Bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului olteniţean prezentat în şedinţa ordinară de Consiliu Local

Bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului Olteniţa pe anul 2011 a fost prezentat consilierilor olteniţeni pentru analiză. Veniturile spitalului sunt de 8010,54 lei. Conform notei de prezentare a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011, veniturile din prestări servicii ajung la 300 mii lei. Aceasta reprezintă servicii medicale la cerere pentru care se taie chitanţă la casieria spitalului, ca de exemplu pentru radiologie, întreruperi de sarcină, fişe auto, poartă, etc. Estimarea a fost făcută la 300 mii lei, ţinându-se cont de realizările anului precedent (275 mii lei) şi realizările primelor două trimestre ale anului 2011 (140 mii lei). Veniturile din contractele cu Casa de Asigurări de Sănătate Călăraşi au fost de 7.210,24 mii lei. Suma se compune din spitalizare continuă acuţi, spitalizare continuă bolnavi cronici, spitalizare de zi, radiologie, Programe Naţionale de Sănătate, consultaţii în ambulatoriul de specialitate, în funcţie de punctajul acordat de numărul de consultaţii. Contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate Călăraşi a fost semnat la sfârşitul lunii iunie 2011, intrând în vigoare de la 1 iulie 2011, până la această dată spitalul fiind finanţat pe baza actelor adiţionale care au prelungit contractul pe 2010. Valoarea contractului a fost defalcată pe luni şi trimestre la fiecare capitol de CAS Călăraşi, luna octombrie fiind acoperită în proporţie de 56,8%, iar noiembrie şi decembrie 10,84%. Potrivit aceleiaşi situaţii, veniturile din contractele încheiate cu Direcţia de Sănătate Publică Călăraşi au fost de 464,90 mii lei. În această sumă intră Dispensarul TBC, medicii rezidenţi, Programele Naţionale de Sănătate, venituri din donaţii şi sponsorizări, din accize şi de la bugetul local. Cheltuielile au fost de 8.010,54 mii lei.

În bugetul de venituri şi cheltuieli al anului 2011, cheltuielile au fost echilibrate cu veniturile anului curent. Dar plăţile nete sunt mai mari decât cele prevăzute în bugetul prezentat de conducerea Spitalului Olteniţa. Astfel, în luna decembrie 2010, Casa de Asigurări de Sănătate Călăraşi, a majorat contractul trimestrului IV 2010, iar banii au intrat în contul spitalului în ultimele zile ale anului. În această perioadă Trezoreria Olteniţa nu a mai avizat plăţi, neavând programarea prealabilă a acestora. Suma de 378,95 lei reprezintă excedentul anului 2010, iar deficitul anului 2011 a fost prevăzut la cheltuieli curente. La sfârşitul anului 2010 erau înregistraţi furnizori neachitaţi, atât pentru termenul de scadenţă cât şi în termenul de scadenţă. Din aceştia, până la 31 martie 2011 au fost achitaţi furnizorii restanţi şi restul până la 30 iunie 2011.

Pentru încadrarea cheltuielilor în prevederile bugetare, precum şi în nivelul estimat al veniturilor, conducerea spitalului Olteniţa a luat câteva măsuri. Este vorba de creşterea veniturilor proprii din prestările de serviciile medicale către persoane fizice ori juridice la cerere şi limitarea acordării tichetelor de masă, prin achiziţionarea acestora în funcţie de veniturile proprii. Consilierii locali au aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, singurul care s-a abţinut în acest sens fiind viceprimarul Florian Cercel.

Laura Suzeanu