Primarul Olteniţei Costinel Milescu, acuzat de traficare de terenuri. Contrar zvonurilor, edilul şef nu a fost ridicat de DNA

Un articol apărut în Jurnalul Naţional în data de 3 martie îl acuză pe primarul municipiului Olteniţa, Costinel Milescu, de trafic de terenuri. Autorul articolului, Alexandru Boariu, a făcut o serie de supoziţii, cu acuze directe asupra celor doi edili olteniţeni, primarul Costinel Milescu li viceprimarul Florian Cercel, fără însă a le cere şi acestora opinia şi a le înregistra declaraţiile, fără a consulta situaţia şi dosarul de judecată, pentru a confrunta datele şi ideile părţilor. Astfel, de la acest articol au curs şi speculaţiile, Olteniţa devenind un malaxor de vorbe măcinate, aruncate în stânga şi dreapta şi care s-au transformat pe parcursul traseului şi circulaţiei lor în adevărate bombe cu ceas pentru edilul şef, Costinel Milescu. Acesta a fost invitat pentru a oferi un interviu şi o declaraţie la postul de radio local Voces Campi, cu referire la scandalul de presă în care a fost implicat împreună cu colegul său de birou, viceprimarul Florian Cercel.

Potrivit avocatului primăriei olteniţene, Anda Nistor, articolul a fost total pe lângă realitate, terenurile la care se face referire având suport juridic, ele fiind şi foarte departe de zona Canalului Dunăre-Bucureşti. Potrivit informaţiilor oficiale, Consiliul Local are drept de proprietate asupra unei suprafeţe de 670.862,50 mp de teren,  situat în stânga vărsării râului Argeş în Dunăre, având ca vecini la nord – Ocolul Silvic Mitreni şi proprietăţi particulare, la est – Uzina de Apă, la sud – fluviul Dunărea şi la V – râul Argeş. O parte din acest teren, 4 ha, a fost vândut celor două societăţi comerciale: Docuri SA şi Tehnologica Radion, în baza unei hotărâri definitive şi irevocabile. Potrivit documentelor oficiale, terenul a fost intabulat, există carte funciară, a fost lotizat, s-a emis Hotărâre de Consiliu Local pentru scoaterea la vânzare, a existat o comisie de licitaţie, la licitaţie au participat 4 firme printre care şi una din Olteniţa. S-a parcurs procedura legală de atribuire, s-a încheiat contractul în formă autentică, aşadar există cadrul legal, nefiind vorba de nici un trafic de terenuri. Actele au fost verificate atât de către notar, cât şi de către oficiul de cadastru.

Prin Sentinţa Civilă nr. 481/2007, Regia Naţională Romsilva, prin Directia Silvică Călăraşi, obţine un drept de posesie cu privire la suprafaţa de 28,65 ha, care se desprinde din ce s-a obţinut ca drept de proprietate. Romsilva are drept de posesie pe cele 28,65 ha, iar cele 4 ha vândute se regăsesc aici. La momentul când s-a făcut vânzarea celor două suprafeţe de teren, Romsilva  avea drept de posesie, dreptul de dispoziţie aparţinând proprietarului, cel care deţine atributul dreptului de proprietate.

Potrivit avocatului instituţiei publice, în acest dosar au fost schimbaţi 3 judecători. Mai mult decât atât, de  la venirea ultimului judecător, a apărut o adresă din partea poliţiei la dosar, în legătură cu o plângere formulată de administratorul firmei Scutol, Mihai Manciu, nemulţumitul care a făcut plângere penală, cu privire la un abuz pe care l-ar fi exercitat acestuia primarul şi viceprimarul. Din punct de vedere legal, un dosar civil nu are nici o legătură cu o plângere penală. Odată cu schimbarea judecătorului, a apărut şi acel document în dosar. Judecătorul a amânat de 4 ori pronunţarea judecăţii cauzei şi s-a pronunţat abia după ce a apărut articolul misterios din Jurnalul Naţional.

Obiectul acţiunii îl reprezintă nulitatea absolută a contractelor de vânzare-cumpărare, pe motiv că terenul aparţinea statului. Ori Romsilva nu a făcut nici o dovadă a dreptului de proprietate al statului.  Motivele de nulitate absolută ale unui contract sunt bine stabilite în lege.

