Agenţia Judeţeană petru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi sprijină financiar angajatorii pentru a-şi califica proprii salariaţi

În scopul prevenirii şomajului, angajatorilor care organizează programe de formare profesională pentru proprii angajaţi derulate de furnizori de servicii de pregătire profesională, autorizaţi în condiţiile legii, li se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj o sumă reprezentând 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesională, organizate pentru un număr de cel mult 20% din personalul angajat. Potrivit biroului de presă din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin Simona Donciu, angajatorii pot beneficia de suma amintită mai sus pentru derularea unui singur program de formare profesională în cursul unui an.

AJOFM Calarasi

AJOFM Calarasi

Obligația angajatorului este aceea de a menţine raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor participante la programul de pregătire profesională, pentru care   s-a acordat subvenția, cel puţin un an de la data acordării acesteia.  Cei care doresc alte relații se pot adresa la sediul AJOFM Călărași – Compartiment Formare Profesională sau la telefon 0242.318.376, 0242.318.377. Persoana de contact este consilier Mariana Vasile.

Laura Suzeanu