La Olteniţa s-a votat componenţa comisiilor Consiliului Local

Săptămâna trecută s-a desfăşurat la Primăria Olteniţa prima şedinţă de Consiliu Local din noul mandat, o şedinţă scurtă la care s-a stabilit componenţa comisiilor.

Astfel, din comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinei şi liniştei publice, a drepturilor cetăţeneşti fac parte următorii consilieri: Cercel Florian, Munteanu Alina Luisa, Constantin Gheorghe, Lungu Gheorghe, Tulgara Angela.

Din comisia pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, administrarea domeniului public şi privat al statului, gospodărire comunală, protecţia mediului, fac parte consilierii Milescu Costinel, Manciu Mihai, Eclemea Ovidiu, Filimon Mihai, Petre Leonard-Florin.

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, agricultură, servicii şi comerţ îi are ca membri pe Piţoi Ion, Lungu Gheorghe, Pironea Viorel, Mavrodin Ion, Barbu Gheorghiţă.

Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, activitate sportivă şi agrement este formată din consilierii Dulceaţă Elena, Popa Cristina Iulica, Bîră Aurel, Gorneanu Tudorel, Drăgan Cristiana