Potrivit Andei Nistor, avocatul instituţiei publice locale, nu s-a mai întâmplat niciodată ca un judecător să amâne pronunţarea 4 termene şi să se pronunţe după un articol de scandal.

Canalul Dunăre-Bucureşti nu are traiectoria prin zona la care se face referire în articol. Canalul Dunăre-Bucureşti este proiectat în zona Argeşului, iar aceste suprafeţe de teren sunt la o distanţă foarte mare de zona canalului.

Mihai Manciu, cel care a făcut plângerile penale, a câştigat o licitaţie de lucrări pe care, potrivit edililor olteniţeni, acesta nu le-a executat şi ca atare el nu a fost plătit. De aici au pornit avalanşele de probleme, Manciu acuzându-i pe edili de faptul că nu a fost plătit pentru ceva ce nu făcuse. Aşa s-a ajuns la proces, iar după expertizele legale făcute, Manciu a fost cel care a ieşit în pierdere în faţa Primăriei Olteniţa.

Mai multe amănunte legate de Mihai Manciu şi situaţia creată sunt date de primarul Costinel Milescu în înregistrearea de mai jos:

Primarul Costinel Milescu nu a ajuns la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), aşa cum s-a vehiculat în municipiu şi nici nu a fost ridicat de forţele de intervenţie. Zvonurile care circulă prin municipiu cu privire la o eventuală arestare sau interogare la DNA, sunt total nefondate şi ireale.

