Consilierul Florian Cercel nu este de acord cu procedura de suplimentare a hotărârilor locale, primarul Petre Ţone explică, preşedintele de şedinţă Gheorghiţă Barbu trece mai departe

În şedinţa ordinară a Consiliului Local desfăşurata luna trecută consilierul PNL Florian Cercel a explicat celor prezenţi de la primar, viceprimar, consilieri, funcţionari publici ai Primăriei că procedura de suplimentare a unor hotărâri de Consiliu Local şi prezentate consilierilor, cale abordată de actualul Executiv al Primăriei este una greşită, acesta argumentând opţiunea sa de a se abţine de a fi de acord cu aprobarea suplimentării ordinei de zi cu alte hotărâri prin faptul că nu se respectă astfel Legea nr. 215 a administraţiei publice locale. Cercel spune că hotărârile de Consiliu Local trebuie să treacă prin comisii.

sedinta ordinara octombrie 022

foto: olteniteanul.ro

Preşedintele de şedinţă, consilier PDL Gheorghiţă Barbu, a dat citire suplimentării. Este vorba de Proiect de Hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal ale Serviciului de Asistenţă Socială Olteniţa, Proiect de Hotărâre privind eliberarea sau alegerea a doi membri din sau în comisia de validare, Proiect de Hotărâre privind aprobarea dotării cu aparatură medicală a Spitalului Municipal Olteniţa şi alocarea sumei din bugetul local necesar cofinanţării a 20% din valoarea totală a bunurilor ce se achiziţionează, Proiect de Hotărâre privind stabilirea destinaţiei unor terenuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Olteniţa şi Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnino-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare străzi din municipiul Olteniţa”.

Primarul Petre Ţone a încercat să ofere o explicaţie la argumentul consilierului Cercel, Ţone spunând că Cercel are dreptate parţial pentru că Legea 215 permite să ceară consilierilor votul pentru suplimentare. Mai departe primarul Petre Ţone oferă câteva detalii privind hotărârile anexate la ordinea de zi.