În opinia consilierului liberal Florian Cercel, procesul verbal din 25 aprilie 2013 conţine completări insinuante şi nelămurite

În şedinţa ordinară a lunii mai, au fost punctate anumite aspecte legate de nelămuriri ivite în conceperea procesului verbal încheiat în şedinţa ordinară din 25 aprilie a Consiliului Local Olteniţa.

Florian Cercel - consilier PNL

Florian Cercel – consilier PNL

Consilierul PNL Florian Cercel supune atenţiei celor prezenţi punctul său de vedere legat de completările făcute la procesul verbal de la finele lunii aprilie, în care la pagina cinci, ultimul paragraf primarul Petre Ţone formulează nişte observaţii, consilierul Cercel redând cele adăugate în procesul verbal: „După ultima frază mai trebuie adaugat ’…pentru că dacă mă apuc să scot ce am în birou dincoace ce s-a întâmplat în ultimii ani nu ne ajung 3, 4, 10 zile să stăm de vorbă…’ este o afirmaţie extrem de importantă pentru că a trecut deja un an de când s-a schimbat conducerea Primăriei şi consider că dacă sunt nereguli care se pot imputa unor persoane sau chiar dacă nu se pot imputa unei persoane, consider că trebuie lămurite aceste nereguli…după un an de zile ţinem neregulile pe loc. Este incorect.” susţine fostul viceprimar Florian Cercel.

Asculta inregistrarea AUDIO

* Asculta inregistrarea din sedinta extraordinara a consiliului local *

Primarul Petre Ţone intervine, cerând consilierului să repete cele afirmate, după care Ţone adăugă „am spus asta în sensul că puteam să vă laud 3, 4 zile sau 10 zile…”.

Florian Cercel doreşte ca afirmaţiile care se fac într-o şedinţă să fie trecute în procesul verbal, propune ca orice nelămurire să se clarifice, de asemenea orice se discută în şedinţă să se noteze în procesul verbal. „Eu vă spun acum părerea mea: să se treacă această afirmaţie a dumneavoastră în procesul verbal, dacă cumva sunt probleme care nu sunt în regulă eu cred că trebuie clarificate cât mai repede. Nu trebuie să ne lăudăm. Lucrurile bune sunt normale, lucrurile care nu sunt bune trebuie rezolvate, nu sunt normale. Să se scrie ce se vorbeşte aici.” subliniază Florian Cercel.

Petre Tone - primar Oltenita (foto stanga)

Petre Tone – primar Oltenita (foto stanga)

Ion Butoi, secretarul Primăriei Olteniţa, supune la vot punctele de vedere susţinute pe marginea proceselor verbale, consilierii fiind de acord cu propunerea.
Procesele verbale din 10 mai şi 24 mai, încheiate după şedinţele extraordinare respective, au fost de asemenea votate în unanimitate de consilieri, aceştia considerând că sunt bine întocmite.

Art. 43 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale menţionează următoarele: „Şedinţele consiliului local sunt publice, cu excepţia cazurilor în care consilierii decid, cu majoritate de voturi, ca acestea să se desfăşoare cu uşile închise; Dezbaterile din şedinţele consiliului local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul fiecare consilier se consemnează într-un proces-verbal, semnat de consilierul care conduce şedinţele de consiliu şi de secretarul unităţii administrativ-teritoriale; Consilierul care conduce şedinţele de consiliu, împreună cu secretarul unităţii administrativ-teritoriale îşi asumă, prin semnătură, responsabilitatea veridicităţii celor consemnate; Înaintea fiecărei şedinţe, secretarul pune la dispoziţie consilierilor, în timp util, procesul-verbal al şedinţei anterioare, pe care ulterior îl va supune spre aprobare consiliului local. Consilierii au dreptul ca în cadrul şedinţei să conteste conţinutul procesului-verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară; Procesul-verbal şi documentele care au fost dezbătute în şedinţă se depun într-un dosar special al şedinţei respective, care va fi numerotat, semnat şi sigilat de consilierul care conduce şedinţele de consiliu şi de secretar, după aprobarea procesului verbal.”

Laura Suzeanu