Laura Suzeanu

Comentarii

 1. Manciu Mihai spune:

  Articolul aparut in JURNALUL NATIONAL nu este,, pe linga realitate ‘ci doar relateaza o situatie reala cu privire la terenurile ce apartin domeniului public al Statului Roman.Titularii domeniului public sunt indicati la art,136 alin (2) din constitutie ,republicata,precum si la articolul 1si2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,precum si ca persoanele juridice de drept public exercita posesia,folosinta si dispozitia asupra bunurilor care alcatuiesc domeniul public.
  Deci,titulari ai domeniului public sunt titularii dreptului de proprietate publica.
  Domeniul public al statului este alcatuit din urmatoarele bunuri(le voi enumera dor pe cele ce intereseaza in aceasta situatie):
  -apele de suprafata cu albiile lor minore
  -padurile ,si terenurile destinate impaduririi
  -terenurile neproductive incluse in amenajamentele silvice, care fac parte din fondul forestier national
  -terenuri obtinute prin lucrari de indiguiri
  -canalele navigabile,constructiile hidrotehnice aferente canalului,ecluzele,apararile de maluri si de taluzuri,zonele de siguranta de pe malurile canalului, drumurile de acces si teritoriile pe care sunt realizate acestea
  -digurile de aparare impotriva inundatiilor
  -lucrari de regularizare acursurilor de ape
  -porturile maritime ,fluviale,terenurile pe care sunt situate acestea.diguri.cheiuri ,pereuri si alte constructii hidrotehnice pentru acostarea navelor,drumuri tehnologice in porturi.
  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr105/2001 privind frontiera de stat a Romaniei,prevede la art,7 alin(1) ca atit culoarul de frontiera cit si fisia de protectie fac parte din domeniul public al statului.
  Articolul 136 alin(4) fraza 1 din constitutie,prevede expres ca bunurile proprietate publica sunt inalienabile, legea213/1998 statueaza si mai clar ca,,bunurile din domeniul public sunt inalienabile,insesizabile,si imprescriptibile,reguli care se regasescsi la art 122 alin(2) din legea nr.215/2001.
  Caracterul insesizabil al bunurilor apartinind domeniului public este o consecinta acaracterului inalienabil al acestora,deoareceaceste bunuri nu pot fii instrainate prin nici un mijloc de drept privat
  Existenta unei hotariri a consiliului local,nu scuteste unitatea administrativ teritoriala de a face dovada ca un anumit bun a intrat in mod legal in proprietatea sa.
  Potrivit art 20 din Legea 213/1998, inventarul bunurilor din domeniul public al statului a fost intocmit de ministere,de celelalte organe de specialitate,careau in administrare aceste bunuri, iar prin H.G1705/2006a fost aprobat inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
  Ptrivit art.21 din legea nr. 213/1998 inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale se intocmesc de comisii special constituite,iar inventarele intocmitese insusesc prin hotarire de consiliile locale.
  inventarele astfel insusite se centralizeaza de consiliul judetean si se trimit guvernului pentru ca prin hotarire ,sa se ateste apartenenta bunurilor la domeniul public judetean sau local.
  De asemenea legea 107 (legea apelor) stabileste zonele de protectie in functie de latimea cursurilor de apa.
  Din cele aratate mai sus reiese foarte clar ca terenurile pe care le considerati proprietate privata a Primariei Olenita nu pot avea acest regim juridic deoarece in acea zona se afla Portul nou Oltenita al canalului Dunare – Bucuresti precum si drumul de acces catre acesta,drum ce este realizat in proportie de 70%.Acum acest drum este blocat de constructiile edificate de Tehnologica s.r.l.
  Mai mult de atit lucrarile la canalul Dunare -Bucuresti nu au fost sistate asa cum ati fost informati prin adresa 1664 din 20 septembrie 1996 de catre Oficiul de Cadastru si Organizare Teritoriului Calarasi.Prin H.G 784/1994 se schimba titulatura investitiei in,,Amenajarea riului Arges cotra inundatiilor,irigatii si alte folosinte” pentru care s-a eliberat si Certificat de urbanism,mai tirziu in anul 2008 prin H.G487/07.05 investitia trece din nou la Ministerul Transporturilor..De altfel prin adresa respectiva se spune,,Ca atare Consiliul local al orasului Oltenita,este indreptatit sa exercite dreptul de administrare acestui teren’.De la administrare pina la trecerea in proprietate privata e cale lunga.Trecerea in proprietate privata s-a facut fara respectarea legii si nu cred ca Nistor Sanda are o alta opinie.
  Dreptul de posesie,de folosinta si de dispozitie sunt atribute ale dreptului de proprietate si in acest caz ministerele de resort vor face o cerere de interventie si problema va fii rezolvata din punctul lor de vedere.Avocata Nistor nu cred ca are dreptate in afirmatiile pe care le face.
  Terenurile au fost vindute in baza unor contracte de vinzare-cumparare nu in baza unei hotariri judecatoresti definitive si irevocabile,iar acest contract va deveni nul pe motiv caterenurile din domeniul public nu sunt in circuitul civil deci nu pot fii vindute.
  Chiar daca ,,traiectoria’ canalului nu este in zona terenurilor vindute aceste tot in domeniul public al statului sunt.
  De altfel sunt foarte multe terenuri din domeniul public al statului care au fost instrainate si din aceste motive Ministerul Transporturilor si Ministerul Mediului trebuie sa intervina pentru recuperarea lor.
  Nistor Sanda afirma ca Milescu Costinel nu a ajuns la DNA.Eu tin minte ca ne-am intilnit toti trei acolo,deocamdata nu spun de ce…dar daca tineti neaparat am sa o fac.
  Cam atit pentru astazi..si sper ca apare pe sit-ul vostru acest drept la replica.Daca nu apare ..am sa-l trimit la alte publicatii cu deschidere mai mare catre public.
  Despre faptul ca eu cer sume necuvenite..voi face un inventar al lucrarilor pe care le-am executat si nu au fost platite.Avind in vedere ca ele au fost facute in oras in spatiu public..si multa lume ma cunoaste probabil am sa gasesc 200 de oameni din zonele in care am lucrat sa certifice cele afirmate de mine.Eu am stat80% din timp in santier cu oamenii …dar specialistii care m-au inlocuit, am observat ca nu prea stau in santier si noi si ei stim de ce…si se vede…. continuam zilele urmatoare..

