Criteriile şi modalităţile de acordare a ajutoarelor de urgenţă cu mici modificări la Olteniţa

Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea „situaţiilor deosebite”, a criteriilor şi modalităţilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă emisă în 2008, a fost modificată la punctele 3 şi 5 din anexa la Hotărârea 128 din 2008.

Potrivit modificării, punctul 3 va avea următorul conţinut: „Situaţia defuncţilor fără aparţinători, a cadavrelor neidentificate aflate pe raza municipiului Olteniţa copiilor născuţi morţi, ai defuncţilor ai căror aparţinători nu realizează venituri şi ai căror familii se află în imposibilitatea de a-i înmormânta, pe lângă decontarea cheluielilor de îmbălsămare, a transportului, a achiziţionării crucii, sicriului şi altor obiecte strict necesare înhumării să fie alocat şi un loc de veci pentru înhumare”.

Punctul 5 din anexă va arăta astfel: „Situaţia în care o persoană necesită multiple intervenţii chirurgicale, tratament ori proteze, mijloace care să îi uşureze deplasarea ori alimentaţia sau alte situaţii similare, ca urmare a unui accident, mutilări, infirmităţi etc, dovedită cu acte medicale şi se află în imposibilitatea de a acoperi total sau parţial cheltuielile privind ameliorarea stării de sănătate”.

 

Modificarea a fost propusă ca urmare a unor situaţii cu care s-a confruntat Serviciul Public de Asistenţă Socială dar şi a unor modificări sau completări ale Legii 416/2011 privind venitul minim garantat şi ale HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Lg 416/2011.

Primarul Costinel Milescu arată pe ce s-a bazat decizia acestuia de a modifica hotărârea: “Unul dintre criteriile pentru care am modificat hotărârea privind aprobarea unor situaţii deosebite, este acela că am întâlnit un caz cu tetrapareză spastică cu nevoie urgentă de bani pentru proteză de şold şi alte intervenţii.” Edilul şef a propus consilierilor aprobarea sumei de 10.000 de lei pentru tratamentul copilului din Olteniţa, internat în spitalul Elias cu diagnosticul „tetrapareză spastică”, care urmează să facă celelalte intervenţii la Spitalul Floreasca din capitală.

Recomandarea a fost acceptată de consilieri.

Sedinta Consiliului Local, Aprilie 2012

La finalul şedinţei extraordinare, consilierul Viorel Pironea a supus atenţiei colegilor săi şi primarului Costinel Milescu un caz al unei adolescente, Maria Chirea, minora rămasă singură după ce părinţii au decedat amândoi, tatăl într-un supid accident de vânătoare, mama în urma unor problem de sănătate. Fata se află într-o situaţie socială foarte grea.

 

“Cunoaştem cazul, însă nici o persoană nu s-a găsit să-i fie tutore acestui copil. Naşul copilului refuză să accepte să-i fie tutore,  la fel şi soţia. Codul civil a suferit modificări, iar noi nu mai putem institui tutela prin intermediul instanţei. E şi greu să accepţi o astfel de sarcină.” spune directorul Serviciului de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Olteniţa, Mirela Hulea.

 Laura Suzeanu