Profesorii şi elevii Liceului “Nicolae Bălcescu” Olteniţa au comemorat Ziua Holocaustului

Ziua de 9 octombrie 2013 a fost pentru elevii şi profesorii Liceului Tehnologic “Nicolae Bălcescu” Olteniţa un prilej de a comemora Ziua Holocaustului.

Acţiunea s-a desfăşurat în cantina liceului. Reprezentanţii elevilor ajutaţi de preşedintele Consiliului Elevilor, Marius Dumitrache, au prezentat fotografii care ilustrează măsurile luate împotriva evreilor, viaţa din lagăre. Eleva Ilie Mădălina din cls. a XI-a D a prezentat viaţa cotidiană a evreilor în timpul celui de-al doilea război mondial. Alexandru Cristea a realizat o prezentare generală a fenomenului, elevul Alexandru Ciupală a prezentat secvenţe din filmul “Pianistul”.
Acţiunea a fost organizată de profesorii de istorie Liliana Niculiţă şi Florin Stan.

Organizatorii mulţumesc dascălilor prezenţi la eveniment şi elevilor claselor a XI-a D şi a XII-a H pentru implicare în prezentarea materialelor.

Laura Suzeanu