 2. ionita constantin spune:

  editat de admin – va rugam sa completati asa cum se cere in campurile obligatorii (nume si prenume REAL + numar telefon REAL)

 3. Marian C spune:

  editat de admin – va rugam sa completati asa cum se cere in campurile obligatorii (nume si prenume REAL + numar telefon REAL)

 4. prodan larisa spune:

  editat de admin – va rugam sa completati asa cum se cere in campurile obligatorii (nume si prenume REAL + numar telefon REAL)

 5. MARIAN MARDARE (FACEBOOK) spune:

  @Manciu Mihai ….MARE DREPTATE AI…E O VORBA…PANA NU FACI FOC, NU IESE FUM…DE CE NU M-AR CAUTA D.N.A. -UL SI PE MINE….ASHA CA, IDEE….SAU PE ALTUL SI ALTUL….DE FAPT…ORDINUL SE PRIMESTE DINAINTE DE LA MARELE STAT MAJOR, SI DUPA ACEEA AFLAM CU TOTZII DE FAPT PTR CE SE INVESTESTE IN ACELE TERENURI VANDUTE, DAR GURA PACATOSULUI , UNEORI , ADEVAR GRAIESHTE…MA AFLU UNDEVA IN ZONA MUNICIPIULUI PETROSHANI ACUM, SI TOATA LUMEA VORBESHTE PE AICI CACI NU LE TREBUIA TELEGONDOLA INAUGURATA DE SENORA ELENA UDREA, CI , ACEASTA POPULATZIE ARE NEVOIE DE LOCURI DE MUNCA (VEZI ACCIDENTUL DE PE LA MINA URICANI), DAR CUM SPUN MULTZI, PESTE TOT SUNT DOAR INTERSE, DICTATE DE SUS, NU ASHA DOAR DE CAPUL UNORA….LE PLACE LA UNII SA MAI PAPE COZONAC CU RAHAT , SPUNAND CA V-OR FACE IN ORASHUL NOSTRU , UN NOU PORT DUNAREAN DE LUX, SI RAMAN DOAR VORBE…SA FACA CE OR FACE IN ZONA NOASTRA, NUMAI FRONTURI DE LUCRU SA DESCHIDA PENTRU TINERETUL DIN ZONA SA FIE….LOCURI DE MUNCA…..CACI DIN ASTEA , PRIMARIA AR AVEA DE STRANS IMPOZITE MAI MULTE….NU DIN ALTE CHESTII…ORICUM , NU MA AFECTAT NIMENI CU NIMIC…PTR CA SUNT INDEPENDENT….ABSOLUT…..MERGEM INAINTE, FIECARE CUM SE DESCURCA…CU CALM SI CU OPTMISM….NU DERANJEZ PE NIMENI, ATAT TIMP CAT NU SUNT DERANJAT….IN REST…RESTPCT PTR TOTZI OLTENITZENII NOSHTRI CU CARE NE INTALNIM ZI DE ZI PRIN CINE SHTIE CE LOCURI ALE TZARII, SAU ALE LUMII…

 6. carmen pescarasu spune:

  chiar nimeni nu a completat corect campurile obligatorii?

 7. Vali Tugui spune:

  Am si eu o recomandare pentru situatia data.
  Observ ca foarte multe comentarii nu apar desi au nume si prenume.
  Pentru cei care posteaza, folositi functia „print screen”de pe tastatura si dati „paste” in facebook pentru a se vedea care este de fapt situatia.
  @ admin : nume si prenume trebuie sa includa si initiala tatalui ? dar numarul de telefon trebuie sa contina si prefix despartit de „/” sau de „.” ?

