Concurs de literatura pe tema „Aurul Verde al Dunarii”

PROIECT AURUL VERDE AL DUNARII

CONCURS DE LITERATURA PE TEMA
AURUL VERDE AL DUNARII

In cadrul proiectului “Aurul verde al Dunarii” pe Programul pentru cooperare
transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

Administratia Regionala Silistra

anunta un concurs de literatura pentru elevii din liceu din Judetul Silistra, Bulgaria si
Judetul Calarasi, Romania

CONDITIILE CONCURSULUI

Participantii:

Participantii la concurs sunt elevii de liceu din judetele Silistra si Calarasi in grupele de
varsta:
 Primul grup – 14-16 ani
 Al doilea grup – 17-19 ani

Conditii de participare:

Specie literara – poezie, povestire, poveste, eseu.
Volum – pana in 1000 de cuvinte.

Termenul de trimitere pentru compozitii/lucrari este 10 decembrie 2012.

Lucrarile se trimit NUMAI PE CALE ELECTRONICA la adresa osc@oscrousse.org
in Word, font size 12, 1,5 spacing.
Fiecare lucrare este insotita de un Formular/Adeziune de participare completat.
Premiile: zece premii – diplome si carti

Teme posibile pentru lucrari:
・ Pentru a exista frumusetea pasarilor
・ Rai pe Dunare
・ Casa pe mal
・ Natura virgina
・ Zbor peste fluviu
・ Frumusetea deltei
・ Dunarea – sursa de energie
・ O calatorie acasa – fluviul Dunarea – legatura dintre tarile din Uniunea Europeana
・ Fluviul Dunarea in istoria poporului bulgar si roman

 

Informatii pe aceasta tema puteti gasi la urmatoarele pagini de internet:

http://www.bspb.org * Asociatia bulgara pentru protejarea pasarilor
http://www.bulgariannationalparks.org * Parcuri nationale bulgaresti
http://www.bg-parks.net/ * Parcurile din Bulgaria
http://www.moew.government.bg/ * Ministerul mediului inconjurator si apelor
http://balkani.org/ * Asociatia pentru natura salbatica “Balcani”
http://bbf.biodiversity.bg/ * Fundatia Bulgaresca Biodiversificare
http://www.bluelink.net * Blulink/portalul cetatenilor pentru mediul inconjurator
http://www.panda.org * WWF Bulgaria
http://www.greenbalkans.org * Balcanii verzi
http://www.natura.org/ * NATURA 2000
http://www.world-national-parks.net * Parcurile nationale din lume
http://www.iucn.org * Uniunea internationala pentru protejarea mediului
(IUCN)
http://www.unep-wcmc.org * Centrul mondial pentru protejarea mediului ONU
http://www.fao.org/forestry * Directia padurilor ONU
http://www.unep.org * Prtogramul ONU pentru mediul inconjurator
http://eea.government.bg/biodiversity * Biodiversificarea in Bulgaria
http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg//2biodiversity.html * Diversificarea faunei din Bulgaria
http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/ * Cartea rosie a RBulgaria
http://www.encyclopedia.bg/enc1/demo/pril/200063.html * Specii protejate
http://pdbase.government.bg/zpo/bg/index.jsp * Teritorii protejate
http://archive.org/details/ImportantPlantAreasInBulgaria * Locuri importante pentru plante
http://birdsinbulgaria.org/ovm.php * Locuri ornitologice importante
http://www.nmnhs.com/butterfly_areas_bg/index_bg.php * Zone principale pentru fluturi
http://greenbalkans.org/prilepi/files * Protejarea liliacilor
http://www.moew.government.bg/recent_doc
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm * Natura 2000 info
http://www.ramsar.org/cda/en * Conventia ramsar
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/default_en.asp * Conventia Bern
http://www.cbd.int/convention/ * Conventia despre biodiversificare
http://www.danuvbg.org
http://www.icpdr.org
http://www.danubeday.org
http://www.persina.org
http://www.kaalimok.eu
http://www.riosv-ruse.org
http://www.gallery.tutrakan.org * Conventia Dunarii si altele
http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/black_sea_basin/danube_carpathian/our_solutions/freshwater/floodplains/lower_danube_and_danube_delta/ * Proiectul “Dunarea verde”

______________________________________________________________________

www.cbcromaniabulgaria.eu
Investim în viitorul tău!

Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională