Petre Țone înființează Clubul Sportiv Municipal Oltenița

Primăria municipiului Olteniţa s-a asociat cu Societatea Ecosal Servicii şi cu Termourban pentru înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Oltenița. Pentru asta a fost nevoie de un statut și de actul constitutiv necesare existenței Clubului.

Petre Tone, primar Oltenita

Petre Tone, primar Oltenita

Primarul municipiului Oltenița, Petre Țone, a dorit înființarea acestui club sportiv și datorită pasiunii sale pentru fotbal în special, dar și pentru că la Primăria Oltenița au ajuns de-a lungul timpului au ajuns mai multe cereri de finanțare de la persoanele care doresc o viață sportivă activă la Oltenița. Aceste persoane și-au exprimat dorința de a se implica în realizarea unor proiecte sportive, pentru practicarea unor ramuri sportive.

Scopul formării unui Club Sportiv Municipal la Oltenița în opinia primarului Țone este de a se practica activități fotbalistice, respectiv selecționarea, inițierea și pregătirea de sportivi în acest domeniu, participarea la competiții în cadrul campionatelor, la competiții sportive din țară sau peste hotare, alte activități conexe acestora.
Sediul Clubului a fost stabilit prin statut în Oltenița, Bd. Republicii, nr. 40, acesta putând fi schimbat prin hotărârea Consiliului Director, în condițiile legii. Patrimoniul Clubului este de 10.000 de lei (RON), aport în numerar al asociațiilor. Potrivit Statutului Clubului Sportiv, veniturile provin și din cotizațiile membrilor, dobânzi și dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile în condițiile legale, dividendele societăților comerciale înființate de Club, venituri realizate din  activițări economice diverse, donații, sponsorizări sau legate, resurse obținute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, alte venituri prevăzute de lege.Clubul poate înființa societăți comerciale, cu acceptul prealabil al Adunării Generale. Dividendele obținute din activitățile acestor societăți dacă nu se reinvestesc în aceleași societăți comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului Clubului. Mandatul membrilor Consiliului Director este de 4 ani.

De asemenea, potrivit Actului Constitutiv al Clubului, Consiliul director este format din 5 membri, dintre care va fi ales un președinte. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori. Președintele Consiliului Director este și președintele Asociației, respectiv Nicolae Țăranu. Ceilalți membri din Consiliul director sunt: Cristian Căpraru, Cornel Ștefănescu, Marius Buzoianu, Ion Butoi.

Laura Suzeanu