Liceul Tehnologic ”Nicolae Bălcescu” Oltenița la finalul unui proiect strategic de formare profesională

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT)  în parteneriat cu Uniunea Generală a Industriaşilor din România (UGIR), implementează în perioada septembrie 2010 – iunie 2013, proiectul strategic ,,Parteneriate active școală-întreprindere pentru îmbunătăţirea formării profesionale iniţiale – PAȘII FPI.
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”.

Potrivit directorului Liceului Tehnologic ”Nicolae Bălcescu”, prof. Cristiana Drăgan, prin acest proiect se urmăreşte explorarea şi pilotarea unor abordări mai active privind parteneriatul social, care să aducă mai aproape actorii şcolii şi pe cei ai mediului economic. Acest model de acţiune sistemică identifică o serie de căi inovative de motivare şi antrenare a celor două categorii de actori ai parteneriatului, prin utilizarea unor strategii moderne (de exemplu, învăţarea mutuală – peer learning, învăţarea prin acţiune, schimburile de experienţă şi de rol), împreună cu beneficiarii învăţământului profesional şi tehnic.

foto: grupnbalcescu.licee.edu.ro

foto: grupnbalcescu.licee.edu.ro

 

De ”Ziua Porților Deschise” este promovată oferta educațională

Liceul Tehnologic”Nicolae Bălcescu” Oltenița,  unitate de învățământ profesional și tehnic membră a unei rețele parteneriale în proiect, lansează în data de 4 aprilie 2013 ora 10,00 la sediul liceului, corp A, parter, evenimentul “Ziua Porților Deschise”, ca activitate în cadrul “Săptămâna Pașii FPI”. Acțiunea are ca scop promovarea ofertei educaționale pentru anul școlar viitor pe domenii și calificări profesionale. La eveniment vor participa elevii din grupul țintă, reprezentanții  Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT), ai agenților economici, ai autorităților publice locale, ai unităților de învățământ gimnazial, ai școlii organizatoare.

Cristiana Drăgan subliniază faptul că obiectivul principal al acțiunii îl reprezintă desfăşurarea unor activităţi de parteneriat prin implicarea tuturor actorilor relevanţi, pentru a asigura un dialog constructiv şi eficient între toţi factorii interesaţi. Un prim pas în realizarea acestui obiectiv este îmbunătăţirea cunoaşterii reciproce, a cerinţelor şi condiţiilor concrete oferite de unitatea de învăţământ IPT şi de angajatori, dar şi a cerinţelor tuturor beneficiarilor sistemului de formare profesională iniţială .

Laura Suzeanu