 8. Manciu Mihai spune:

  Asa cum am promis revin cu explicatii despre ce a afirmat Nistor Sanda si Milescu Costinel.
  In legatura cu lucrarile pe care eu nu le-am executat si cer sa fie platite..rog cetatenii orasului sau pe cei care au cunostinta despre faptul ca Scutol a executat amenajarea aleilor de la BISERICA DE LEMN vis-a-vis de SPITAL.Pentru executia acelei lucrari nu am primit nici oplata desi au trecut 5ani de la executia ei.DEasemeni nu am primit nici o plata pentru executia parcarii din fata Bisericii si atrotuarului din fata Spitalului.
  Lucrarile executate in timpul campaniei electorale din 2008 in zona blocurilor D,L,137,T5,Z4,Z5,Z10,Z12 zonaCT9,N7,N6N5,N4,N3P1,N1,L1,L2,T7.K s-au efectuat in luna iunie2008 mai putin zona blocurilor M care au fost executate in 2 zile undeva la sfirsitul luniii iulie.Dupa ce a vazut alegerile cistigate Milescu a evitat sistematic sa plateasca lucrarile executate.Instanta de fond ,conform datelor de la dosar precum si a expertizei tehnice efectuate recunoaste ca lucrarile reclamate au fost executate,
  dar nu poate admite temeiul de drept invocat.Si toate acestea s-au intimplat pentru ca Milescu a aminat incheierea actelor aditionale cu scopul sa nu plateasca lucrarile.Sper ca va amintiti ca aceste lucrari au fost facute in timpul campaniei electorale..dealtfel dupa ce si-a vazut sacii in caruta nu cred ca l-ati mai vazut pe acolo.
  Ce ziceti de atitudinea acestui om?
  Spune ca au aparut ,,clinciuri’ intre mine si primarie…probleme cu ei apar imediat ce nu le mai faci pe plac .sunt atitia oameni nemultumiti de atitudinea lor.
  Afirma ca eram abonat la lucrarile orasului…activitatea firmei la primarie nu reprezenta mai mult de 40 de procente din activitatea SCUTOL…si cel putin lucrarile acelea rezista si acum
  spre deosebire de lucrarile efectuate in ultimii ani de firmele lui de casa.In primul rind asfaltul este turnat in grosime de 2cm in conditiile in care in unele zone acesta trebuia sa fie de 8cm, pavelele sunt si turnate si montate prost.Aceste lucrari nu au viata lunga iar in unele locori arata groaznic.Asfaltul pe strazi a fost turnat dupa ce in prealabil a fost intins un strat de balast,lucru de altfel nepermis..dar acel balast a inlocuit asfaltul care este de 8 ori mai scump,unele borduri au fost montate invers pentru sa nu se mai faca sapatura si trat de fundare…si exemplele ar putea continua..
  In asemenea conditii mai poti merge la licitatii?
  In anul 2008 au creat un pachet din 3 loturi cu valori aproximative de 18 miliarde lei vechi,3,5miliarde lei vechi,28 miliarde lei vechi.La aceasta licitatieau participat SCUTOL si SUT Oltenita.
  Cum bine spune d-l primar eu m-am reclamat singur..dar
  nu spune ca lotul de3,5 miliarde l-a cistigat Scutol iar pe celelalte soua de aproximativ 46 de miliarde le-a cistigat SUT..in conditiile in care lucrarile erau aceleasi.Acest lucru l-au facut tocmai sa nu contest licitatiile respective.In fond cei care au cistigat si au executat lucrarile au avut un pret mai mare tinind cont de cantitatile si calitatea materialelor puse in opera.
  La o alta licitatie ne-a descalificat pe motiv ca am depus oferta cu citeva minute mai tirziu lucru dealtfel neadevarat deoarece am depus oferta amplecat pentru ca deschiderea ofertei era programata peste o ora si cind ne-am prezentat de la registratura au trcut o ora ce depasea cu citeva minute ora de depunere a ofertei.
  In campania electorala avind nevoie totusi de cineva care sa mai si stie aceasta meserie ,deoarece erau de executat lucrari in zona blocurilor pe care le-am enumerat mai sus si un numar mare de votanti se aflau in acele zone iar lucrarile presupuneau mai multa atentie ,mai multa munca nu prea bine platita,Milescu aapelat din nou la serviciile mele.Dupa alegeri cind s-a vazut din nou primar a crezut ca poate face orice fara ca cineva sa-i poata sta in cale,mizind pe faptul ca oamenii au tot timpul nevoie de el…si a transformat primaria intr-o feuda.
  Faptul ca spune ca nu ne-am inteles.. ca nu ne-am inteles tehnic nu are nici un fundament..il cunosc foarte bine si nimeni nu a uzitat in exces de abilitatile sale tehnice..daca cineva are alta parere rog sa o spuna.De altfel daca are pe cineva pe linga el care il contrazice omul acela nu are multe zile daca acest lucru depinde de el.Un caz concret Craciun Marian fostul director de la Termourban ,om care nu are numai calitati ca noi toti de altfel, dar care din punct de vedere tehnic afacut ceva …
  Voi mai reveni pe acest site…sper ca apare comentariul..oricum il trimit de fiecare data si altor publicatii.
  Nu inteleg de ce nu publicati si celelalte comentarii?
  Am discutat zilele trecute cu cineva un om cu ceva carte si cu si mai multa experienta asa..in general..domnule primar minti foarte mult prin omisiune.Si sa nu fi suparat am sa fac o enumerare a acestor minciuni..unele le poti sesiza si in ce am scris mai sus.
  Si ar mai fi ceva .nu fac niciodata o afirmatie fara sa am o hirtie oficiala in spatele ei.Sper ca ai sesizat acest lucru, iar daca vrei sa ma dai in judecata sa nu uiti sa imi ceri adresa.

