În recenta sa carte scoasă de sub tipar, profesorul Nicolae Mavrodin abordează problema socialismul românesc

Cartea recentă a profesorului Nicolae Mavrodin, cu titlul sugestiv „Rădăcinile socialismului românesc”, a căutat să prezinte originile acestui curent filosofic, care s-a transformat într-un regim politic.
Plecând de la apariţia primelor idei socialiste, care s-au numit utopice, trecând la revoluţia de la 1848, când s-au remarcat cei doi „dascăli” ai proletariatului Karl Marx şi Friedrich Engels, autorul cărţii ajunge în pătrunderea acestei ideologii în spaţiul românesc.
Cartea este strcturată în trei mari capitole:

  • Rădăcinile socialismului românesc (a doua jumătate a secolului al XIX-lea)
  • Refacerea Partidului Social Democrat şi transformarea sa în partid comunist la 8-12 mai 1921
  • Activitatea Partidului Comunist din România între 1921 şi 1944

În lucrarea de faţă prof. Nicolae Mavrodin prezintă şi biografiile necenzurate ale unor lideri social-democraţi şi socialişti, un loc aparte ocupând-o familia Iliescu.
Apariţia editorială a profesorului de istorie se doreşte o sinteză a unei ideologii, care a penetrat societatea românească într-o perioadă cu multe convulsii sociale.

Savoarea cărţii o dau fotografiile de epocă şi articolele din ziarele vremii ce descriu evenimente politice şi sociale din acea perioadă.
Cartea „Rădăcinile socialismului românesc” constituie în opinia autorului un îndreptar al tineretului şcolar pentru cunoaşterea unei filosofii politice, care a prins contur în spaţiul românesc.

Laura Suzeanu