Alocaţia zilnică la Cantina de Ajutor Social a fost majorată la 8,1 lei/zi/asistat

Consilierii olteniţeni au votat majorarea alocaţiei zilnice de hrană pentru bătrânii care se hrănesc la Cantina de Ajutor Social. Nivelul alocaţiei de hrană pentru beneficiarii Cantinei din Olteniţa de 6 lei pe persoană asistată, stabilit în 2008, nu mai acoperea necesarul nutriţional. Mai mult decât atât preţurile de consum la produsele alimentare au crescut. Cadrul legislativ permite acest lucru, iar referatul biroului administrativ şi oficiului financiar-contabil din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială arată necesitatea unei majorări a alocaţiei. Astfel, propunerea s-a putut face în procent de 35% de la 6 lei/zi/asistat la 8,1 lei/zi/asistat. Procentul de 35% reprezintă o medie a creşterii preţurilor la alimentele de bază din anii anteriori. Suma necesară pentru acoperirea creşterii alocaţiei de hrană este de 15.200 lei pentru lunile noiembrie şi decembrie ale acestui an şi nu presupune o majorarea a creditelor aprobate pentru anul 2012.

Prevederile art. 3 din Hotărârea de Guvern 421/2008 specifică „În limita bugetelor aprobate, consiliile judeţene, consiliile locale ale municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, pot aproba prin hotărâre, la propunerea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, respectiv a serviciilor publice de asistenţă socială, un cuantum al alocaţiei de hrană mai mare decât cel stabilit prin prezenta hotărâre”.

Consilierii au aprobat Hotărârea de Consiliu Local, majorarea alocaţiei de hrană făcându-se începând cu luna noiembrie 2012.
La Cantina de Ajutor Social din Olteniţa sunt înscrişi zilnic 112 persoane ce cuprind bătrâni fără pensie sau cu pensii mici, copii cu situaţii sociale grele având fie părinţii fără loc de muncă, fie părinţi şomeri fără indemnizaţie sau care suferă de boli cronice. La cei menţionaţi mai sus se adaigă şi persoane cu handicap. Zilnic, cantina din str. Traian, oferă prânzul şi cina. Potrivit reprezentanţilor Cantinei de Ajutor Social, aprovizionarea cu produse alimentare se face 45% cu SEAP iar diferenţa se acoperă pe cumpărări directe din oraş, de la diverşi comercianţi.

Eforturile celor aflaţi în serviciul Cantinei de Ajutor Social de a încropi o masă sunt uriaşe

Cu toate acestea, eforturile personalului care lucrează aici de a veni în sprijinul celor loviţi de soartă sunt destul de mari. Ca să poţi oferi unei persoane o masă de 8 lei zilnic presupune mari artificii de lucru, astfel ca hrana să poată ţine oamenii în viaţă.

Cantina de Ajutor Social – Oltenita

Cu excepţia sărbătorilor de peste an, când centrul de hrană socială mai primeşte câte o sponsorizare în alimente, în cealaltă parte din an nici unul din oamenii de afaceri olteniţeni cu posibilitaţi mari financiare,  nu se gândeşte să ofere lunar un ajutor cât de mic.

Pentru Cantina de Ajutor Social din Olteniţa este binevenit chiar şi un sac cu cartofi, însă în România zilelor noastre această parte a societăţii, şi anume persoanele defavorizate, este considerată de cei mai mulţi o paria, este desconsiderată, evitată, anulată ca entitate umană.

Laura Suzeanu