VIDEO * Consilierul Milescu consideră că în prezent banul public olteniţean se află în pericol

Costinel Milescu, fostul primar al municipiului, a solicitat Consiliului Local o notă informativă care cuprinde o serie de cerinţe. Acesta este îngrijorat de modul cum se cheltuieşte banul public în actualul mandat. Consilierul PNŢcd a formulat o cerere luna trecută prin care a dorit o prezentare a dosarelor aflate pe rolul instanţei, unde este parte consiliul local/autoritatea publică/comisia de fond funciar şi stadiul în care acestea se află. Milescu solicită şi menţiunea dacă s-au făcut întâmpinări sau cereri reconvenţionale şi dacă reprezentantul primăriei s-a prezentat în instanţă pentru susţinerea intereselor consiliului local/autorităţii publice/comisiei locale de fond funciar. Nota informativă formulată de consilierul Milescu mai cuprinde soluţiile pronunţate de instanţe în dosarele civile/penale în care este parte consiliul local/autoritatea publică/comisia locală de fond funciar de la începutul mandatului actual până în prezent. Fostul primar din Olteniţa mai solicită prin cererea sa oficială detalii privind obligaţiile de plată stabilite prin hotărâri judecătoreşti în sarcina consiliului local/autorităţii publice/comisiei locale de fond funciar. Costinel Milescu a comunicat consilierilor în şedinţa ordinară de la sfârşitul lunii mai poziţia sa, arătând că solicitarea a fost făcută pe 14 mai a.c., iar legea 215/2001 privind administraţia publică locală, la art. 51, alin. 2) menţionează obligaţia răspunsului în răstimp de 10 zile. Consilierul nu a primit nici un răspuns până în prezent, unul din procesele între Primărie şi Societatea Scutol se află pe rol, având termen 14 iunie într-o înfăţişare, unde în opinia lui Milescu există o cale extraordinară de atac, în numele adevărului. Fostul edil şef consideră că există procese, printre care şi acesta cu firma Scutol la care consilierul PC Mihai Manciu este administrator, procese care se tărăgănează sau la care juristul Primăriei nu se prezintă, cel mai probabil la îndemnul primarului Petre Ţone.

Costinel Milescu arată că în dosarul 4666/269/2012 Primăria Olteniţa nu este apărată deloc sau este apărată cu viclenie

Aşadar, Milescu a prezentat situaţia dosarului 4666/269/2012 întregului Consiliul Local, în care reclamantă este firma Scutol. Tribunalul Călăraşi a pronunţat sentinţa civilă nr. 129/23.01.2013 prin care Primăria Olteniţa este obligată la plata sumei de 74.868 lei, reprezentând c/val lucrări şi penalităţi de întârziere de 0,1% pe zi calculate de la 3 noiembrie 2011 până la plata efectivă debitului principal, având ca temei două facturi din septembrie 2011, emise de reclamantă în baza unor contracte de lucrări. Costinel Milescu arată că în acest dosar există motive de revizuire, Primăria Olteniţa nefiind apărată deloc sau apărată cu viclenie, astfel că există hotărâri definitive potrivnice date de instanţe de acelaşi grad sau de grade deosebite „în una şi aceeaşi pricină, între aceleaşi persoane având aceeaşi calitate”. Milescu argumentează că la executarea celor două contracte de lucrări, pe rolul instanţelor au mai fost judecate două cereri promovate de Scutol, fiind respinse de instanţe ca neîntemeiate. Printr-o sentinţă civilă definitivă şi irevocabilă la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost respinsă acţiunea promovată de Scutol, având ca obiect daune contractuale. Astfel, reclamanta a solicitat Primăriei Olteniţa plata sumei de 26.817,58 lei plus altă sumă de 98.859,6 lei reprezentând diferenţe la lucrări, dar şi alte sume de bani pentru pretinse lucrări executate în Olteniţa. Milescu subliniază faptul că aceste sume de bani pretinse erau lucrări similare cu cele contractate pentru care s-au încheiat acte adiţionale, pentru suplimentarea valorii contractului cu încă 50%. „Sumele de bani aferente lucrărilor dovedite prin devize de lucrări au fost achitate în totalitate, însă sumele pretinse în acest dosar nu au fost dovedite” specifică Milescu în informarea sa. În baza celor două contracte de lucrări, firma unde este administrator consilierul Mihai Manciu, Scutol SA, mai formulează o acţiune înregistrată în 2011 prin care solicită plata sumei de 78.014 lei, rezultată din facturile 249 şi 250 din 7 septembrie 2011, exact cele ce fac obiectul dosarului 4666/269/2012, în care s-a pronunţat sentinţa civilă nr. 129/23.01.2013 a cărei revizuire Milescu o solicită prin intermediul ministerului public.

