Fără anumite reguli, igienizarea de primăvară în gospodarii poate deveni un pericol de incendiu

Pompierii militari recomandă cetăţenilor să respecte cu stricteţe măsurile de apărare împotriva incendiilor, pentru a evita producerea unor situaţii de urgenţă, ce s-ar putea solda cu pagube materiale importante.

Datele statistice din ultimii ani confirmă pericolul reprezentat de utilizarea focului deschis fără respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor. Perioada de primavară se caracterizeaza prin cel mai mare număr de incendii, aceste evenimente nedorite au avut loc în special în mediul rural şi au fost soldate cu importante pagube materiale si din păcate cu victime. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Barbu Ştirbei” Călăraşi, plt. maj. Ştefan Ovidiu Tătăranu ne informează că pentru a preveni şi reduce riscurile de producere a incendiilor în gospodăriile cetaţeneşti, arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se vor realiza cu respectarea câtorva măsuri:

  • arderea se va realiza numai în condiţii meteo fără vânt;
  • colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale, se va face în cantitaţi astfel incât arderea să poată fi controlată;
  • arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se va face în zone cât mai indepărtate de fondul forestier, locuinţe şi anexe gospodareşti, reţele electrice, de comunicaţii, conducte de transport gaze naturale / produse petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
  • arderea se va realiza numai pe timpul zilei;
  • se impune asigurarea mijloacelor şi a materialelor necesare pentru stingerea eventualelor incendii;
  • obligatoriu, arderea va fi supravegheată permanent;
  • înainte de părăsirea locului arderii se va realiza cu atenţie stingerea totală a focului;  se interzice acoperirea cu pământ a focarelor.

De asemenea, mai suntem informaţi că se impune supravegherea permanentă a copiilor pe toata durata arderii vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale. Prevenirea jocului copiilor cu focul în condiţii şi în locuri în care se pot produce incendii constituie o obligaţie a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creşterea, educarea şi ingrijirea copiilor.

În conformitate cu prevederile legale privind stabilirea si sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, „arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi” sau „amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii si alte vecinătăţi” se sancţioneaza cu amendă.

 Laura Suzeanu