Hotărâre de Consiliu Local cu dus și întors votată totuși de 16 consilieri

O hotărâre de Consiliu Local a trecut în mod ciudat de votul consilierilor. Cel puţin aşa pare la prima vedere, ţinând cont de încurcătura produsă de ani de zile pe marginea terenului ce face obiectul proiectului de hotărâre. Modul de a rezolva o situaţie, o neclaritate, un aspect al unei probleme în România zilelor noastre, fireşte cu legile extrem de interpretabile ce ajută la a se tergiversa pentru rezolvarea unui subiect, proces sau unei incertitudini, este întotdeauna ambiguu, încurcat, dual. ”Hotărârea privind concesionarea prin încredinţare directă către Dumitru Gh. Elena, Persoană Fizică Autorizată, a unui teren aparţinând proprietăţii publice a municipiului Olteniţa în suprafaţă de 10,00 mp situat în Olteniţa, vis a vis de Primăria municipiului Olteniţa” a fost votată de 16 consilieri dintr-un număr total de 19 și doar 17 consilieri prezenți la ședința din 28 februarie 2013. Potrivit documentelor existente şi situaţiei juridice a acelui segment de spaţiu încâlceala persistă, lucru ce nu ar fi pus în discuţie conceperea unui proiect de hotărâre de acest fel. Potrivit legii, orice teren care aparţine unui domeniu public trebuie scos la licitaţie. În acelaşi timp, acest spaţiu de 10 mp este obiectul mai multor procese în instanţă ce nu au o decizie finală judecătorească, astfel încât nu i se poate hotărî soarta.

Scantei in consiliul local intre fostul primar, Costinel Milescu, si Elena Dumitru (foto plan indepartat)

Scantei in consiliul local intre fostul primar, Costinel Milescu, si Elena Dumitru (foto plan indepartat)

Contactată telefonic de reporterii noştri, cea care doreşte recuperarea terenului ce-i aparţine, matematician Irina Jelea și domiciliat în București, spune că o parte din suprafață cu imobilul proprietate privată este închiriată în prezent unor firme private. Această parte a reuşit să fie redobândită după promulgarea Legii retrocedării caselor naţionalizate. Pentru terenul pe care se află florăria persoanei fizice autorizate Elena Dumitru, cererea de retrocedare a fost făcută mai târziu, suprafaţa aceasta făcând parte tot din proprietatea Irinei Jelea, moştenitor legal şi fiica proprietarului de drept al terenului, Nicolae Vornicu. Una din convorbirile telefonice a fost făcută anul trecut înaintea alegerilor, când Irina Jelea a declarat pentru noi că „intenţiile unora sunt vădit pornite pentru că se apropie alegerile iar domnul Milescu are niște duşmani ce vor să-l împiedice să mai câştige funcţia de primar” a fost una din afirmațiile celei care dorește și retrocedarea celeilalte părți de proprietate ce-i aparține ca moștenitor. Printre altele, Irina Jelea ne-a mai informat că este târâtă pe nedrept prin tribunale pentru propria parte din ceea ce-i aparţine ca moştenitor legal, toate procesele constituind un stres fără precedent, iar persoana care doreşte concesionarea trebuie să înţeleagă că acolo nu este domeniu public. În concluzie, partea aceasta de teren, cumpărată se pare mai târziu de familia Vornicu şi ca atare cu alte acte de proprietate, nu a fost lămurită la timp. Oltenițeni mai vârstnici, ce cunosc această zonă și au informații de situația părții de proprietate, declară că proprietarul  Vornicu a avut atât imobilul din str. Argeșului colț cu Bd. Republicii, cât și terenul pe care se află actuala florărie ce aparține persoanei fizice autorizate Elena Dumitru, amplasată pe Bd. Republicii.

Expunerea de motive care însoţeşte Hotărârea de Consiliu Local formulată de primarul Petre Ţone arată că terenul figurează în evidenţele Primăriei ca fiind domeniu public, este solicitat a intra în posesia Irinei Jelea, sens în care au fost prezentate numeroase sentinţe ale instanţei, a făcut obiectul unui contract de concesiune o perioadă, în prezent fiind ieșit din termen, are amplasat o construcţie provizorie ce are autorizaţie de construcţie şi este înscris în evidenţele fiscale ale serviciului de specialitate al primăriei, având achitate taxele la zi. De asemenea, este obiect al altor procese în instanţele judecătoreşti la care primăria nu este parte. Potrivit aceleiaşi expuneri de motive pentru care a fost întocmit acest proiect, primarul Ţone arată că în situaţia în care o instanţă judecătorească va decide în contradictoriu cu această hotărâre, contractul de concesiune încetează, urmând ca Dumitru Gh. Elena să-şi ridice construcţia amplasată pe acest teren.

Potrivit hotărârii, terenul a fost concesionat prin încredinţare directă proprietarului construcţiei provizorii existente pe acest teren, pe o perioadă de 5 ani, cu plata echivalentului în lei la data efectuării plăţii a 3,1 euro.

Hotărârea a fost votată de 16 consilieri, Costinel Milescu fiind cel care s-a abţinut de la vot. Acesta a arătat motivele pentru care hotărârea nu doar că nu trebuia votată, dar nu trebuia întocmită. Din informaţiile noastre, Prefectura, ca for superior de aprobare a hotărârilor de consilii locale, a refuzat să dea undă verde proiectului, lipsit de mai multe elemente constitutive care să îi confere legalitate și ca atare să fie aprobat.

Floraria Elena, motiv de disputa in consiliul local Oltenita | foto arhiva

Oferim astfel o temă de casă pentru cei care doresc să lămurească enigme: Cum și de ce a refuzat Prefectura proiectul? Mai mult decât atât de ce a fost întocmit dacă unii din cei care cunosc legea dar și situația terenului în discuție știau care va fi soarta Hotărârii? Oare schimbarea politică a însemnat de fapt mușamalizare, actorie, afundarea unor situații care de fapt sunt foarte clare, simplu de rezolvat, într-o nebuloasă fără precedent? Pe tabla de șah cine se sacrifică? Pentru un șah mat ca la carte e nevoie totuși de inspirație cu inteligență, nu doar de pioni de sacrificiu.