Consiliului Judeţean Călăraşi va administra pe o perioadă de 30 de ani drumul de acces la staţia de transfer Olteniţa

Consiliul Judeţean Călăraşi a semnat contractul de finanţare pentru proiectul “Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Călăraşi”, finanţat prin POS Mediu din Fondul European de Dezvoltare Regională. Proiectul este compus din câteva obiective de investiţii:

  • construirea unui centru de management integrat al deşeurilor la Ciocăneşti, compus din depozit ecologic, staţie de sortare şi staţie de compostare;
  • construirea a două staţii de transfer deşeuri pe teritoriul administrative al municipiilor Călăraşi şi Olteniţa şi realizarea unui centru de utilitate publică la staţia de transfer existent la Lehliu Gară;
  • construirea a 1979 platforme de colectare deşeuri reziduale şi deşeuri reciclabile, reprezentând 3899 unităţi de platformă;
  • trei drumuri de acces pentru obiectivele de investiţii (staţie de transfer Olteniţa, staţie de transfer Călăraşi, depozit ecologic Ciocăneşti);
  • închiderea şi ecologizarea depozitelor de deşeuri existente pe teritoriile administrative ale municipiilor Călăraşi şi Olteniţa şi oraşelor Lehliu Gară şi Fundulea

Consiliul Judeţean Călăraşi a emis Hotărârea nr. 104/2012 privind aprobarea solicitării de dare în administrare a terenurilor pentru reabilitarea/modernizarea obiectivelor de investiţii “Drumuri de acces la depozitul ecologic Ciocăneşti şi Staţiile de transfer Olteniţa şi Călăraşi”, aferente proiectului “Sistem integrat de management al deşeurilor”.

Asa arata candva si groapa de gunoi a Oltenitei | foto: ecomagazin.ro

Asa arata candva si groapa de gunoi a Oltenitei | foto: ecomagazin.ro

Ca urmare a acestor elemente ce compun obiectivele de investiţii amintite, s-a emis o Hotărârea de Consiliu Local prin care să se dea în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi “Drumul de acces la staţia de transfer Olteniţa pe o perioadăm de 30 de ani, care începe din DN4, continuând cu drum de exploatare agricolă DE 431 până la UTR nr. 15, teren identificat conform Anexelor nr. 1-Plan amplasament şi nr. 2-Plan încadrare în zonă, care se va reabilita/moderniza pe terenul domeniul public al municipiului Olteniţa, teren disponibil exclusiv pentru realizarea obiectivului propus.

Laura Suzeanu