IJP Călăraşi : ” Fii responsabil! Păstrează şi foloseşte arma legal! „

La nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi se desfăşoară campania de conştientizare a deţinătorilor de arme şi muniţii cu privire la condiţiile, efectuarea şi consecinţele uzului de armă – Fii responsabil! Păstrează şi foloseşte arma legal!”

 pistol
Poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi, Substanţe Periculoase, Serviciului de Ordine Publică şi Compartimentului de Analiză şi Prevenirea Criminalităţii vor desfăşura activităţi de prevenire, instruire şi responsabilizare a deţinătorilor de arme cu privire la obligaţiile care le revin în păstrarea şi folosirea armelor letale şi neletale.

 

Astfel, aceştia vor fi instruiţi de poliţişti cu privire la respectarea următoarelor reguli:

– uzul de armă letală şi neletală nu poate fi efectuat decât în scopul pentru care s-a eliberat autorizarea şi în condiţiile prevăzute de art. 44 (legitima apărare) şi 45 (starea de necesitate) din Codul penal.

– folosirea armelor în alte condiţii decât cele de mai sus constituie infracţiunea de uz de armă fără drept, fiind sancţionată cu închisoarea de la 1 la 5 ani, respectiv de la 6 luni la 3 ani, în cazul armelor neletale supuse autorizării. Este interzisă folosirea armei în cazul agresiunilor verbale, conflictelor ori pentru intimidare sau ameninţare!

– titularii de permise de armă sunt obligaţi să ia măsurile necesare pentru a asigura securitatea armelor şi muniţiilor pe care le deţin şi să nu permită accesul la ele al persoanelor care nu au dreptul să deţină arme sau muniţii. Acestea se vor păstra în fişete ori cutii metalice cu două compartimente, asigurate cu sisteme de închidere independente.

este interzis portul armelor neletale destinate pentru autoapărare în următoarele condiţii:

  • în locuri aglomerate, stadioane, săli de spectacol şi adunări publice, precum şi în alte locuri în care folosirea acestor arme este interzisă prin lege,
  • dacă deţinătorul se află sub influenţa băuturilor alcoolice, produselor sau substanţelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansată de oboseală sau suferă de afecţiuni temporare, de natură să genereze o stare de pericol în condiţiile în care poartă arma asupra sa
  • neînsoţite de documentul care atestă dreptul de port şi folosire;

– titularii dreptului de a purta şi folosi arme neletale, destinate pentru autoapărare, pot face uz de armă numai în poligoanele autorizate, în condiţiile legii sau în caz de legitimă apărare ori stare de necesitate.

– armele nu pot fi lăsate nesupravegheate în autovehicule, în mijloace de transport în comun sau în camerele de hotel!

 

Conform prevederilor Legii 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, permisul de armă are o valabilitate de 5 ani, termen care se calculează de la data eliberării sau, după caz, de la data ultimei prelungiri.

 

În vederea prelungirii valabilităţii permisului de armă, titularul acestuia este obligat să se prezinte înainte de împlinirea termenului de 5 ani la structura de poliţie competentă teritorial, cu armele înscrise în permis şi cu documentele prevăzute de lege!