Consilierii olteniţeni votează execuţia bugetului local. Vezi care a fost bugetul Primariei Oltenita in 2012

Pe lista hotărârilor de Consiliu Local aflate în discuţie în şedinţa ordinară anterioară s-a aflat o hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar local pe anul 2012. Raportul privind execuţia bugetului local la 31 decembrie 2012 prezintă lista de venituri, cheltuieli, bugetul de venituri proprii.

Astfel, conform legii, ordonatorii principali de credite întocmesc şi prezintă spre aprobare autorităţilor deliberative, conturile anuale de execuţie a bugetelor într-o anumită structură. Spre exemplu, la venituri se vor stabili prevederile bugetare iniţiale şi definitive, încasările realizate iar la cheltuieli apar creditele bugetare iniţiale, apoi cele definitive şi încasările realizate.

Potrivit expunerii de motive care însoţeşte la mapă hotărârea de Consiliu Local, bugetul iniţial al Primăriei a fost de 32.834.000 lei, iar până la 31 decembrie 2012 rectificările au însumat 2.146.559 lei, bugetul rectificat ajungând la 34.980.559 lei.

Consiliul Local Oltenita

Veniturile totale încasate de la începutul anului au fost de 29.537.424 lei, iar plăţile au fost de 30.028.709 lei. Structura detaliată a execuţiei bugetului local pe categorii de venituri şi capitole de cheltuieli se află anexată la documentele care însoţesc Hotărârea privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetului local pe anul 2012. Anexa a fost întocmita de şefii Serviciului de Impozite şi Taxe şi Biroului Buget Contabilitate.

Consilierii s-au conformat votului general.

Laura Suzeanu