 9. maria golden spune:

  Domnule primar Milescu trebuie sa va obijnuiti cu ideea ca nu veti mai castiga cu siguranta alegerile urmatoare la primaria Oltenita …nu o sa mai prostiti oltenitenii si de data asta.Era de asteptat sa iasa la iveala lucrurile ”bune ”pe care le faceti si le-ati facut,Dumnezeu are grija de toti la urma urmelor,nu?Va doresc mult succes in continuare….

 10. DICULESCU CONSTANTIN spune:

  DRAGA JURNALISTA
  NU INTELEG DE CE NU APARE COMENTARIUL MEU SAU APAR DOAR COMENTARIILE AVIZATE DE MANA CARE VA HRANESTE SI PE CARE NU TREBUIE SA O MUSCATI.DACA ASA INTELEGI TU JURNALISMUL MAI BINE FA ALTCEVA SI VEI FI MAI DE FOLOS ACESTEI SOCIETATI LOCALE IN DRUMUL EI SPRE O NATIUNE MULTILATERAL DEZVOLTATA ,,,,,ETC
  PS SA INTELEG CA AM FACUT O GRESALA LA NR. DE TELEFON CAND NU AM SCRIS SI PREFIXUL DE TARA,DAR AM REMEDIAT GRESALA

 11. Manciu Andreea spune:

  Bineinteles ca domnul primar a facut lucruri bune…pt el,normal. Domnule primar,daca spuneti ca aceste lucrari nu au fost executate de firma Scutol,probabil aveti dovezi …carei firme i-ati efectuat plata?Spuneti ca sunt minciuni…atunci dovediti ca aceste lucrari au fost executate de alta firma ,careia presupun ca i-ati achitat contravaloarea lucrarilor. Sa fim seriosi domnule primar….toti oltenitenii au vazut utilajele si muncitorii de la Scutol pavand strazile in plina campanie electorala…

 12. Manciu Mihai spune:

  Am fost contactat de foarte multi oameni care se pling ca nu le sunt publicate comentariile.Probabil nu sunt unele laudative ci dimpotriva contin acuze la adresa edililor. Am sa incerc miine sa postez un comentariu legat de ceea ce a aparut in Jurnalul de Calarasi.Se incearca in continuare manipularea oamenilor prin omiterea unor date din inscrisurile pe care le prezinta..bineinteles acele date care le sunt nefavorabile. Noroc ca cei care cerceteaza documentele le cer din mai multe surse si apoi le confrunta.

 13. cornelia cristea spune:

  lasati in pace pe primar si pe toti cei care au bogatii lumesti, lasati acestea in grijea lor
  uitativa in sufletele voastre si vedeti ce bogatii Dumnezeiesti ati strans, caci sorocul este aproape pt toti, rugativa pentru ei
  fiti mai buni unii cu ceilalti
  fiti uniti la greu

  nu va mai inbulziti la ulei si zahar
  imbulzitiva La Biserica, La Sfintele Slujbe

 14. POPA ANDREEA spune:

  BUNA ZIUA!
  CUM AS PUTEA SA AFLU UN NR DE TEL VALABIL INCA PT SC SCUTOL SA? VA MULTUMESC PENTRU AJUTOR.