Societatea Ecoaqua-Sucursala Oltenița cheamă consumatorii să-și plătească restanțele la apă

Societatea Ecoaqua Oltenița face un apel către consumatori, și în mod deosebit către asociațiile de proprietari acolo unde sunt și este mai simplă organizarea, pentru achitarea contravalorii serviciilor de alimentare cu apă, canalizare-epurare prestate, în termenul legal de plată, respectiv 15 zile de la data emiterii facturii.

Unele scari de bloc risca sa fie debransate de la reteaua de apa

Unele scari de bloc risca sa fie debransate de la reteaua de apa

Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenței atrage după sine calculul majorărilor de întârziere. Dacă sumele datorate și comunicate lunar, inclusiv majorările de întârziere nu sunt achitate în termen de 45 de zile de la emiterea facturii, operatorul poate suspenda/întrerupe furnizarea/prestarea serviciului, conform art.6.1, art.6.3, art.6.6., art.14, art.16. Există scări de bloc unde nu se poate apela la suspendare. În afara faptului că lipsește forma juridică a blocului respectiv asociațiile de proprietari, dacă societatea ar recurge la metode restrictive de oprire a alimentării cu apă la persoanele rău platnice, ar avea de suferit cetățenii care-și onorează datoriile către societatea de furnizare a apei potabile. Conducerea Ecoaqua Oltenița înlesnește cu diverse soluții forma de plată a beneficiarilor de servicii către societate, de la angajamente de plată până la metode de achitare a datoriilor mai ușoare.

În cazul consumatorilor care înregistrează solduri restante, plata contravalorii facturilor se va face în ordinea cronologică a vechimii acestora, indiferent dacă facturile sunt de consum sau majorări de întârziere, conform actelor normative în vigoare, respectiv:

    • Legea Contabilității nr.82/1991 cu modificările și completările ulterioare (art.2.1);
    • H.G.R. nr.162/1992 privind reglementarea ordinii în efectuarea plăților (art.2, art.3, art.4, art.5);
    • H.G.R.nr.82/1992 privind măsuri de prevenire a plăților restante în economie (art.3)
    • Contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare (art.14.2, art.26);
    • Codul Civil (art.1509 alin.(1) lit.d)).

Desigur că, în paralel cu plata facturilor restante (de consum și majorări de întârziere), furnizorul va accepta la plată factura curentă de consum apă sau unde este cazul la canalizare.
Neplata la termen a facturilor către societatea Ecoaqua a generat de-a lungul anilor lipsa de lichidități și implicit acumularea de penalități la persoane fizice sau societăți comerciale, penalități care au devenit scadente.
Cetățenii oltenițeni ar trebui să înțeleagă faptul că orice serviciu se plătește iar Ecoaqua la rândul său are cheltuieli legate de mecanismul de funcționare al societății.
Pentru a nu se ajunge la dosare cu executare silită sau alte situații neplăcurte, datornicii sunt rugați să vină la sediul instituției din Bd. Tineretului să analizeze situația personală de plată și să stabilească modul de a se onora de restanțele lăsate.
Haosul rezultat în urma neînțelegerilor din scările de bloc unde există locatari care plătesc și locatari care nu-și onoreaza tarifele, duce la situații nu doar neplăcute, dar mai ales tensionate între vecini sau între locatari și personalul Ecoaqua.
Simțul civic ar trebui să existe în fiecare dintre oltenițeni, nu doar la o parte din ei. Este de preferat ca oamenii să plătească suma facturată la timp, pentru ca apoi să nu ajungă la datorii, ce să pună în dificultate ambele părți: prestator și beneficiar.

Scan1

Laura Suzeanu