Olteniţenii care beneficiază de ajutor pentru încălzire trebuie să ridice formularele de la Societatea Termourban

În Olteniţa a demarat campaniei de acordare a subvenţiilor pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul rece, perioadă care se întinde de la 1 noiembrie 2011 până la 31 martie 2012. Conform legislaţiei în vigoare, familiile/persoanele singure cu venituri reduse, vor beneficia de ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri şi de ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale. Venitul net mediu lunar pe membru de familie trebuie să se încadreze între 155 de lei şi 786 lei toţi, iar pentru persoanele singure se acordă ajutor dacă se încadrează între 155 lei şi 1082 lei. Pentru beneficiarii de ajutor social aflaţi în plată în septembrie 2011, acordat în condiţiile Legii Nr. 416/2001, care folosesc pentru încălzirea locuinţei lemne, cuantumul lunar al ajutorului este de 58 de lei. Titularii dosarelor de ajutor social sunt rugaţi să se prezinte pentru a ridica ajutorul de încălzire aferent sezonului rece 2011-2012, de la casieria Serviciului de Asistenţă Socială din Bd. Tineretului. Formularele pentru ajutorul de încălzire se vor procura de la Societatea Termourban Olteniţa. Alături de aceste formulare la dosar vor fi ataşate un certificat fiscal pentru venit de la Trezorerie, certificat fiscal de la primărie pentru starea proprietăţii, copie după cupon de pensie, adeverinţă de serviciu unde este cazul, copie după adeverinţe de student sau după actele de alocaţie, copie după contractul apartamentului sau contract de închiriere dacă solicitantul nu este proprietar. Ajutoarele pentru încălzire se dau începând cu luna noiembrie, iar dosarele vor fi depuse la Termourban până pe 15 noiembrie.

sursa: radiovocescampi