Înainte de Paşti, pompierii militari desfăşoară acţiuni preventive la nivelul lăcaşurilor de cult

Pompierii militari desfăşoară în următoarele două săptămâni o serie de acţiuni de control şi informare preventivă la nivelul tuturor lăcaşurilor de cult din judeţul Călăraşi. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” Călăraşi, plt. maj. Ştefan Ovidiu Tătăranu, acţiunile de informare preventivă şi control au rolul de a  preîntâmpina situaţiile de urgenţă care s-ar putea produce în perioada Sărbătorilor Pascale. În acest sens, cetăţenii şi în mod deosebit, factori responsabili de organizarea şi desfăşurarea slujbelor religioase în lăcaşurile de cult, pentru a preveni producerea unor situaţii de urgenţă, trebuie să cunoască şi să respecte următoarele reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor la exploatarea construcţiilor şi spaţiilor aferente lăcaşurilor de cult:

 

 • Menţinerea uşilor de pe căile de acces şi evacuare în poziţia „deschis”, în mod obligatoriu, pe timpul slujbelor religioase cu public numeros, iar în condiţiile unui număr foarte mare de participanţi se recomandă organizarea slujbelor religioase în aer liber.
 • Amenajarea de locuri speciale pentru depunerea lumânărilor aprinse, realizate din materiale incombustibile, precum beton, cărămidă, metal ori altele similare, în exteriorul lăcaşului de cult şi la distanţe de siguranţă faţă de construcţii, parcări, vegetaţie, arbori şi materiale combustibile. Lumânările aprinse se introduc în tăvi metalice umplute cu nisip sau cu apă, iar arderea acestora se supraveghează permanent.
 • Parcarea autoturismelor persoanelor care participă la slujbele religioase cu public numeros, a atelajelor, autocarelor şi microbuzelor se face astfel încât sa nu se blocheze căile de acces pentru autospecialele de intervenţie ale serviciilor pentru situaţii de urgenţă la un eventual incendiu.
 • Asigurarea întreţinerii corespunzătoare şi verificării periodice a instalaţiilor electrice, a sistemelor de încălzire utilizate, a aparatelor de preparat şi încălzit hrana şi a coşurilor de fum, precum şi remedierea tuturor defecţiunilor constatate la acestea, de către personal autorizat.
 • Evacuarea pe timpul desfăşurării slujbelor religioase cu public numeros din interiorul lăcaşului de cult a covoarelor, mochetelor, scaunelor şi băncilor nefixate de pardoseala şi care pot îngreuna evacuarea persoanelor în caz de incendiu, cu excepţia celor care constituie obiecte de cult sau care se utilizează potrivit tradiţiei ori ritualurilor religioase.
 • Asigurarea dotării cu stingătoare portative de incendiu adecvate, în număr de cel puţin unul la o suprafaţă de 200 mp, dar minimum doua stingătoare pe nivel.
 • Asigurarea dotării cu scări care să permită accesul personalului de intervenţie până la streaşina acoperişului.
 • Dotarea construcţiilor aparţinând obiectivelor de cult cu rezerve suficiente de apă ce se păstrează în butoaie şi cu găleţi necesare, în cazul în care nu este asigurată reţea de hidranţi exteriori de incendiu.
 • Verificarea, întreţinerea şi exploatarea cu asigurarea integrităţii tuturor elementelor componente, a instalaţiilor de protecţie împotriva trăsnetului.
 • Interzicerea amenajării de arhive, precum şi depozitarea materialelor, registrelor, cărţilor, albumelor, lumânărilor, icoanelor, coroanelor, jerbelor in poduri, turnuri, balcoane, subsoluri, spaţii comerciale ori pe circulaţiile interioare şi scările din lăcaşurile de cult.
 • Asigurarea supravegherii sobelor şi a celorlalte mijloace de încălzire cu/fără acumulare de căldură, din construcţii, pe tot timpul funcţionării şi întreruperea alimentării acestora înainte de începerea slujbelor religioase.
 • Amplasarea mijloacelor de încălzire la distanţe de siguranţă faţă de elementele de construcţie, decorurile sau mobilierul combustibile.
foto: adevarul.ro

foto: adevarul.ro

 

Persoanele, care exercită funcţia de preot sau orice altă funcţie ce presupune exercitarea atribuţiilor de preot, recomandă participanţilor la activităţile de cult specifice sau la slujbele religioase măsuri principale pentru apărarea vieţii şi bunurilor împotriva incendiilor.

La efectuarea de amenajări temporare ce se utilizează la desfăşurarea manifestărilor religioase cu public numeros se are în vedere neafectarea posibilităţilor de evacuare a persoanelor şi amplasarea acestora la distanţe de siguranţă de construcţii.

La terminarea programului de lucru persoana cu responsabilităţi în domeniul apărării împotriva incendiilor va asigura controlul vizual al spaţiilor, pentru a fi eliminate cauzele potenţiale de incendiu, ce pot fi cauzate de activităţile care s-au desfăşurat.

La terminarea activităţilor de cult specifice sau a slujbelor religioase, instalaţia electrică din aceste spaţii se deconectează de la sursele de alimentare, cu excepţia iluminatului de siguranţă şi a circuitelor care alimentează sistemele şi instalaţiile de detectare, semnalizare şi stingere a incendiilor şi de protecţie contra efracţiei.

 Laura Suzeanu