Grădiniţa cu Program Normal nr. 5 Olteniţa – o clădire construită cu mare greutate financiară

Grădiniţa cu Program Normal nr. 5 arondată Şcolii Gimnaziale „Alexandru D. Ghica” a fost preluată de Consiliul Local prin protocol după ce Hotărârea de Consiliu Local de preluare a grădiniţei în domeniul public a fost votată de consilieri. Lucrarea a fost pornită în baza unui contract de lucrări încheiat în 24 octombrie 2007 între Şcoala Alexandru Ghica şi Societatea Aqua SRL Călăraşi. În contractul iniţial a fost calculată o sumă conform devizului principal de lucrări. Aici se specifică „Preţul pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, conform graficului de plăţi, este de 654.087,23 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 124.276,57 lei. Pentru anul 2007, suma plătibilă executantului este de 230.000 de lei, aprobată prin Hotărârea de Guvern 300/2007. Ulterior, contractul se va derula în limita sumelor alocate cu această destinaţie prin hotărâri ale Guvernului României.” Contractul iniţial prevede o durată a lucrărilor de 10 luni, începând de la 1 noiembrie 2007, cu încetarea de producere a efectelor la data de 1 semptembrie 2008. Cu toate acestea, lucrările la grădiniţă nu s-au finalizat aşa cum prevedea contractul, de asemenea suma nu a fost suficientă, astfel că totul a stagnat până în anul 2012, când instituţia a mai primit aproape 700.000 de lei (RON) din bugetul local. Între Consiliul Local şi Şcoala Gimnazială „Alexandru Ghica” a fost încheiat un protocol de cooperare având ca obiect „finalizarea” obiectivului de investiţie „Grădiniţa cu program normal nr. 5” Olteniţa. În protocol sunt trecute Hotărârile de Guvern prin care au fost alocate nişte sume astfel: HGR nr. 300/2007 în sumă de 270.000 lei, HGR nr. 370/2008 în sumă de 350.000 lei, HGR nr. 962/2008 în sumă de 200.000 lei, HGR nr. 1270/2010, în sumă de 100.000 de lei. La un simplu calcul se poate observa că finanţările pentru această grădiniţă sunt destul de multe şi de mari, fosta administraţie locală se întreabă unde au putut intra atâţia bani. Devizul făcut la contractul iniţial arată o sumă, sumă care ulterior s-a dublat. De asemenea, perioada de desfăşurare a lucrărilor prevăzută iniţial a fost depăşită cu mult, directorul instituţiei spunând că există acte adiţionale la contract care arată procesele de lucru ulterioare.

 

 Directorul Benea spune că valoarea investiţiei pentru lucrări a crescut din cauza degradării. Dar de ce s-a ajuns la degradare?

“Modificarea a fost făcută pe baza dispoziţiei de şantier pe care o dă constructorul. Sunt două acte din 2008. Lucrările au fost lăsate astfel pentru că nu a fost suficientă suma de bani şi până la apariţia unor noi surse de finanţare am rămas cu grădiniţa neterminată. A fost calculată o sumă pe baza procesului verbal de recepţie a lucrărilor, pe baza proiectului s-a realizat o valoare a lucrărilor pentru finalizare. Din cauza degradării a crescut valoarea investiţiei. Pentru dotări a fost nevoie de 30.000 lei, din care 4.400 autorizaţia provizorie, 10.000 mijloace didactice minimale şi 15.000 mobilierul şi jaluzele. Nu am făcut nimic fără cadrul legal şi modificările acceptate de proiectant. Există dispoziţia de şantier, avem toate actele la dosar, procese verbale cu fiecare capitol. Arhitectul este cel care a reproiectat partea rămasă.” declară pentru olteniteanul.ro prof. Remus Benea, directorul Şcolii “Alexandru Ghica”, la care este arondată Grădinţa nr. 5.
Grădiniţa cu program normal nr. 5 a fost dată în administrarea Şcolii “Alexandru D. Ghica” printr-o altă Hotărâre de Consiliu Local.

Fostul viceprimar Florian Cercel cere Executivului Primăriei să asigure transparenţă la cheltuirea banului public

Fostul viceprimar Florian Cercel şi actual consilier PNL, cel care cunoaşte foarte bine situaţia lucrărilor la Grădiniţa nr. 5, este nemulţumit de faptul că s-a mai alocat o sumă în plus în toamna anului trecut, în devizul iniţial fiind calculată şi prevăzută o sumă. La aceasta s-a dublat o alta acum din bugetul local. Cercel nu înţelege de ce s-au cheltuit atâţia bani şi pe ce s-au dus. “Noi am fost de acord ca această grădiniţă să existe, considerând că trebuia ca ea că fie pusă în funcţiune cu toate dotările. Dar nu am avut la cunoştinţă faptul că nu s-a respectat contractul rezultat în urma licitaţiei. Primăria, reprezentantul şcolii, cei care s-au ocupat de admninistrarea fondurilor nu au adus la cunoştinţa Consiliului Local concret pentru ce s-au cheltuit aceste sume. Actele doveditoare cu tot ce s-a cheltuit trebuie aduse la cunoştinţa Consiliului Local. Nu se cunoaşte procedura legală de achiziţie a acestor lucrări conform Ordonanţei nr. 34/2006. Corect ar fi ca reprezentanţii Executivului Primăriei să asigure o transparenţă cum se cheltuiesc sumele de la bugetul local şi în general de la Guvern, adică banul public, pentru că ce vine de la Guvern tot banii Olteniţei sunt.” declară consilierul PNL, Florian Cercel.

Laura Suzeanu