Cristina Drăgan este reprezentant în Comitetul Judeţean de Sprijin Călăraşi pentru implementarea unui proiect educaţional

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în parteneriat cu Inspectoratele Şcolare Judeţene Alba, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Călăraşi, Constanţa, Dolj, Ilfov, Olt, Suceava, Timiş, Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, Fundaţia EOS (Educating for an Open Society), Asociaţia Centrul Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională şi ENAIP (Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale) implementează în perioada 2009-2012 proiectul „Educaţie, calificare şi facilitarea tranziţiei spre un loc de muncă pentru elevi şi tineri cu risc sau în situaţie de abandon şcolar”. Proiectul finanţat din Fondul Social European-Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane” îşi propune constituirea de comitete de sprijin judeţene şi dezvoltarea reţelelor locale şi a parteneriatelor interinstituţionale locale în vederea creării unor mecanisme de parteneriat între instituţiile publice din domeniile educaţiei, ocupării şi serviciilor sociale şi actori neguvernamentali la nivel central şi local, în vederea integrării pe piaţa muncii a tinerilor care prezintă risc de excluziune socială.

Printre acest proiect se vor crea cadrul metodologic, mecanismele şi instrumentele de sprijin pentru dezvoltarea unor programe integrate, pentru creşterea participării la educaţie şi formare profesională iniţială, facilitarea tranziţiei către un loc de muncă al elevilor şi tinerilor care prezintă risc sau sunt în situaţie de abandon şcolar. Activităţile vizează elaborarea şi revizuirea de metodologii şi instrumente de lucru, organizarea de programe „Şcoală după Şcoală”, „A doua şansă”, alfabetizare funcţională şi dezvoltarea de reţele şcolare şi parteneriale interinstituţionale, care să susţină implementarea programelor la nivelul comunităţii.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi a solicitat acordul Consiliului Local Olteniţa pentru a desemna o persoană abilitată să facă parte din Comitetul Judeţean de Sprijin Călăraşi.

 

Preşedintele şedinţei Consiliului Local din 30 ianuarie, consilier Viorel Pironea a propus-o pe Cristina Drăgan. Ceilalţi consilieri au fost de acord în unanimitate cu propunerea lui Viorel Pironea pentru numirea în Comitet a Cristinei Drăgan, profesor de sport şi director al Grupului Şcolar „Nicolae Bălcescu” şi consilier PNŢcd în comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, activitate sportivă şi agrement.

Rolul Comitetului de Sprijin este acela de a crea şi implementa mecanisme funcţionale la nivel local care să sprijine implementarea şi sustenabilitatea proiectului.

Activitatea Comitetului constă în mai multe iniţiative: întâlniri periodice pentru a se forma o reţea locală de actori publici şi privaţi care să acţioneze în direcţia prevenirii abandonului şcolar, reintegrării şcolare şi facilitării inserţiei pe piaţa muncii a tinerilor. Activitatea Comitetului se mai referă şi la comunicarea permanentă cu grupul multiprofesional local în cadrul proiectului, comunicarea cu şcoala sau şcolile implicate în proiect, susţinerea activităţilor desfăşurate în cadrul şcolilor participante în proiect, strângerea de informaţii necesare implementării proiectului, elaborarea şi transmiterea de rapoarte şi informaţii către expertul pentru colaborare interinstituţională, participarea la activităţile desfăşurare în cadrul proiectului.

Laura Suzeanu