniţa, unde se depun şi cererea de atestare cu documentele anexate. Candidaţii declaraţi „admişi” vor fi atestaţi prin dispoziţie emisă de primarul municipiului Olteniţa.

Atestatul se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi Hotărârea de Guvern nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor.