Primăria Olteniţa face un acord de principiu cu o firmă din domeniul energiei regenerabile

Firma Sun Alliance a făcut o solicitare Primăriei Oltenița pentru a dezvolta proiecte în domeniul energiei regenerabile, mai exact pentru a dezvolta în extravilanul municipiului Oltenița o centrală electrică eoliană și una fotovoltaică. Acesta a fost unul din proiectele dezbătute în ședința ordinară de la finele lunii ianuarie, fiecare din consilieri având câte o opinie cu privire la derularea parteneriatului dintre firma austrică și Consiliul Local. Potrivit Hotărârii de Consiliu Local inițiate, acordul autorității administrației publice locale este ca Sun Alliance să utilizeze drumurile publice ale municipiului Oltenița drumuri vicinale, iar dacă va fi cazul să le consolideze sau repare pe cheltuiala sa, să monteze cablurile electrice și fibra optică pentru transmiterea de date și racordarea electrică a centralelor eoliene și fotovoltaice ce le vor construi pe teritoriul administrativ al municipiului Oltenița, numai în limita drumurilor publice ale municipiului Oltenița-drumuri vicinale. De asemeni, se mai dă acordul pentru utilizarea spațiului aerian de deasupra terenurilor acoperite de suprafețele de lucru ale palelor rotorului, în cazul în care se solicită o astfel de aprobare, să fie sprijinită în limita prevederilor legale și competențelor în obținerea aprobărilor sau autorizațiilor și certificatelor necesare realizării proiectelor. Hotărârea mai prevede aprobarea plății de către Sun Alliance București din momentul construirii centralelor, a echivalentului în lei la data efectuării plății a 1000 de euro pe turbină instalată pe an în cazul centralelor eoliene, 700 de euro pe hectar pe an în cazul centralelor fotovoltaice.

Prin adresa făcută Primăriei Oltenița, Sun Alliance solicită aprobarea în ședința Consiliului Local pentru pozarea cablurilor electrice în drumurile de exploatare, a fibrei optice pentru transmisie de date și racordarea electrică a centralelor fotovoltaice, dacă aceasta va fi necesară. Sun Alliance mai solicită aprobarea utilizării, consolidarea și repararea drumurilor locale și destinate accesului utilajelor tehnice pe șantierul centralelor fotovoltaice și la centralele fotovoltaice în exploatare, pe cheltuiala Administratorului, dar și acordul pentru aprobări și certificate necesare conform legii privind construcția și exploatarea centralelor fotovoltaice. Oferta Sun Alliance în vederea semnării contractului cu Primăria Oltenița este de 700 de euro pe hectar pe an din momentul semnării contractului pentru construirea centralei fotovoltaice, contractul fiind încheiat pe o durată de 49 de ani. Oferta celuilalt proiect este de 1500 de euro pe turbină instalată pe an din momentul semnării contractului pentru construirea centralei eoliene, contractul fiind încheiat pe o durată de 30 de ani. Drumurile își vor păstra destinația actuală.
Raportul de specialitate al Primăriei Oltenița arată necesitatea implementării acestui proiect și datorită dezideratului lansat la nivel național și european în scopul utilizării energiilor regenerabile într-o pondere cât mai mare, în vederea producerii energiei electrice și termice. Potrivit Noii Politici Energetice a Uniunii Europene, energia este un element esențial al dezvoltării Uniunii pentru satisfacerea necesarului de energie, atât în prezent cât și pe termen mediu și lung la un preț cât mai scăzut, adecvat unei economii moderne de piață și unui standard de viață civilizat, în condiții de calitate, siguranță în alimentare, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.
Drumurile vicinale aparțin domeniului public al municipiului, potrivit HGR 1349/2001 privind atestarea domeniului public al județului Călărași, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Călărași, modificată și completată prin altă Hotărâre de Guvern.

Hotărârea privind acordul Consiliului Local al municipiului Oltenița pentru pozarea cablurilor electrice și a  fibrei optice pentru transmiterea de date și racordarea electrică a centralelor eoliene și fotovoltaice ce aparțin SC Sun Alliance SRL București a fost votată de consilierii oltenițeni cu amendamentul de solicitare a taxelor și impozitelor conform legii.

Consilierul Florian Cercel precizează faptul că trebuie dat acordul de principiu, Cercel propunând și 1000 de euro pe turbină plus impozitul pe teren. Șeful biroului de impozite și taxe, Cornelia Enache spune că dacă un teren este ocupat nu se plătește impozit.

Sun Alliance este o firmă cu capital integral austriac, iar domeniul de activitate este acela de dezvoltare a proiectelor din domeniul energiei regenerabile.

Laura Suzeanu