Instituţiile de învăţământ din Olteniţa vor avea în consilii de administraţie şi un reprezentant desemnat de Consiliul Local

Consiliul Local Olteniţa a desemnat membrii în cadrul Consiliilor de Administraţie ale instituţiilor de învăţământ. Aşadar, consiliul de administraţie este organul de conducere al unităţii de învăţământ.

Liceul „Nicolae Bălcescu” are ca reprezentant din partea Consiliului Local pe Mihai Filimon, Liceul „Neagoe Basarab” pe Gabriela Luca, Grupul Şcolar „Ion Ghica” pe Gheorghe Lungu, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 2 pe Ionel Ciupitu, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 3 „Mircea Eliade” pe Ovidiu Eclemea. Şcoala cu clasele I-VIII nr. 5 „Alexandru Ghica” va avea ca reprezentant în Consiliul de Administraţie pe Fănel Petrescu, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 6 pe Cristina Drăgan. La Grădiniţa cu program prelungit nr. 1 din consiliul de administraţie va face parte Liliana Teodoru, la Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 Nicoleta Dragoman, iar la Grădiniţa cu program normal nr. 3 Manuela Crângaşu.

 

Scoala Nr. 2, Oltenita

La şedinţele consiliului de administraţie participă de regulă şi un reprezentant al elevilor, cu statut de observator. După constituirea consiliului de administraţie, membrii acestuia aleg un preşedinte de şedinţă din cadrul cadrelor didactice, prin hotărâre adoptată cu votul secret al majorităţii. Preşedintele este ales pe o perioadă de cel mult un an. Consiliul de administraţie are mai multe atribuiţii, printre care: adoptarea proiectului de buget la nivelul instituţiei de învăţământ, a curriculumului la decizia şcolii. Consiliul de administraţie al instituţiei de învăţământ stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu terţii, organizează concursul de ocupare a funcţiilor de director şi de director adjunct, aprobă planul de încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar, precum şi schema de personal nedidactic, aprobă programele de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, sancţionează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice conform legii, aprobă orarul unităţii de învăţământ şi comisiile de concurs, îşi asumă răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ, alături de director, îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin ordine şi metodologii ale ministerului de resort. Hotărârile din consiliu care vizează personalul din unitate cum ar fi procedurile pentru ocuparea posturilor, a funcţiilor de conducere, acordarea gradaţiei de merit, restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sancţiuni şi altele asemenea, se iau prin vot secret. Membrii consiliului de administraţie care se află în conflict de interese nu participă la vot. Deciziile privind bugetul şi patrimonial unităţii de învăţământ se iau cu majoritatea din totalul membrilor consiliului de administraţie.

Laura Suzeanu

Comentarii

 1. MARIAN MARDARE (FACEBOOK) spune:

  SA AIBA REPREZENTANTZI PENTRU SCOLI, DAR ACESTIA SA NU FIE IMPLICATZI IN VRE-UN PARTID POLITIC , PENTRU A SE EVITA CERTURILE SI DISCUTZIILE CONTRADICTORII…PE DIFERITE TEME….TOTUL SA FIE PENTRU INVATZAMANT, NU PE CRITERIUL POLITIC….SI DOAR PENTRU UN OARECARE INTERES PERSONAL…

 2. Dorina Luca spune:

  Suntem in luna mai. Oare pana acum consiliile de administratie ale scolilor din Oltenita nu au avut reprezentanti din partea Consiliului Local???
  Iar noile reglementari din Legea Invatamantului, inca nu pot fi aplicate, fiindca nu exista inca o metodologie, c-asa-i la noi, pana apare una, poate se modifica legea, cine stie?
  Pentru domnul Mardare: invatamantul nu poate fi rupt de politica, mai ales cand institutia apartine Primariei…

 3. anca dobreanu spune:

  …dar la scoala 1 pe cine ati pus domnilor?ca daca nu se schimba anul viitor directoarea, risca ,,saraca” sa fie directoare intr-o scoala fara elevi si fara profesori…Dar, totusi pacat de elevi si de profesori…ca directoarea gaseste alta scoala pe care sa o dea gata…ca de…e obisnuita…ce ii pasa ei de scoala, ca doar are ,,cine” sa-i gaseasca alta…(vezi scoala 4)