La Olteniţa, consilierii au aprobat taxele speciale pentru anul 2011

Taxele speciale ce se vor aplica în Olteniţa pe anul 2011 s-au stabilit într-una din şedinţele anterioare de Consiliu Local. Taxele speciale au fost iniţiate pentru buna funcţionare a unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice şi juridice.

Astfel, potrivit hotărîrii, s-au aprobat taxele speciale pentru Serviciul Public Piaţă, Târg, Obor, Pajişte, taxe speciale pentru Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanei, taxele pentru Serviciul Impozite şi Taxe Locale, taxe speciale pentru Serviciul Public de Salubrizare „Ecosal”. De asemenea, Hotărârea de Consiliu Local are ataşat şi un Regulament.

Pentru Serviciul Public Piaţă, Târg, Obor şi pajişte Olteniţa în anul 2011 s-a stabilit câte o taxă pentru vânzare animale şi păsări, taxe pentru produse lactate, pentru ouă, miere, cerereale şi o taxă de închiriere, precum şi taxa de depozitare a produselor agroalimentare în piaţă, taxă de utilizare teren pajişte cultivată, o taxă de utilizare teren domeniu privat pajişte naturală pe cap de bovină, cabalină, tineret ovine şi caprine.

Astfel, taxa de vânzare pentru categoria porci de la 40 kg este de 4 lei/bucată; pentru porci de la 41 la 110 kg, taxa este de 6 lei bucata, iar pentru porcii la peste 110 kg taxa este de 8 lei/bucată. Pentru oi şi capre taxa este de 4 lei/bucată, pentru curci de 2 lei, gâştele 2 lei pe bucată, raţele şi găinile de 2 lei/bucată. Puii de o zi sunt 1 leu pentru 10 bucăţi, puii zburaţi şi porumbeii de 2 lei/10 bucăţi, iar pentru animalele mici (iepuri, miei, câini) taxa este de 2 lei bucata.

La produse lactate, pentru lapte dulce şi lapte bătut, taxa de vânzare este de 1 leu/zi la 10 litri. La brânză, caş, urdă, smâtână, taxa este de 1 leu/zi la 10 kg, ouăle sunt 1 leu/zi la 30 de ouă, mierea 1 leu/zi/kg, cerealele 1 leu/sac/45 kg.

Taxa de închiriere a unei mese este de 6 lei/mp/zi iar pentru o tarabă de 1 leu/mp/oră. Cântarul este 3 lei/zi. Pentru halat, bonetă, tavă se percepe 1 leu/zi. Taxa de depozitare produse agroalimentare în piaţă este de 1 leu/mp/zi.

Taxa de utilizare teren pajişte cultivată este de 50 lei pe cap de bovină adultă/an, 25 de lei pe cap de bovină/an, 50 de lei pe cap de cabalină/an, 30 de lei cap ovine, caprine/an şi 15 lei cap tineret ovine şi caprine tineret/an.

Taxele de utilizare a unui teren domeniu privat pajişte naturală sunt:

25 de lei cap bovină adultă/an

13 lei cap bovină adultă/an

25 lei cap cabaline/an

8 lei cap tineret ovine şi caprine/an

Pentru oficierea unei căsătorii în zilele libere de sâmbătă, între orele 8,00-14,00, taxa de prestări servicii este de 50 de lei. Pentru oficierea unei căsătorii în zilele libere de sâmbătă, între orele 14,00-21,00, taxa este de 100 de lei, iar pentru oficierea în zilele libere de duminică între orele 8,00-21,00, taxa este de 150 lei. S-au mai stabilit taxa pentru servicii de xerocopiat, taxa specială pentru eliberarea înainte de expirarea termenului legal a certificatului de atestare fiscală, care dacă se solicită în aceeaşi zi este de 10 lei pentru persoanele fizice iar pentru cele juridice de 20 de lei. Fişa de înmatriculare/radiere auto este de 20 de lei pentru persoanele fizice şi de 30 de lei pentru persoanele juridice, dacă se solicită eliberarea fişei în aceeaşi zi. Taxa pentru înştiinţarea de plată privind obligaţiile datorate de bugetul local pentru persoanele juridice este de 20 de lei, iar pentru situaţia privind bunurile şi serviciile cu care contribuabilul figurează în evidenţa organului fiscal este de 50 de lei.

Taxa specială de salubritate este de 4 lei/lună pentru fiecare persoană fizică.

Potrivit Regulamentului pentru stabilirea taxelor speciale, fiecare dintre serviciile care încasează taxe va întreţine spaţiul în care îşi desfăşoară activitatea, va achiziţiona mijloacele de inventar, piese de schimb, bunuri şi materiale consumabile, tehnica de calcul, rechizite şi birotica necesară desfăşurării activităţii serviciului, precum şi cheltuielile pentru asigurarea de condiţii normale de muncă şi igienă a salariaţilor. Este vorba de Serviciul Public Piaţă, Târg, Obor şi Pajişte, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanei, Serviciul Public de Salubrizare „Ecosal”, Serviciul Impozite şi Taxe Locale.

Declaraţia de impunere pentru taxa specială de salubrizare poate fi depusă prin poştă, fax sau personal la sediul Primăriei Olteniţa şi va cuprinde nominal toate persoanele care locuiesc la adresa respectivă. Ce nu se declară şi există, se va pedepsi conform legii penale, sub sancţiunea falsului în declaraţii. Termenul de depunere al declaraţiei rectificative (declaraţia de impunere ce se poate modifica în timpul anului) este de 30 de zile de la data oricărei modificări intervenite.

Potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului 93/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, nedepunerea declaraţiei sau a declaraţiei rectificative, depunerea declaraţiei neconformă cu realitatea, precum şi depunerea acestora peste termen constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 500 lei şi 1000 lei.

Comentarii

  1. Mariana Marin spune:

    Taxa speciala pentru salubrizare este ceea ce numim”gunoi”sau este o taxa noua?Care este termenul de depunere a declaratiilor?Sunt formulare „tip”?

  2. Camelia Baltos spune:

    Cu locurile de parcare nu s-a stabilit nimic?