Rectificare bugetară la Olteniţa

Consilierii olteniţeni au aprobat o nouă rectificare bugetară pe anul 2011. Odată cu rectificarea a fost aprobată şi lista de investiţii.

Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Olteniţa a solicitat Primăriei Olteniţa un aparat de preluare a imaginilor în vederea obţinerii actelor de identitate. Potrivit referatului întocmit, aparatul existent este uzat şi deteriorat, iar imaginile rezultate în urma utilizării lui nu îndeplinesc parametrii necesari. Pentru a putea elibera în continuare acte de identitate în municipiul Olteniţa, este nevoie de un aparat nou, prin alocarea de la buget a sumei de 2.500 lei. Aceasta se va realiza în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, prin diminuarea creditelor existente la categoria de cheltuieli “bunuri şi servicii” şi majorarea creditelor la “cheltuieli de investiţii”.

Printr-o adresă, Liceul Teoretic “Neagoe Basarab” Olteniţa solicită suplimentarea de credite pentru executarea unor lucrări de curăţenie şi igienizarea liceului şi a sălii de sport în sumă de 80.000 de lei. Grupul Şcolar “Ion Ghica” Olteniţa solicită Primăriei Olteniţa suplimentare de credite pentru igienizarea şcolii şi achitarea facturilor restante în sumă de 8.000 de lei.

Potrivit raportului de specialitate întocmit de funcţionarii din cadrul biroului economic, din analiza execuţiei bugetare se constată că sunt capitol unde prevederile bugetare nu vor fi utilizate până la finele anului şi capitole unde sumele allocate nu sunt suficiente.  Un astfel de capitol este “Cultură şi recreere”.

La întocmirea bugetului suma de 50.000 lei pentru finanţarea obiectivului “Capela Cimitir Eternitatea” a fost alocată ca o cheltuială de investiţii şi nu ca transfer. Pentru utilizarea sumei se impune modificarea bugetului, în sensul diminuării prevederilor pentru investiţii şi majorarea prevederilor pentru transferuri.

Prin Hotărîrea Consiliului Judeţean din 29 iunie 2011 a fost alocată municipiului Olteniţa suma de 100.000 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Călăraşi. Serviciul Public de Asistenţă Socială solicită suplimentarea sumelor alocate pentru plata drepturilor salariale ale persoanelor cu handicap, s-a propus suplimentarea acestor fonduri cu suma specificată.

În urma semnării contractului de finanţare pentru obiectivul “Promovarea potenţial turistic al municipiului Olteniţa prin activităţi de marketing specific şi punerea în valoare a Culturii Gumelniţa” este necesară suplimentarea bugetului local cu suma de 769.000 lei, partea de finanţare nerambursabilă. Contribuţia bugetului local de 250.000 lei a fost aprobată prin HCL nr. 3/2011. În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, s-a alocat municipiului Olteniţa suma de 4.500 de lei pentru ajutorarea persoanelor cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri.

De asemenea, pentru asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii “Înfiinţare pistă ciclism” este necesară suma de 420.000 lei. Printr-o Hotărâre de Guvern  fost alocată municipiului Olteniţa suma de 200.000 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului şi s-a propus ăn cadrul acestei rectificări utilizarea sumei pentru a asigura o parte din cofinanţarea obiectivului menţionat. Pentru diferenţa de 220.000 lei s-a propus diminuarea creditelor bugetare de la capitolul “Străzi”.

Laura Suzeanu

Comentarii

  1. Marian Mardare spune:

    …pare cam abureala totala prin ce se spune, sau ce ar dori domniile sale sa justifice ca, s-ar putea face….cu asa zisul ban de la buget….NO COMMENT !