VIDEO * Ecosal Servicii Olteniţa a cerut prescrierea unor creanţe, 95% din consilieri a votat pe bandă rulantă

O Hotărâre de Consiliu Local iniţiată de primarul Petre Ţone se referă la scoaterea din evidenţele contabile ale Serviciului Ecosal a unor creanţe prescrise. În hotărâre este specificată suma de 138.110,83 lei, ce provine de la sumele neîncasate de la persoanele fizice, beneficiare ale serviciilor de salubrizare, constituite până la 31 decembrie 2009, prescrise în prezent. Un alt articol prevăzut în hotărârea adusă spre cunoştinţă consilierilor şi supusă la vot este şi cel care prevede aprobarea scoaterii din evidenţele contabile ale Ecosal Olteniţa a sumei de 10.845 lei, reprezentând contribuţia pentru şomaj, aferentă lunii martie 2006, plătită necuvenit dintr-o eroare în declaraţia 100 depusă la ANAF, prescrisă în prezent, astfel că suma declarată de plată a fost de 12.050 lei, iar în evidenţa contabilă constituită la societate a fost de 1205 lei. Societatea nedepunând declaraţia rectificativă, diferenţa de 10.845 lei a fost executată silit şi evidenţiată în contul “deconturi în curs de clarificare”, sumă ce a fost preluată de Ecosal Servicii Olteniţa SRL, după cum se menţionează într-o situaţie scriptică întocmită de serviciile contabilitate şi juridic ale Ecosal. Directorul financiar din cadrul Compartimentului financiar-contabilitate motivează propunerea de scoatere a creanţelor persoane fizice de 138.110,83 lei cu insolvabilitatea debitorilor pentru care s-a solicitat executarea silită, conform proceselor verbale communicate de biroului executorului judecătoresc, dar şi cu insuficienţa mijloacelor financiare ale unităţilor anterioare (Ecosal SA Olteniţa şi SPS Ecosal) pentru a acţiona în instanţa de judecată debitorii şi pentru punerea în executare a sentinţelor civile prin executorul judecătoresc, pentru achitarea taxelor judiciare de timbru, taxelor de executare silită, onorării avocat şi executor. Lipsa de la domiciliu pentru perioade îndelungate a debitorilor plecaţi în străinătate, ca şi nerespectarea de către unii debitori a angajamentelor de plată asumate şi prescrierea ulterioară a sumelor, decesul unor debitori fără moştenitori sau terţi care să răspundă pentru debitele defuncţilor, modalitatea greoaie de recuperare a creanţelor prin executare silită sunt alte motive pentru scoaterea creanţelor din evidenţele contabile ale Ecosal.

foto: ecosaloltenita.ro

foto: ecosaloltenita.ro

Şeful Serviciului Impozite şi Taxe, consilier Cornelia Enache, vine cu câteva explicaţii: „Sumele provin de la Ecosal în perioada 2006-2009 până la înfiinţarea Serviciului Public, dar nefiind venituri fiscale ei nu puteau să-şi aplice măsurile de executare silită singuri. Şi atunci trebuia să o facă prin intermediul instanţei. Au şi dosare, au şi sentinţe definitive şi irevocabile, care nu au fost puse în executare de executori, tot din lipsa fondurilor. Sumele sunt prescrise oricum. Nu mai pot solicita aplicarea executării.” explică şeful biroului de impozite şi taxe din cadrul Primăriei Olteniţa.

Aşadar, cine suportă aceste diferenţe? Consilierul PNL Florian Cercel întreabă pe cei prezenţi în şedinţă cum să se aprobe prescrierea sumelor. Acesta declară că nu este de acord cu Hotărârea întocmită de primarul PSD Petre Ţone până la clarificarea motivului real, pentru care s-a ajuns aici.

 

Cu toate acestea, hotărârea a trecut de votul majorităţii consilierilor.

De menţionat faptul că directorul SPS Ecosal, Alexandru Chirnogeanu, numit în funcţie în anul 2009, a avut un salariu de 2.500 de lei brut (25 de milioane de lei vechi). Actualul director al Ecosal, Ion Piţoi, pus în funcţie din partea PSD după alegerile de anul trecut, are în prezent un salariu de aproximativ 3.200 de lei brut (32 de milioane de lei vechi). În toamna anului trecut s-au făcut în jur de 30 de angajări la Ecosal, salariile ajungând la peste 1.000 de lei net, după cum ştim inclusiv tariful pentru serviciile de salubrizare a crescut din vara-toamna lui 2012, comparativ cu tariful perceput în anii precedenţi pentru aceleaşi servicii.

Laura Suzeanu