Ca să primeşti bani publici, trebuie să mai şi munceşti

În dosarul 4256/269/2011, în urma apărărilor formulate de Primăria Olteniţa, a fost respsinsă acţiunea ca neîntemeiată, iar în baza aceloraşi acte, în dosarul 4666/269/2012 a fost admisă acţiunea fără să se formuleze apărări în dosar. Aşadar, Milescu deduce că reclamanta s-a prevalat de existenţa unui răspuns la solicitarea Scutol în cele două dosare. „Referitor la derularea contractului 4987/2008 valoarea contractului iniţial a fost de 548.282,40 lei, valoarea lucrărilor suplimentare a fost de 244.365,91 lei din care s-a achitat suma de 705.389,40 lei rămânând nefacturată suma de 48,242 lei, iar referitor la derularea contractului nr. 7047/2008, valoarea contractului iniţial a fost de 943.147,35 lei, valoarea lucrării suplimentare a fost de 467.132,72 lei, din care s-a achitat suma de 1.383.653,45 lei, rămânând nefacturată suma de 26.626,62 lei. Pentru a fi decontate aceste sume prezentate în contractele iniţiale şi actele adiţionale, sunt necesare situaţii de lucrări executate.” susţine Milescu. Decontarea tuturor sumelor reprezentând bani publici, este permisă doar dacă este însoţită de documente justificative şi vizualizări în teren, din care să rezulte că lucrările menţionate în facturi sunt executate, sumele pe care executantul le-a pretins prin cele două facturi 249 şi 250 din 7 septembrie 2011, reprezentând diferenţa între suma efectiv plătită şi suma rezultată din cele două contracte şi acte adiţionale nu sunt dovedite prin situaţii de lucrări şi nu sunt acceptate la plata de beneficiar, întrucât executantul a terminat lucrarea dovedită prin situaţii de plată şi recepţionată cu un preţ mai mic decât cel stipulat în contract. „Ar fi absurd să admitem ipoteza că reclamantului i se cuvin aceste sume de bani, chiar dacă nu au executat lucrări pentru justificarea acestora, doar pentru motivul că au fost prevăzute în contract” mai menţionează consilierul PNŢcd.

Milescu cere calea extraordinară de atac. Acesta îi reaminteşte primarului Petre Ţone că i-a lăsat moştenire la predarea mandatului o întreagă avere

Milescu Costinel, consilier PNTCD

Milescu Costinel, consilier PNTCD

Mihai Manciu, consilier PC

Mihai Manciu, consilier PC

Cele două contracte de lucrări ale Scutol au fost încheiate cu Primăria Olteniţa în anul 2008, în sensul în care beneficiarul nu îi mai datorează nici o sumă de bani societăţii executante, aspectele reieşind din hotărârile judecătoreşti anterioare celei pronunţate în dosarul 4666/269/2012 ce au putere de lucru judecat, susţine Milescu, care mai arată că Primăria Olteniţa nu a luptat în nici un fel pentru a se apăra, dosarul fiind judecat doar în baza probelor administrate de reclamantă.
Astfel, mai există posibilitatea formulării unei cereri de revizuire până la 14 iunie 2013, în care să fie prezentată instanţei situaţia reală cu privire la cele două dosare 1165/116/2010 de la Tribunalul Călăraşi şi dosarul nr. 4256/269/2011 de la Judecătoria Olteniţa.
Consilierul Milescu arată întreaga situaţia evocând calea legală extraordinară de atac ce ar trebui susţinută de Primăria Olteniţa pe bună dreptate, solicitând în acelaşi timp în dosarul 4666/269/2012 calea de atac a revizuirii, întemeiată pe dispoziţiile art. 322, pct. 6 şi 7 C. Pr. Civilă. „Dacă această cale extraordinară de atac nu va fi promovată şi susţinută cu bună credinţă de Primăria Olteniţa veţi fi puşi în situaţia de a aproba prin hotărâre de consiliu plata acestei sume de bani către beneficiara Scutol, fiind părtaşi la acest furt care poate să atragă la un moment dat răspunderea penală sau civilă a dumneavoastră în calitatea pe care o aveţi de consilieri locali (art. 128 din legea 215/2001 cu privire la administraţia publică locală).” susţine în motivaţia sa Costinel Milescu. Pe final de şedinţă fostul primar Milescu face o precizare, fiind nevoit de altfel să amintească actualului primar faptul că a lăsat în Primăria Olteniţa moştenire la predarea mandatului său în 2012, suma de 53 de miliarde de lei vechi, în afara altor 10 miliarde de lei vechi pe impozite şi taxe, bani despre care până acum nu s-a pomenit nimic de actualul primar PSD Petre Ţone, dimpotrivă din zvonurile lansate prin Olteniţa nord reieşind că deseori Ţone s-a plâns că a preluat primăria cu datorii.

Laura Suzeanu